Zošity humanistov č. 75

Boj o myslenie detí – XI.

Tuesday, 17 February 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Stephen Law

11. kapitola: Tradícia a spoločnosť

Často sa hovorí, že ako vädla náboženská tradícia, padali väzby, ktoré nás kedysi udržiavali pri živote ako spoločnosť. My Západniari sme sa atomizovali: na voľne plávajúce izolované indivíduá, bez kotvy v morálnom vákuu, zameraní na o málo viac ako je uspokojenie svojej momentálnej potreby, bez vonkajšieho kompasu na rozlíšenie dobra od zla.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Veríme, že vesmír stvorilo Lietajúce Špagetové Monštrum

Monday, 16 February 2009 | Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

z internetu

Pevne veríme, že vesmír stvorilo Lietajúce Špagetové Monštrum.

› Čítaj ďalej

tags ,

Evolúcia je vraj božie dielo – 2. Polkinghorne: One World

Thursday, 12 February 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

V ZH 74 sme uverejnili recenziu prvého z prekladov náboženskej literatúry (John F. Haught, Boh po Darwinovi). Tu je druhý:
John Polkinghorne: Jeden svet. Vzájomné pôsobenie medzi vedou a teológiou (Kalligram Bratislava 2008).

Autor bol dvadsaťpäť rokov profesorom matematickej fyziky, od roku 1974 aj členom Kráľovskej spoločnosti, no ako 49-ročný presedlal v roku 1979 na teológiu a bol najprv miestnym pastorom a nakoniec je profesorom v Cambridgi a Hong Kongu. Napísal celý rad vedeckých a vedecko populárnych kníh, druhú z nich (predmetnú) už v roku 1987: One World: The Interaction of Science and Theology, Princeton University Press, 1987. Preklad bol urobený podľa vydania z roku 1997.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Keď nehryzie svedomie, hryzú zuby

Monday, 2 February 2009 | Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

z internetu

V tretej inštancii oslobodil Krajský súd vo Frankfurte 47-ročného kňaza spod obžaloby ťažkého ublíženia na tele: vraj zahryzol jednému homosexuálnemu prostitútovi do penisa a tým ho ťažko poranil.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sabotáž dialógu medzi kresťanmi a Židmi

Sunday, 1 February 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Pápež Benedikt XVI. prijal biskupa Richarda Williamsona, ktorý popiera holokaust, späť do lona svojej cirkvi a dekrétom z 24. januára zrušil exkomunikáciu jeho a ďalších troch biskupov arcikonzervatívneho Bratstva sv. Pia X. svojím predchodcom Jánom Pavlom II. z roku 1988; vtedy týchto biskupov vysvätil francúzsky arcibiskup Lefebvre (zomrel r. 1992) bez súhlasu pápeža.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Neplodná prosba

Sunday, 1 February 2009 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 75 | 1 Komentár

Tom Flynn

Paul Kurtz píše o dvoch imperatívoch planetárnej etiky - o mŕtvych zónach v oceánoch a globálnej chudobe.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sú ľudia, ktorí nevidia dôvod veriť

Thursday, 29 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 6 Komentárov

Cliff Walker

Keď som v Zošitoch humanistov č. 30 v marci 2002 uverejnil preklad básničky Starý kocúr Muro (Ol’ Tom Cat) od Erwina L. Baileya zo stránky www.positiveathewism.org/tocawed.htm, informoval som o tom majiteľa tejto stránky Cliffa Walkera a pýtal som od neho informáciu o dodatku k jeho podpisu, ktorý znel „Šesť a polroka v službách tých, ktorí nevidia potrebu veriť v Boha.” Podobne sa vraj často podpisovali aj Russell, Jefferson a Franklin.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Sú ľudské práva všeobecné?

Wednesday, 28 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Frédéric Lenoir

Ako to naznačuje už jej názov, deklarácia ľudských práv je Všeobecná; zahŕňa všetky osobitné kultúrne aspekty: bez rozdielu miesta narodenia, pohlavia či náboženstva majú všetci ľudia právo na svoju fyzickú integritu, slobodný prejav svojich názorov a slušný život, na prácu, výchovu a ošetrenie.

› Čítaj ďalej

tags ,

Nové dimenzie americkej demokracie

Tuesday, 27 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Paul Kurtz a Tom Flynn

Komentár amerických ateistov k zvoleniu Baracka Husajna Obamu za prezidenta (výťah):

Boli to dlhé, často búrlivé, voľby . Redakcia Free Inquiry blahoželá zvolenému prezidentovi Barackovi Obamovi a sľubuje mu podporu pre jeho snahy.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Neexistencia Boha

Saturday, 3 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 115 Komentárov

Rastislav Škoda

O existencii Boha sa už nebudem s nikým prieť - nevedie to k ničomu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu