Zošity humanistov č. 76

Nová kniha o etickej výchove

Tuesday, 12 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

Matej Beňo

KORIM, V. a kol.: Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2008, 257 s.

Monografia je jedným z výstupov vedeckého projektu Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách. Autorský kolektív tvoria pracovníci Katedry etickej a občianskej výchovy a Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici.

› Čítaj ďalej

tags ,

Mýtus o „vedeckej kontroverzii“ v súvislosti s ID

Monday, 11 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | 2 Komentárov

Stephen Law

Na 12. Svetovom kongrese skeptikov v Bethesde 9. – 12. 4. 2009 predniesol veľký americký astrofyzik Lawrence Krauss, neúnavný bojovník proti kreacionizmu vrátane ID, veľmi zaujímavé štatistické údaje, týkajúce sa mýtu o „vedeckej kontroverzii“ v súvislosti s „inteligentným dizajnom“, ktorý ešte straší v niektorých hlavách.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Boj o myslenie detí – XII.

Sunday, 10 May 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 76 | 1 Komentár

Stephen Law

12. kapitola: Ako držať masy na uzde

Mnohí ľudia odmietnu argumenty rozvinuté v tejto knihe s odôvodnením, že sa ignoruje ľudská prirodzenosť. Mám na mysli takúto vymyslenú ilustráciu tejto námietky:

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Náboženstvo a veda – Úvod a 1. kapitola

Saturday, 9 May 2009 | Náboženstvo a veda, Bertrand Russell, Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

Bertrand Russell

Úvod prekladateľa

Keď mal Bertrand jedenásť rokov, vysvetlil mu starší brat Frank pravidlá euklidovskej geometrie. „Bol to jeden z najväčších zážitkov môjho živote, bralo to dych ako prvá láska”, spomínal Russell neskoršie. Intenzívne sa zaoberal matematickými témami, len matematiku považoval za absolútne pravdivú, ale veľmi skoro sa vynorili pochybnosti o spoľahlivosti poučiek a pravidiel - počiatky jeho celoživotného puntičkárskeho hľadania istoty.

Keď mal dvanásť rokov, poučil ho iný chlapec o sexualite a o manželstve. Bertrand ihneď pochopil, čo si o tom má myslieť - že „voľná láska je jediný rozumný systém a manželstvo je dôsledok kresťanskej povery.”  Dá sa povedať, že Bertrand bol veľmi nadaný chlapec.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Záver diskusie o kreacionizme

Friday, 8 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

V č. 75 Zošitov humanistov bola uverejnená diskusia okolo recenzie „Kreacionizmus docenta Kováča”. Kvôli úplnosti uverejňujeme aj jej koniec.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Úpadok úrovne Slovenských pohľadov

Thursday, 7 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | 2 Komentárov

Polemika k článku Viktora Krupu: Mravný úpadok Európy (a nielen Európy)?

Vážený pán šéfredaktor Slovenských pohľadov,

dostali sa mi do rúk Slovenské pohľady č. 3/2009 a zosmutnel som.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Veľký omyl docenta Chmelára

Wednesday, 6 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | 70 Komentárov

Rastislav Škoda

Odpoveď na článok Eduarda Chmelára: Omyl Richarda Dawkinsa

Nemám vo zvyku nechať niektorým veciam ich priebeh a nezamiešať sa. Nedopustím, napríklad, aby sa šírila očividná nepravda o humanizme a jeho predstaviteľoch.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Recenzia: Alister McGrath, Dawkinsov Boh

Tuesday, 5 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | 5 Komentárov

Gény, mémy a zmysel života. (Kalligram, Bratislava 2008).

Rastislav Škoda

McGrath ma prekvapil tým, že

1. priznáva, že nemá zmysel hovoriť o vedeckom dôkaze existencie či neexistencie Boha (s.63);

2. akceptuje evolučný proces bez potreby jeho riadenia Bohom či inteligentným dizajnérom; koncepcia Boha ako „hodinára” sa objavila v kresťanstve až v 18. storočí a nie je typická pre kresťanskú tradíciu (s.70);

3. veda a viera v Boha sú dve tak odlišné oblasti, že logicky nemôžu byť v rozpore - ale potom ani v harmónii. Ostáva možnosť veriť v Boha.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Keď bohom bola bohyňa

Monday, 4 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

Claudine Cohenová

Univerzálny symbol plodnosti, „veľká bohyňa”, bol u predhistorických národov predmetom kultu, oslavujúceho živiteľku zem. V roku 1990 napísala archeologička Marija Gimbutasová:

„Náboženstvo bohyne existovalo dlhšie ako existuje kresťanstvo a zanechalo v ľudskej psyche nezmazateľnú stopu.”

› Čítaj ďalej

tags ,

Revanš mužských bohov

Sunday, 3 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

Odon Vallet

Zrod poľnohospodárstva a chovu zvierat, sedentarizácia a urbanizácia populácií: to bola „neolitická revolúcia” a nový údel človeka. Odteraz sa bude ako ploditeľ potomstva, vojak a šéf obce vyzdvihovať len muž.

› Čítaj ďalej

tags ,

Vzostup a pád bohatstva

Saturday, 2 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

Redakcia Economist

Po desaťročiach bezstarostnej prosperity môže teraz nastúpiť pre bohatých ľudí predĺžené obdobie finančnej prísnosti. Aj bohatí občania Monaka cítia priškrtenie. Na nákupnej triede Le Metropole boli ešte vo februári v plnom prúde zimné výpredaje. Lacoste a Christian Lacroix boli nútení predávať s 50 % zľavou.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

O vínku v Pánovej pivnici

Friday, 1 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

Gárdonyi Géza

IX. kapitola z legendy “Spravodlivosť” na zemi

Keď sa „SPRAVODLIVOSŤ” vzdialila z oblakov,
vyrojil sa s krikom húf malých anjelov.
Šantiac si veselo, malí nezbedníci,
rozbehli sa rovno k Pánovej vinici,

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu