Zošity humanistov č. 69

Etika a slobodná vôľa

Friday, 7 March 2008 | Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Martin Mahner

Hergovich (1) vyslovuje v závere výčitku, na ktorú sme zvyknutí od teológov: Že materializmus znemožňuje odôvodnenie etiky a berie ľuďom slobodnú vôľu, pretože vychádza z deterministických mozgových procesov.

Je pravda, že materialisti tvrdia, že hodnoty osebe neexistujú, že existujú len hodnotiace organizmy, ktorých hodnotenia sa viažu na potreby, priania alebo záujmy. Prečo by však potom mala byť etika neodôvodniteľná? Prečo by sa nemali osoby, schopné dohody, zhodnúť na určitom kánone hodnôt? Veď pri dodržaní určitých pravidiel budú na tom nakoniec všetci lepšie. Taká etika bude naozaj autonómna; nebude sa zakladať na príkazoch diktovaných z nejakého vyššieho miesta, ani na idealistickom mravnom zákone, ktorý sa nezmeniteľne vznáša nad vecami.

› Čítaj ďalej

tags

Boj o myslenie detí – IV.

Thursday, 6 March 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Stephen Law

4. kapitola: Prečo byť Liberálny (s veľkým L)?

Videli sme, že liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, ako sme ho opísali v predošlej kapitole, prináša značný výchovný prospech. Rozoberme tento prístup podrobnejšie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Hrozby právu na potrat

Wednesday, 5 March 2008 | Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Anne Daguerreová

Pravda je opak toho, čo by ste mysleli: právo na potrat je krehké, a to aj v rozvinutých krajinách. Ak vo väčšine štátov Európskej únie pokračuje liberalizácia – v Portugalsku bol potrat depenalizovaný v marci 2007! – konkrétne podmienky a legálny štatút umelého prerušenia tehotenstva (UPT) sú veľmi rozličné podľa jednotlivých štátov. Kým v západnej Európe sa ženy tešia pomerne dobrej starostlivosti štátu, najmä v Škandinávii, zatiaľ vo východnej Európe sa stáva právo na UPT predmetom diskusií; v USA bolo právo na UPT zbavené svojej substancie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Hordy mladých ľudí

Tuesday, 4 March 2008 | Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Jared Diamond

V modernom svete sa opakujú starodávne problémy Mayov, Anasaziov a Paskuánov. Presne tak, ako v minulosti, aj dnes sa nachádzajú štáty, postihnuté environmentálnym stresom či preľudnením, niekedy obidvomi, v nebezpečenstve, že ich postihne politický stres a ich vlády budú povalené.

› Čítaj ďalej

tags

Znepokojujúce úvahy ekologického mentora prezidenta Sarkozyho

Monday, 3 March 2008 | Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Daniel Tanuro

Prezident Sarkozy nevysloví vetu o ekológii bez odvolania sa na „výbornú knihu Jareda Diamonda, Zrútenie. Ako rozhodnú spoločnosti o svojom zániku alebo prežití. – (Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie). Aj z toho dôvodu je zaujímavé venovať sa myšlienkam tohto autora.

› Čítaj ďalej

tags

Viera vo vieru

Sunday, 2 March 2008 | Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Christopher Hitchens

Už dávno hľadám odpoveď na túto otázku: Viem, že neverím ani v žiadneho boha ani žiadnemu náboženstvu a viem na to uviesť dôvody, ktoré druhá strana môže pri dobrej vôli pochopiť. Dá sa povedať to isté o ľuďoch, ktorí tvrdia, že veria? Položme si otázku, či naozaj mienia to, čo zrejme hovoria.

› Čítaj ďalej

tags

Piráti Noemovej archy

Saturday, 1 March 2008 | Zošity humanistov č. 69 | 1 Komentár

Eric H. Cline

Biblická archeológia je príliš dôležitá, než aby sa mohla prepustiť potreštencom a ideológom. Prišiel čas ozvať sa.

Žijeme v dobe vzrušujúcich “objavov” biblickej archeológie. Už neviem po koľkýkrát sa našli ostatky Noemovej archy, stopy po mestách Sodoma a Gomora, dokonca krajina, ktorá bola kedysi miestom raja, hrob Ježiša Krista a všeličo iné. Objavitelia: bývalý policajt špeciálnej jednotky, odborník na duchárstvo, telepatiu a parapsychológiu, filmový režisér, dávajúci si meno “nahatý archeológ” a podobní – ani jeden z nich nemá odborné vzdelanie v archeológii. Mnohé senzačné objavy sa ukázali byť podvrhmi – osuárium (skrinku s kostnými ostatkami) Jakuba, Jozuove tabuľky či granátové jablko zo slonoviny, pochádzajúce zo Šalamúnovho paláca.

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu