Zošity humanistov č. 88

Nebo neexistuje; to je rozprávka

Saturday, 11 June 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 37 Komentárov

Stephen Hawking a Ian Sample

V rozhovore pre denník Guardian vyjadruje kozmológ Hawking svoj názor na smrť, M-teóriu, ľudský údel a našu náhodnú existenciu. Príspevok mal 3 014 komentárov.

Viera, že po smrti nás čaká nebo alebo záhrobie, je rozprávka pre ľudí, čo sa smrti boja, povedal Hawking.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Tretie fatimské tajomstvo slovami Magdy Salagovej

Saturday, 21 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 22 Komentárov

(poznámky ku komentáru)

Pred pár dňami som dostal od priateľa mail s komentárom pani Magdy Salagovej k 3. fatimskému tajomstvu, poslaným viacerým adresátom, s výzvou na zamyslenie. Jeho naivita je prekvapujúca a neuveriteľná. Dnešný človek to predsa nemôže brať vážne! Nezdržal som sa a k niektorým nezmyslom som napísal komentáre (zelenou farbou) a aj ja ho predkladám na zamyslenie, kam až môže viesť nerozumná, zaslepená viera v absurdnosti. Viem, že mnohí budú mať ďalšie pripomienky. O Apokalypse sa dá hovoriť, ale inakšie.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vyvaruj sa strachu – pred atómovou energiou

Saturday, 21 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 1 Komentár

David Ropeik

(Treba vypočuť aj druhú stranu – pozn. prekl.)

Hoci nás mrazí, keď sledujeme, čo sa deje v japonskej jadrovej elektrárni vo Fukušime, musí v nás vzbudiť nepokoj, ak sledujeme často nadnesený strach, šíriaci sa po celej zemeguli v dôsledku týchto udalostí.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Stručná história Spojených štátov

Thursday, 19 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 2 Komentárov

Fred Reed

V roku 1492 znovuobjavil Kolumbus Ameriku a kolonisti, deštruktívne využívajúci jej rozsiahle zdroje, dosiahli úspech, ktorý pripisovali svojim temer zázračným cnostiam, z ktorých niektoré skutočne mali: odvaha, hrubá sila, usilovnosť a nezávislý duch. Krátko nato vyšli neporušené z 2. svetovej vojny, a to vďaka vojenskému géniu, stelesnenému vo dvoch oceánoch, kým jeho súperi – Európa, Rusko, Čína a Japonsko, ležali na lopatkách. Nedotknutá vojenská moc Ameriky a jej dobre fungujúca ekonómia umožnili založenie pomerne benígneho impéria s prekvapujúcou komerciálnou nadvládou, čo sa pripisovalo oným temer zázračným cnostiam a považovalo za permanentné.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sokrates stretá Ježiša

Sunday, 1 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 25 Komentárov

James L. Hart

Sokrates: Dobré ráno, Ježiš, veľa som počul o tvojom prekrásnom učení. Ja som zas svojím skromným spôsobom filozofom tu v Aténach. Vravia mi, že si veľmi múdry a svedčí o tom množstvo tvojich obdivovateľov v uliciach. Ak mi môžeš venovať pár chvíľ, budem ti vďačný, ak ma osvietiš odpoveďami na niekoľko záhadných problémov, s ktorými zápasím celý život.

Ježiš: Som ako rybár ľudí pri hľadaní svojich nasledovníkov. Prinášam božiu pravdu všetkým ľuďom. Hľadajte a nájdete, proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené.

Sokrates: Existuje jedna zásadná otázka, ktorá má v mojej mysli najvyššie postavenie. Pri mojom hľadaní pravdy a zmyslu bola vždy neprekonateľnou prekážkou. Som istý, že s tvojou učenosťou si s ňou ľahko poradíš a pomyslíš si, že som bláznivý starec. Vždy som sa snažil žiť čestne a ušľachtilo, ale teraz sa mi zdá, že som sa v živote len potkýnal a ani som nespoznal, čo bolo čestné a ušľachtilé. Pri mojom obmedzenom poznaní sa mi často zdá, že napriek svojim fanfáram život v skutočnosti neznamená nič. Prosím ťa, povedz mi: Ako má človek žiť? Čo je účelom, cieľom, zmyslom života?

Ježiš: Bohu slúžiť a zbožňovať ho.

Sokrates: Ktorého Boha?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Príliš veľa ľudí – Prečo treba zastaviť rast

Wednesday, 27 April 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 88 | 3 Komentárov

14. kapitola: Čierna smrť a renesancia

Lindsey Grant

Zmenený názor získava pomaly prívržencov: že rast nie je vždy niečo dobré, benígne, prinajmenšom neškodné. Že menej môže byť viac, a to nielen z hľadiska zachovania prostredia, ale aj z hľadiska zárobkov, úrovne žitia, samej civilizácie.

História Európy poskytuje ponaučenia o výhodách zníženej populácie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Keby bol Ježiš bisexuál

Sunday, 17 April 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 2 Komentárov

A. N. Wilson

Nedávna kniha amerického spisovateľa Jamesa Freya The Final Testament of the Holy Bible (asi Konečný testament Svätej biblie) je naraz umelecké dielo aj granát vrhnutý na náboženskú pravicu. Zaoberá sa druhým príchodom Ježiša Krista, tento raz do modernej Ameriky – pričom sa sľúbený Mesiáš dopúšťa činov, ktoré náboženská pravica považuje za najhriešnejšie. Je, napríklad, aktívnym bisexuálom, ktorý bez problémov znáša prvý potrat svojej priateľky-prostitútky.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Francúzsko sa púšťa do vykántrenia prostitúcie

Sunday, 17 April 2011 | Zošity humanistov č. 88 | Nekomentované

Redakcia The Daily Bell

Na základe navrhovaného zákona treba zákazníkov sexu pokutovať a zatvárať…

› Čítaj ďalej

tags ,

Podpíš protest proti predaju homeopatického preparátu proti chrípke

Friday, 15 April 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 4 Komentárov

Redakcia CSI

Dňa 26. januára 2011 vydal Výbor pre vedecké pátranie (CSI) spolu s Centrom pre slobodné hľadanie (CFI) verejné vyhlásenie, vytýkajúce supermarketom Wal-Mart predaj a šírenie neúčinného preparátu proti chrípke, Boiron Oscillococcinum, na svojej webstránke www.walmart.com. Boiron je výrobca, oscillococcinum je názov homeopatického preparátu. Krátko potom uverejnili CSI a CFI mená vedúcich vedeckých pracovníkov, ktorí sa s ich vyhlásením identifikovali.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pohoršujte sa!

Tuesday, 12 April 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 8 Komentárov

Stéphan Hessel

Na prvý pohľad sa zdá, že výzva Stéphana Hessela mieri na aj tak ľahko sa pohoršujúcich Francúzov. Pri bližšom preverení však spoznáme, že vyzýva všetkých ľudí tejto planéty – všetkých, ktorí chcú myslieť a konať so zmyslom pre prekonanie myslenia a konania generácií a vo vedomí zodpovednosti.

Považujeme za dôležité rozšíriť výzvu Stéphena Hessela aj v našej rečovej oblasti, pretože vznikla z rozhorčenia nad večne včerajšími spoluobčanmi a nad aktuálnym „nerozhorčovaním sa“ nad jedným nemeckým autorom, ktorý v rokoch 2010/2011 vrhol na nemecký trh najúspešnejšiu „vecnú knihu“ všetkých čias.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu