Zošity humanistov č. 79

Náboženstvá a cirkvi na zasmiatie

Monday, 19 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 27 Komentárov

Rastislav Škoda

Za žartovné, satirické, parodické, neseriózne, komické alebo smiešne, na smiech alebo na zasmiatie, v určitých kruhoch aj za srandovné sa označujú pseudonáboženstvá a pseudospoločenstvá, ktoré sa svojím obsahom a štruktúrou prezentujú ako náboženstvá, ale ktorých učenie sa nedá brať vážne a ľahko sa dá poznať, že ich viera nie je „pravá“; preto sa spravidla pejoratívne hovorí aj o pseudoteológii.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Doslov Stanislava Komárka ku knihe Boží blud *

Wednesday, 14 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Autor už v prvej vete oznamuje, že nemá rád Richarda Dawkinsa a v poslednej vete to stupňuje až do bizarného obrazu, že radšej demonštratívne ponesie v procesii na Božie telo baldachýn, ako by sa s „prorokom“ Dawkinsom mal stretnúť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Kto je tvoj blížny?

Tuesday, 13 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Veta „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ pochádza zo Starého zákona (Levitikus 19, 18), ale dnešný všeobecný zmysel jej dal Ježiš v Novom zákone podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, ktoré má iba Lukáš (10, 29), teda odpoveďou na otázku znalca zákona „A kto je môj blížny?“ po príkaze „Milovať budeš… svojho blížneho ako seba samého!“ (10, 27).

› Čítaj ďalej

tags , ,

„Encyklopédia“ – revolučné dielo v dejinách vied a vzdelávania

Tuesday, 6 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | Nekomentované

Jaroslav Čelko

V súvislosti s publikáciou „Protagonisti dejín slobodomyseľnosti“ ozvali sa telefonicky niekoľkí moji priatelia. Jeden z telefonátov obsahoval zaujímavú pripomienku. Bola reflexiou skutočnosti, že vo viacerých heslách sa spomína francúzska „Encyklopédia“. Podľa volajúceho by bolo vhodné uverejniť aspoň rámcovú informáciu o tomto diele – pre oživenie pamäti „starších pokolení“ i pre základnú orientáciu mládeže. Osvojil som si túto pripomienku i návrh a vypracoval som túto neveľkú štúdiu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Swinburne odpovedá Dawkinsovi na jeho komentáre v Delúzii Boha

Tuesday, 6 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 4 Komentárov

Rastislav Škoda

Preklad knihy Richarda Dawkinsa The God Delusion v Zošitoch humanistov č. 61 – 67 vyvolal diskusiu, v ktorej Ľuboš Rojka 19. septembra 2009 takto komentoval 4. kapitolu: Prečo skoro iste niet Boha:

Dawkins v tejto kapitole hovorí aj o Swinburnových postojoch. Prikladám linku na Swinburnovu odpoveď na Dawkinsove poznámky. Preložím aspoň jednu vetu hneď z prvej časti Swinburnovej odpovede: „Dawkins by mal vstúpiť do filozofickej diskusie a nie len sa pokúšať vyhrať strieľaním.“ Možno by to stálo za to aj to preložiť do slovenčiny.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Semená zmeny na kubánskych farmách

Monday, 5 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | Nekomentované

Michael Voss

Scéna je ako vystrihnutá z dávnych rokov divokého západu: squatter, nový osadník, páli les a orie divočinu, aby ju premenil na produktívnu zem a dorobil živobytie pre seba a svoju rodinu. Dej sa však odohráva v Camaguey, centrálnej provincii Kuby, a to dnes.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – XV.

Sunday, 4 October 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 79 | Nekomentované

Stephen Law

Poznámky

Úvod

  1. Gallup, Daily Telegraph, 5. júla 1996.
  2. Keď Bob Dole v prezidentských voľbách v roku 1996 označil Billa Clintona za liberála, Clinton to rázne poprel. Drury (1997: 171) k tomu poznamenal: „…vtedy bolo jasné, že kto chcel byť liberálom, urobil dobre, ak to držal v tajnosti.“

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Skutočné nebezpečenstvo je nezamestnaná mládež

Saturday, 3 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 12 Komentárov

Ian Mathias

„Skutočné nebezpečenstvo – ekonomicky, sociálne aj politicky – v 1930-tych rokoch boli masy mladých ľudí bez práce.“

› Čítaj ďalej

tags , ,

Francúzske odhalenie – horiaci Bush

Monday, 28 September 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 2 Komentárov

James A. Haught

Znie to neuveriteľne, ale začiatkom roku 2003 povedal prezident Bush francúzskemu prezidentovi Chiracovi, že invázia do Iraku je nevyhnutná z toho dôvodu, aby sa znemožnilo pôsobenie Goga a Magoga, dvoch satanských bytostí apokalypsy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Náboženstvo a veda – 4. kapitola

Sunday, 20 September 2009 | Náboženstvo a veda, Bertrand Russell, Zošity humanistov č. 79 | Nekomentované

Bertrand Russell

Démonológia a medicína

Vedecké štúdium ľudského tela a jeho chorôb muselo bojovať - a do určitej miery aj dnes musí bojovať - proti množstvu povier, zväčša predkresťanského pôvodu, ale podporovaných až do nedávna celou váhou cirkevnej hierarchie. Choroba bola kedysi skúškou zoslanou Bohom ako trest za hriechy, no častejšie bola dielom démonov. Mohla byť vyliečená intervenciou svätých, a to osobne alebo prostredníctvom ich svätých ostatkov (relikvií); modlitbou a púťami; exorcizmom, ak bola zapríčinená démonmi; v tomto prípade aj liečbou, ktorá znechucovala diablov (aj chorých).

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu