Zošity humanistov č. 73

Pravda o Churchillovi

Monday, 10 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Thomas J. diLorenzo

Novú knihu Nicholsona Bakera Human Smoke: The Beginnings of World War II, the End of Civilization ( Ľudský dym: Začiatky druhej svetovej vojny, koniec civilizácie) som prečítal na jedno posedenie (priznám, že bolo nútené počas deväťhodinového letu z Viedne do Washingtonu). Podáva neobyčajný obraz hlavných aktérov medzivojnového obdobia, ktorých činnosť viedla k rozpútaniu druhej svetovej vojny.

› Čítaj ďalej

tags

Boj o myslenie detí – IX.

Sunday, 9 November 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Stephen Law

9. kapitola: Rozum a morálka

Pozrime sa teraz na iný útok na liberálnu morálku a náboženskú výchovu.

Táto kniha zastáva názor, že keď príde na posúdenie, čo je správne a čo nesprávne, vtedy je chybou radiť deťom a mladým dospelým, aby nekriticky prijali názor nejakej vonkajšej autority. Treba ich povzbudzovať a cvičiť v myslení sami za seba.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Návrat odpustkov

Saturday, 8 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

 Christopher Hitchens

Keď som sa v polovici júla chystal osláviť výročie pádu Bastily, volala ma jedna austrálska rozhlasová stanica, či by som im nekomentoval sponzorstvo Svetového dňa mládeže rímskokatolíckou cirkvou. Najprv som nechápal, čo môže mať táto bizarná udalosť spoločné so mnou, ale keď mi vysvetlili, že Jeho Svätosť Pápež (pre svojich fanúšikov aj Benedikt XVI., ale pre mňa tento muž navždy ostane Josephom Ratzingerom) ponúka „čiastočné alebo plné odpustky” ako návnadu pre tých, čo v sebe necítia dosť zanietenia, aby sa slávnosti zúčastnili, roztriasol som sa zvedavosťou.

› Čítaj ďalej

tags

Obrana Baltu

Friday, 7 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

William S. Lind

Nedávno som sa vrátil z Estónska a z Konferencie o obrane Baltu, kde ruský protiútok na Gruzínsko vyvolal badateľné vzrušenie. Pre blízku budúcnosť niet dôvodov na obavy - ak niekto nezopakuje gruzínske šialenstvo a nenapadne Rusko.

› Čítaj ďalej

tags

Deň zúčtovania

Thursday, 6 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Patrick J. Buchanan

Ako prišli Spojené štáty americké, najbohatší štát sveta, ktorého ekonómia predstavuje 30 % globálnej ekonómie, na okraj priepasti finančnej paniky a krachu? Príčina spočíva v žalostnom zlyhaní americkej finančnej a politickej elity oboch strán – tých elít, ktoré teraz spolupracujú pri zisťovaní sumy, ktorá bude z nášho majetku potrebná na vykúpenie z krízy, ktorú oni sami zapríčinili.

› Čítaj ďalej

tags

Odpoveď na komentár „Humanistický pohľad na násilie v Biblii“

Wednesday, 5 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Dávid Benka

Odpoveď na komentár k mojej prednáške na tému „Teologický pohľad na násilie v Biblii” chcem vedome začať odkazom na poslednú vetu príspevku pána R. Škodu, ktorú vlastne vkladá do mojich úst „že je to predsa neriešiteľná teodícea”. Nuž, máte pravdu, ale veď to som napísal hneď na prvej strane môjho referátu a nie je v mojich silách vyriešiť to, čo nebolo vyriešené za tisícročia.

› Čítaj ďalej

tags

Humanistický pohľad na násilie v Biblii

Tuesday, 4 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | 17 Komentárov

Rastislav Škoda

Našiel som v internete prednášku Mgr. Dávida Benku na tému „Teologický pohľad na násilie v Biblii” a Dany Zubčákovej na tému „Ako deťom rozprávať o násilí v biblických príbehoch” na seminári pre učiteľov Detských besiedok (portál Ev. cirkvi a.v.) v Žiline 9.9. a v Prešove 30.9.2006 (http://www.ecav.sk/detska_besiedka/modules.php?name=News&file=article&sid=157). Nie som teológ ani pedagóg, ale mám niekoľko pripomienok ako sekulárny humanista (ateista) - aj my máme svoje deti a odovzdávame im svoj svetonázor.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kennedyho predvolebná reč

Monday, 3 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Som katolík a dosiaľ nikdy nebol katolík americkým prezidentom…

Verím v Ameriku, kde je odluka cirkvi od štátu absolútna. Kde nijaký katolícky prelát nevraví prezidentovi - ani keby tento bol katolík -, čo má robiť; a nijaký protestantský pastor navraví svojim cirkevníkom, koho majú voliť; kde nijaká cirkev alebo cirkevná škola nedostáva verejné peniaze alebo politické výhody; kde sa nikomu neodmietne verejný úrad, pretože je inej viery ako prezident, ktorý by ho zamestnal, alebo ako ľud, ktorý by ho zvolil.

› Čítaj ďalej

tags

Spomienky D. Šostakoviča

Sunday, 2 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Matej Beňo

Motto: Nie som militantný ateista, ale odmietam hovoriť vážne s pomätencami

Akadémia múzických umení v Prahe vydala v roku 2006 preklad knihy Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče zaznamenal Solomon Volkov, 422 s.

Dielo Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča (* 25.9.1906 - † 9.8.1975), velikána ruskej a svetovej hudby 20. storočia, vzniklo zaujímavým spôsobom. Svoje spomienky nadiktoval v prvej polovici 70-tych rokov minulého storočia hudobnému vedcovi S. Volkovovi, ktorý ich nielen zaznamenal, ale aj usporiadal a po schválení Šostakovičom rukopis prepašoval do USA, kde po Šostakovičovej smrti, ako si to sám želal, vyšiel knižne.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rešpektujte našu slobodu zmýšľania

Monday, 1 September 2008 | Zošity humanistov č. 72, Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Francúzska Federácia slobodnej mysle vydala výzvu k ateistom a ich organizáciám, aby v novej spoločenskej a politickej situácii bránili ohrozenú slobodu zmýšľania.

„Nový“ text návrhu európskej ústavy sa nachádza v štádiu ratifikácie v 27 štátoch EÚ. Je nástrojom vybudovania Európy kostolných veží a urobí z cirkví spoluzákonodarcov a spolurozhodujúcich o EÚ. Podľa článku 16 C budú mať cirkvi a náboženstvá privilegované postavenie, ktoré im umožní ovplyvňovať rozhodnutia Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

› Čítaj ďalej

tags

Recenzia: V pazúroch humanistov

Thursday, 10 May 2001 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Stanko Cerovic: Dans les griffes des humanistes (V pazúroch humanistov), collection „Sisyphe”, Castelnau-le-Nez, 317 s., 2001.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu