Zošity humanistov č. 78

Agnosticizmus a antropozofia

Thursday, 27 August 2009 | Zošity humanistov č. 78 | 8 Komentárov

Jiří Heřt

Ukážky textu:

Agnosticizmus

(nemožnosť poznania z gréckeho gnosis) je filozofický termín pre gnozeologický názor, že existencia Boha sa nedá dokázať. Často sa chápe ako názor, stojaci medzi teistickým a ateistickým postojom, ktorý je charakterizovaný odmietaním existencie Boha.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Výkladový slovník esoteriky a pavěd

Wednesday, 26 August 2009 | Zošity humanistov č. 78 | Nekomentované

Recenzia:
Jiří Heřt: Výkladový slovník esoteriky a pavěd, Nakladatelství Věra Nosková, Praha 2008.

Ľudia majú oddávna potrebu viery, rituálov a zázrakov. Poskytujú ich náboženstvá vrátane siekt, expanzívne ideológie a pestrý svet ezoteriky, okultizmu a pavied.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Tuesday, 25 August 2009 | Zošity humanistov č. 78 | 3 Komentárov

Recenzia:
Anna Remišová, ed., Dejiny etického myslenia v Európe a USA, 896 strán, 29,74 €, Kalligram, Bratislava 2008.

Poslaním takejto knihy je sprostredkovať ucelenú predstavu o tom, kto, kedy a akým spôsobom riešil morálne a etické otázky a čím prispel k rozvoju etického myslenia v našej kultúre (oficiálna reklama).

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Že preľudnenie nehrozí a netreba nič robiť?

Monday, 24 August 2009 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 78 | 7 Komentárov

Rastislav Škoda

Pred sto rokmi nebolo počuť, že by sa niekomu videlo, že na svete je veľa ľudí. Noviny o tom nepísali. A hoci sa za menej ako druhú polovicu môjho života (43 rokov) počet ľudí na svete zdvojnásobil, a za celý môj život temer zoštvornásobil, presne: stúpol z 1 936 077 000 v roku 1923 na 6 777 900 000 v júli tohto roku 2009, táto veličina ani dnes neznepokojuje mnohých, hoci znamená preľudnenie našej planéty.

› Čítaj ďalej

tags ,

Boj o myslenie detí – XIV.

Tuesday, 11 August 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 78 | Nekomentované

Dodatok I a II

Dodatok I

Osvietenstvo a holokaust

Niektorým čitateľom nemusí stačiť moje stručné odmietnutie tézy, že osvietenstvo – špeciálne Kantovo osvietenstvo (samozrejme, toto bránime) – má na svedomí holokaust.

Dá sa povedať, napríklad, že hoci Hitlerova a Stalinova vražedná vláda boli silne antiliberálne, neznamená to, že neboli v konečnom dôsledku produktom osvietenstva a liberálnych hodnôt. Osvietenstvo mohlo byť príčinne spojené s vyvolaním týchto hrôz. Ako otvorene veľkodušní rodičia môžu mať egoistické dieťa, tak môže nástup liberálnych myšlienok vyvolať ako reakciu nástup vyslovene autoritatívnych výsledkov.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Duch ateizmu

Wednesday, 5 August 2009 | Zošity humanistov č. 78 | 6 Komentárov

Frank Spade

Do diskusie o novom ateizme a humanizme vnáša malá knižôčka André Comte-Sponvillea Na čo verí ateista? Spiritualita bez Boha (Woran glaubt ein Atheist? Spiritualität ohne Gott. – Z francúzskeho originálu s titulom L’esprit de l’athéisme preložila Brigitte Große. Diogenes, 2008) perspektívu, na ktorej nájdu potešenie bývalí veriaci a hľadajúci, ale aj neveriaci. Miesto racionálne chladného sveta kreslí autor ateistický pohľad, preniknutý toleranciou, srdečnosťou a láskou. Do popredia nestavia to, čo delí, ale prízvukuje to, čo spája, odmietajúc dogmatizmus, tmárstvo, fundamentalizmus, fanatizmus, ale aj nihilizmus a vlažnosť.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čínske továrenské dievčatá: obete nikoho

Wednesday, 29 July 2009 | Zošity humanistov č. 78 | 1 Komentár

Neil Davenport

Konečne je tu kniha, ktorá nelíči sťahovavé robotníčky ako patetické obete, ale skôr ako ašpirujúce indivíduá, ktoré majú teraz oveľa viac možností ako vydať sa za dedinského hlupáka.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Náboženstvo a veda – 3. kapitola

Tuesday, 21 July 2009 | Náboženstvo a veda, Bertrand Russell, Zošity humanistov č. 78 | Nekomentované

Bertrand Russell

Evolúcia

Vedy sa vyvíjali v opačnom poradí, ako by sa dalo očakávať. Najprv bolo podrobené moci zákonov to, čo bolo od nás najďalej, až potom postupne to, čo bolo bližšie. Najprv nebo, potom zem, potom zvierací a rastlinný život, potom ľudské telo a nakoniec (až dodnes veľmi nedokonale) ľudská myseľ. Nie je v tom nič nevysvetliteľné. Intímna znalosť podrobností sťažuje vidieť celkový obraz; stopy rímskych ciest krajinou lepšie vidno z lietadla ako zo zeme.

› Čítaj ďalej

tags , ,

V londýnskej National Gallery

Thursday, 16 July 2009 | Zošity humanistov č. 78 | Nekomentované

V múzeu pod prísnym dozorom

John Berger

Na Veľký piatok r. 2008 som bol v Londýne. Už skoro ráno som sa rozhodol zájsť do National Gallery pozrieť sa na Ukrižovanie Antonella da Messina.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu