Zošity humanistov č. 70

Nemecký parlament uvoľnil zákon o kmeňových bunkách

Friday, 16 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Nemecký parlament konečne vykročil zo zeleno-čiernej blokády, ktorá v minulosti poškodzovala nemeckú vedu a vynikajúcich vedcov vyháňala do cudziny. Väčšinou 346 proti 118 posunul dôležitý termín pre kmeňové bunky z 1. 1. 2001 na 1. 5. 2007, čo znamená, že je dovolené dovážať ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktoré boli vyrobené do mája 2007, miesto do januára 2001, a pracovať s nimi. Návrhy na úplné uvoľnenie, t. j. povolenie ničím neobmedzenej práce s týmito bunkami, ako aj na úplný zákaz práce s nimi – návrh kresťansko-demokratickej únie, podporovaný katolíckou cirkvou – boli odmietnuté. Hlasovalo sa podľa svedomia bez straníckej disciplíny.

Vedci prijali zmenu zákona s uľahčením, ale bez jasania a korky šumivého vína nevybuchujú. Kritizujú, že staré bunkové línie sú jednoducho staré, nepoužiteľné a žiadajú nové. Najväčšiu radosť má asi Oliver Brüstle, ktorý bol prvým nemeckým výskumníkom, ktorý podal parlamentu žiadosť o povolenie pracovať s týmito spornými bunkami. Očakáva sa možnosť liečby Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, priečneho ochrnutia a srdcového infarktu. Napriek tomu má Nemecko jednu z najreštriktívnejších situácií v oblasti kmeňových buniek.

Prameň: internet

tags

Noví ateisti

Thursday, 15 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Noví ateisti od nás chcú, aby sme otvorene vyjadrili naše stanovisko. My slabošskí agnostici, nerozhodní neveriaci, neurčití deisti, ktorým by nechutilo brániť antické absurdity typu panenské počatie alebo Panna Mária, vzatá do neba bez umretia a iné nehodnoverné mýty, my vyčkávajúci opatrníci máme aktívne pomáhať vyhnať z ľudí ich oslabujúce očarenie: očarenie vierou.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Okrem veriacich sme tu aj my

Wednesday, 14 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Sam Harris

„Mimo viery: Veda, náboženstvo, rozum a prežitie“ bol názov vlaňajšej trojdňovej konferencie len pre pozvaných na výstižnom Salkovom inštitúte v Kalifornii. Okrem známych energických oponentov náboženstva (Weinberg, Kroto, Dawkins) sa jej zúčastnil rad uznávaných vedcov, ktorí sa ukázali zanietenými zástancami amerického štýlu náboženského poblúznenia. Tri dni nestačili na vynútenie rozhodnutia v otázke, či je alebo nie je rozpor medzi vedou a náboženstvom.

› Čítaj ďalej

tags

Warum tötest du, Zaid? (Prečo zabíjaš, Zaid?)

Tuesday, 13 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Nová kniha Jürgena Todenhöfera: Warum tötest du, Zaid? (Prečo zabíjaš, Zaid?), C. Bertelsmann, Gütersloh, 2008.

› Čítaj ďalej

tags ,

Trest smrti v Japonsku

Monday, 12 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Trest smrti nevyvoláva v Japonsku verejnú diskusiu, hoci súdne procedúry sú často kontroverzné, podmienky vo väzeniach tvrdé a popravy sa dejú v najväčšej tajnosti. V decembri 2007 oznámilo Ministerstvo spravodlivosti po prvý raz identitu troch obesených, z ktorých jeden mal 75 rokov, čo vyvolalo ďalší v rade protestov medzinárodnej verejnosti a osobitne vysokého komisára OSN pre ľudské práva.

Japonsko patrí k štátom s najnižšou kriminalitou na svete, ale o zrušení trestu smrti sa neuvažuje. Pre masmédiá sú aj popravy obesením tabu. No rozsudkov smrti pribúda. V roku 2006 ich bolo 44, v roku 2007 o dva viac – 46. Vlani bolo deväť popráv. Okinusi Masaru nemal šťastie byť medzi nimi: má 81 rokov a na popravu čaká vyše 47 rokov – od roku 1961! Prípady viac ako 20-30-ročného čakania na obesenie nie sú zriedkavé, hoci zákon predpisuje, aby minister spravodlivosti podpísal príkaz na popravu do 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku.

Prameň: internet, anonym

tags ,

Piloti sa ospravedlňujú za bombardovania

Sunday, 11 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Veľakrát vyznamenaný, dnes 87-ročný nemecký vojnový pilot, sa chystá navštíviť anglické mesto, ktoré bombardoval za druhej svetovej vojny, aby sa verejne ospravedlnil.

› Čítaj ďalej

tags

Poľovníci na duchov

Saturday, 10 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Benjamin Radford

Duchárstvo je v USA veľký obchod. O niečom, čo môže a nemusí existovať, sa hovorí všade najmä na Halloween. Predovšetkým sú tu početné televízne filmy a tzv. reality šou na celoštátnych kanáloch, ako aj tucty kníh na pultoch kníhkupectiev. Po celých Spojených štátoch sú roztrúsené spolky „poľovníkov na duchov“.

› Čítaj ďalej

tags

Biela kliatba

Friday, 9 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Eduardo Galeano

Prvý deň tohto roku mala sloboda na našom ostrove 200 rokov. Nikto si toho nevšimol, alebo skoro nikto. Až o pár dní sa na tento malý štát, v ktorom sa narodilo niečo také veľké, na Haiti, zamerali reflektory masmédií sveta. Nie kvôli výročiu všeobecnej slobody, ale pre krvavé kúpele, ktoré vrcholili opakovaným vyhnaním prezidenta Aristida.

› Čítaj ďalej

tags

Čo je táto vec zvaná náboženstvo?

Thursday, 8 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | 4 Komentárov

A. C. Grayling

Kým bolo náboženstvo nedotknuteľne posvätné, bolo už z toho dôvodu mimo dosahu pátrajúcich prstov objektívnej hľadajúcej zvedavosti. Súčasná spoločnosť je dosť dospelá, aby empiricky preverovala pojem náboženstva a tak vlani začala skupina deviatich európskych univerzít, vedená Oxfordskou univerzitou, skúmať náboženskú vieru a správanie. Dostala na to dvojmiliónový grant od Európskej komisie.

› Čítaj ďalej

tags

Bankety piatku zvaného Veľký

Wednesday, 7 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Anonym

Už 130 rokov usporadúvajú francúzski antiklerikáli tzv. „ bankety piatku zvaného Veľký“ – kde sa nabrala tá tradícia? Ak to chceme pochopiť, musíme sa zamyslieť nad klerikalizmom.

› Čítaj ďalej

tags

Vládne světu Bush nebo CIA?

Tuesday, 6 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Pavel Macháček

Jugoslávie mohla být dodnes celistvá, kdyby ji Miloševič nenazýval socialistickou. Protože CIA na toto pro ni nepatřičné slovo okamžitě reaguje snahou ihned zlikvidovat tuto pro ni nepřijatelnou skutečnost. Toto obrazné přirovnání jsem nadsadil jen trošičku!

› Čítaj ďalej

tags

Nech vás nenapadne fantazírovať

Monday, 5 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Charley Reese

Tí, čo si pri čiernej káve myslia, že by bolo dobre oslobodiť Tibet od Číny, sa oneskorili o 59 rokov. Čína nevydá Tibet a ak Západ povzbudzuje Tibeťanov k odporu, budú z toho len zbytočne mŕtvi.

› Čítaj ďalej

tags

Nová a stará Čína

Sunday, 4 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Paul Kurtz

Dvadsať rokov spolupráce CSI a CFI (Centier pre skeptické a slobodné hľadanie) s Čínou pomáha posilniť snahy čínskych vedcov šíriť vedecký svetonázor a dosahovať určitý stupeň harmónie v zložitom zápolení tohto štátu s neuveriteľným tempom rozvoja. Je v našom záujme pokračovať v úzkej spolupráci a máme v úmysle robiť to.

› Čítaj ďalej

tags ,

Náboženstvo Victora Huga

Saturday, 3 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Hugove náboženské názory sa v priebehu jeho života radikálne menili. V mladosti sa považoval za katolíka a mal úctu voči cirkvi a jej autoritám. Postupne však začína zanedbávať svoje katolícke povinnosti a čoraz intenzívnejšie vyjadruje svoje názory namierené proti pápežovi a duchovenstvu.

› Čítaj ďalej

tags

Reč Victora Huga pri prejednávaní návrhu školského zákona (zákona o vzdelávaní) 15. januára 1850

Friday, 2 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Victor Hugo

Po potlačení robotníckych nepokojov v júni 1848 kĺzala Druhá republika počas prezidentovania Ľudovíta Napoleona Bonaparta do klerikálnej a policajnej reakcie. Victor Hugo, známy už ako básnik, bol zvolený do parlamentu ako konzervatívny poslanec, ale otvorene sa pridal k republikánom („Republikáni, otvorte svoje rady: hlásim sa k vám“). 15. januára 1850 vystúpil na tribúnu a vyslovil sa proti Fallouxovmu návrhu školského zákona, ktorý mal vydať vzdelávanie do rúk cirkvi. Hugo už predtým povedal: „Túto vládu charakterizujem pár slovami: Polícia je všade, spravodlivosť nikde.”

› Čítaj ďalej

tags

Koniec všeobecných ľudských práv

Thursday, 1 May 2008 | Zošity humanistov, Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Roy W. Brown

Posledných jedenásť rokov Organizácia islamskej konferencie (OIC), reprezentujúca 57 islamských štátov, škrtila Všeobecnú deklaráciu ľudských práv – včera, 28. marca 2008, ju definitívne zabila. › Čítaj ďalej

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu