Zošity humanistov č. 87

Kto patrí k nám?

Sunday, 20 March 2011 | Zošity humanistov č. 87 | Nekomentované

Robert Leicht

Diskusia o tom, či islam patrí alebo nepatrí do Nemecka, sa živí zveličovaním a zjednodušovaním histórie. Kresťanstvo, aspoň ústavne chápané cirkevníctvo, nijako nepatrí k bezprostredným koreňom našej politickej súčasnosti.

› Čítaj ďalej

tags , ,

„Raz toľko“ v štvrtiach postihnutých recesiou

Monday, 14 March 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 2 Komentárov

Recesia vyvoláva napätie vo viacrodinných domácnostiach

Michael Luo

Pre tri generácie Maggiinej rodiny, napratané do recesiou postihnutého predmestského domu s tromi spálňami, vybuchne niekedy žitie jedného na druhom už vyše desiatich mesiacov neočakávaným spôsobom.

Keď Kathy Maggiová vyzve svoju 26-ročnú dcéru Holly, aby si upratala svoju izbu, vyvolá to výbuch nevôle; nedbalá poznámka Jima Maggiho, že tieto šeky preberá „mesiac čo mesiac“ snúbenec jeho dcéry, James Wilson, má za následok dni kvasenia; kúsok čokolády od starej mamy 21-mesačnej Madisonke vedie k nepokojnému šuškaniu za zatvorenými dverami o jej rozmaznávaní babkou a dedkom.

› Čítaj ďalej

tags ,

Kalamský argument ide priďaleko

Sunday, 13 March 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 69 Komentárov

Rastislav Škoda

Už vlani na jeseň vyšla kniha Ľuboša Rojku Kto je Boh a či vôbec existuje. Úvod do filozofickej teológie. Prvý diel (Trnava, Dobrá kniha 2010, s. 280). Ľ. Rojka má na internete stránku Rojka.sk.

Je mi jasné, že mnohí ľudia veria na existenciu Boha, ale myslím si, že sa veľmi nezaoberajú otázkou, ako Boh vyzerá a kde žije. Na to sa odpoveď nášho detstva o Ježiškovi, nebi a pekle rozplynula do nenávratna – myslel som si donedávna. Úžasné maľby dávnych storočí s náboženskou problematikou, idúce do takých podrobností zobrazenia osoby Boha, ako je Michelangelovo Stvorenie Adama (1508) na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne, som vždy považoval za diela umelcovej fantázie, nie reportáže z ďalekých krajín.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Neslušná otázka

Friday, 25 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 21 Komentárov

Rastislav Škoda

Žijeme na začiatku desaťročia, čo znamená pre štáty, ktoré si to môžu dovoliť, v krátkosti sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V skutočnosti sú to u nás údaje z 52 oblastí, a to od 24 otázok na údaje o obyvateľovi až po jedinú otázku o plynovej prípojke k domu (Zbierka.sk).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Môže byť rakovina zapríčinená hriechom?

Wednesday, 23 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 2 Komentárov

K Nočnej pyramíde 19. 2. 2011

Rastislav Škoda

V diskusii Nočná pyramída odznel názor, že niektoré ochorenia – zlá rozličného stupňa – sú nepriamy dôsledok hriechu. Polojasné mi je to, ak ide napríklad o ochorenie z obžerstva – len si prečítajte, čo o tomto „nie až tak smrteľnom hriechu tela“ píšu redemptoristi na stránke Redemptoristi.sk. Iný by bol asi na mojom mieste uviedol na prvom mieste pohlavné choroby v dôsledku zakázaných pohlavných stykov (kedysi bol najobávanejší syfilis, dnes je to AIDS) a tiež by bol mal polopravdu.

› Čítaj ďalej

tags ,

SPD a kresťanstvo – o koreňoch a konároch

Wednesday, 23 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | Nekomentované

Nils Opitz-Leifheit

V súčasnom základnom programe SPD (Nemeckej sociálno-demokratickej strany) sa o tejto strane píše, že: „…má svoje korene v židovstve a kresťanstve, v humanizme a osvietenstve, v marxistickej analýze spoločnosti a v skúsenostiach robotníckeho hnutia.“

› Čítaj ďalej

tags , ,

Je kresťanstvo vierou pre jednoduchých ľudí?

Wednesday, 16 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 40 Komentárov

Rastislav Škoda

V januári 2005 dostala Elaine Howard Ecklundová, mimoriadna profesorka sociológie na Riceovej univerzite v Houstone, TX, päťročný grant vo výške vyše 280 000 USD na výskum nábožnosti a spirituality medzi vedcami (vysokoškolsky vzdelanými fyzikmi, chemikmi, biológmi, lekármi, sociológmi, psychológmi, antropológmi a ekonómami) na elitných amerických univerzitách. Prekvapuje, že vynechala matematikov. Vzišlo z toho niekoľko overených článkov a kniha Science vs. Religion: What Scientists Really Think (2010) – Veda vs. náboženstvo: čo si vedci v skutočnosti myslia.

Ecklundová sa podujala vyvrátiť zistenia Larsona & Withama z roku 1998, že o. i. len 7 % vedcov verí na osobného boha, no aj nálezy iných prieskumov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu