Zošity humanistov č. 72

Zo zahraničnej tlače

Monday, 8 September 2008 | Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Zdroj mnohých našich prekladov, Le Monde diplomatique, má pravidelnú rubriku „Vo (svetových) časopisoch“, ktorá uľahčuje orientáciu a hľadanie aktualít v pralese hodnotných revue aj samizdatov. V júlovom čísle 2008 ich uvádza a niekedy komentuje 29. Vyberám:

Vo Foreign Affaires (časopise amerického Ministerstva zahraničných vecí, aprílové číslo) ministerka Condoleezza Riceová veľmi priaznivo bilancuje diplomaciu Bushovej administratívy od roku 2000. Rozbor „konkurenčných a kooperatívnych vzťahov“ medzi na jednej strane USA a na druhej strane Ruskom a Čínou uzatvára v ohľade sily a moci tohto druhého štátu konštatovaním: „Nemáme nijaký dôvod na obavy, ak budú používať svoju silu zodpovedným spôsobom.“ Nejeden čitateľ tento kompliment Washingtonu veľmi rád vráti…

› Čítaj ďalej

tags

Prečo socializmus?

Sunday, 7 September 2008 | Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Albert Einstein

 Je rozumné, aby niekto, kto nie je odborníkom v ekonomických a sociálnych záležitostiach, predkladal svoje názory vo veciach socializmu? Pre celý rad príčin si myslím, že áno.

› Čítaj ďalej

tags ,

Jób

Saturday, 6 September 2008 | Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Anonym z internetu

Zo všetkých nerestí jednu neslobodno mať: trpezlivosť. Myslím tú, ktorou sa vyznačoval príkladný vzor starozákonných charakterových vlastností, Jób. Počas celého svojho dlhého utrpenia mu ani raz neprišlo na um zaujať stanovisko, ale kušoval, alebo, ako stojí v Biblii, „nezhrešil a nepovedal nijaké bláznovstvo proti Bohu.“ Stratu všetkých bohatstiev a všetkých desať detí, troch dcér a sedem synov, komentoval lakonicky „Boh dal – Boh vzal.“ Keď ho potom postihlo ešte aj malomocenstvo a ležal na smetisku, povedala mu jeho zrejme racionálnejšia žena: „Ešte sa držíš svojej dokonalosti? Prekľaj Pána a zahyň!“ (Jób 2,9).

› Čítaj ďalej

tags

Aj my (humanisti) a demokracia

Friday, 5 September 2008 | Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Rastislav Škoda

O demokracii sa píše (akademik M. Čič v Literárnom (dvoj)týždenníku roč. XXI, č. 23-24, s. 1), že pri nej „vstupujú do života jednotlivcov … aj konfesionálne teórie, praktiky a skutky.“ Spresňuje to vymenovaním „cirkvi a náboženské spoločenstvá“ na jednej strane a vymedzením spomedzi jednotlivcov „najmä veriacich“. K tomu mám prvú pripomienku. Ak sa však v nasledujúcej vete konštatuje, že učenie o Bohu ako „najvyššom princípe princípov, teda mimo priestoru a času“ (bohvie, čo je to) by malo mať zásadný význam pre formovanie občianskej zodpovednosti, dovoľujem si otázku, aký je vlastne rozdiel medzi demokraciou a teokraciou.

› Čítaj ďalej

tags

Prečo čínski komunisti ešte nie sú odsúdení na zánik

Thursday, 4 September 2008 | Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Van Runnan

Čo príde, je preklad jednej eseje čínskeho exulanta Wan Runnana. Nie je bežné, že je to v angličtine, pretože to nezapadá do žiadneho konvenčného názoru. Prvoradá otázka je, prečo čínski komunisti nekolabovali a nezanikli ako ich obdoby vo východnej Európe. Wan tvrdí: „Ak ste nepremysleli tento problém, nedomyslíte sa, čo bude nasledovať. Čítajte …

› Čítaj ďalej

tags

Boj o myslenie detí – VIII.

Wednesday, 3 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

8. kapitola: Veľký mýtus a boj o myslenie detí

„Pozor, relativista!“

Prv než sa pustíme do otázky, či liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, odporúčaný v tejto knihe, predpokladá nejaký záväzok voči morálnemu relativizmu, pozrime sa na spôsob, ako sa „liberáli“ spravidla obžalúvajú z relativizmu.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VII.

Tuesday, 2 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

7. kapitola: Čo je zlé na morálnom relativizme?

Zmeny v prospech dobra

V predošlej kapitole sme prebrali konzervatívcami ustavične opakované tvrdenie, že kríza západnej kultúry je výsledkom relativizmu, a tento súvisí so vzostupom liberálnych postojov. V podstate je na vine osvietenstvo a 1960-te roky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rešpektujte našu slobodu zmýšľania

Monday, 1 September 2008 | Zošity humanistov č. 72, Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Francúzska Federácia slobodnej mysle vydala výzvu k ateistom a ich organizáciám, aby v novej spoločenskej a politickej situácii bránili ohrozenú slobodu zmýšľania.

„Nový“ text návrhu európskej ústavy sa nachádza v štádiu ratifikácie v 27 štátoch EÚ. Je nástrojom vybudovania Európy kostolných veží a urobí z cirkví spoluzákonodarcov a spolurozhodujúcich o EÚ. Podľa článku 16 C budú mať cirkvi a náboženstvá privilegované postavenie, ktoré im umožní ovplyvňovať rozhodnutia Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu