Zošity humanistov č. 90

Byť nábožný a zaujímať sa o populačný rast: Prerastáme svoju planétu?

Saturday, 31 December 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 6 Komentárov

Robert F. Murphy

Keď Boh v Genesis opakovane prikazuje „Buďte plodní a rozmnožujte sa“, týka sa to ľudí a iných živých bytostí. Biblia nám vraví, že Boh sa zaujíma o celú prírodu. Keď zachránil Noema a jeho živočíšny sprievod, postavil dúhu na nebo na znak Božej zmluvy so všetkým živým stvorenstvom.

Svet tu nie je na prospech jednej rasy, jedného národa, jedného rodu či dokonca jedného druhu.

Deň siedmich miliárd je dňom, keď je na mieste úvaha o veľkosti svetovej populácie. Adresátmi sú tí, čo majú na starosti sociálnu zodpovednosť. Náboženskí vodcovia sa už v minulosti zaoberali problémom plánovania rodiny a sexuálnej výchovy, manželstvom a adopciou, prevenciou tehotenstiev mladistvých a dlhým zoznamom príbuzných otázok. Hoci ide o relevantné problémy, dôležité a zasluhujúce okamžitú pozornosť, len zriedkakedy sa spomenie skutočnosť, že svetová populácia ustavične hrozivo rastie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Hume proti Rousseauovi: Hranice ľudského rozumu

Wednesday, 21 December 2011 | Zošity humanistov č. 90 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Nedávno som interviewoval Roberta Zaretského pre podcast Rationally speaking (www.rationallyspeakingpodcast.org). Zaretsky je spoluautor (s Johnom T. Scottom) knihy The Philosophers’ Quarrel: Rousseau, Hume, and the Limits of Human Understanding (Hádka filozofov: Rousseau, Hume a hranica ľudského intelektu), ktorá sa týka zásadného problému skeptického hnutia: úlohy a obmedzení ľudského rozumu.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Studená sprcha pre českú katolícku cirkev

Wednesday, 21 December 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 44 Komentárov

Rastislav Škoda

Ako dar pod vianočný stromček sú tu výsledky a ozývajú sa prvé komentáre.

V reči biskupov Českej biskupskej konferencie (ČBK) to znie propagandisticky vykrúcavo:

„Temer 14 % obyvateľov ČR sa aktívne prihlásilo k nejakej cirkvi. Naďalej asi tretina obyvateľov prehlásila, že nie je nijakého vyznania. Vyše 700 tisíc obyvateľov sa síce hlási k viere, ale nie k cirkvi. Ostatok, to je temer polovica obyvateľstva, sa k otázke viery vôbec nevyjadril. Ku katolíckej cirkvi sa prihlásilo 1,084.000 obyvateľov, čo je niečo málo viac ako 10 % obyvateľov … Keby bolo keby, zistili by sme, že k dramatickým zmenám religiozity pravdepodobne nedošlo … To súhlasí so skúsenosťou cirkvi, ktorá dlhodobo pozoruje stabilný záujem o návštevu nedeľných bohoslužieb aj počet krstov.“
(Česká biskupská konferencia).

Reč nestranných odborníkov je zreteľnejšia.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Sv. František z Assisi, hrdina medzináboženského mieru za križiackych vojen

Tuesday, 29 November 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 35 Komentárov

Paul Moses

Tlačová agentúra Reuters uverejnila k udalostiam v Assisi komentár Paula Mosesa, profesora novinárstva na brooklynskom kolégiu CUNY, autora knihy The Saint and the Sultan: the Crusades, Islam and Francis of Assisi’s Mission of Peace (Svätec a sultán: Križiacke výpravy, islam a mierové poslanie Františka z Assisi):

Pri zhoršovaní medzináboženského konfliktu v Egypte získava októbrové stretnutie náboženských reprezentantov v Assisi pri príležitosti Svetového dňa modlitby za mier na váhe.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Medzináboženský samit v Assisi 2011

Monday, 28 November 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 3 Komentárov

Francis X. Rocca

27. októbra 2011 sa v Assisi zišlo okolo 300 reprezentantov svetových náboženstiev od anglikanizmu po zoroastrizmus plus malá skupina agnostikov pri podujatí, ktoré v roku 1986 založil pápež Ján Pavol II.

Opakovala sa pestrofarebnosť stretnutia pred 25 rokmi. Holohlaví budhistickí mnísi v šafranových rúchach sa miešali medzi sikhov s turbanmi a ortodoxných prelátov s bielymi závojmi. Wande Abimbola, vedec z Nigérie, ktorý zastupoval africké domorodé náboženstvá, vzýval yorubské božstvo Olokun a svoj spev sprevádzal rapkáčom.

› Čítaj ďalej

tags ,

Difamácia sekulárnej spoločnosti je absurdná polemika

Sunday, 27 November 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 1 Komentár

Frieder Otto Wolf

Prezident Nemeckého humanistického zväzu pozdravil uznanie pápeža Benedikta XVI., že náboženské idey majú konfliktný potenciál, ale odsúdil jeho sfalšovanie holokaustu za dôsledok ateistického svetonázoru ako „perfídny akt“.

V októbri t. r. sa konal v Assisi Medzinárodný deň modlitby za mier. Pápež na ňom pred zástupcami všetkých svetových náboženstiev pripustil, že aj náboženské idey majú v sebe konfliktný potenciál, poskytujúc motívy a ospravedlnenie pre násilie. Povedal, že to musí veriacich veľmi znepokojovať a vyzval ich, aby sa stali „pútnikmi pravdy a mieru“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prestaňte sa množiť

Friday, 25 November 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 6 Komentárov

Rastislav Škoda

I.

Pri vyslovení pojmu „preľudnenie“ sa konzumentovi aktuálnych masmédií vybavia bežné ilustrácie početných svetových veľkomiest s ich slumami (1,3-miliónové Soveto v 3-miliónovom Johannesburgu v Južnej Afrike, predmestia konglomerácie hlavného mesta Mexika s 25 – 28 miliónmi obyvateľov na ploche 1 500 km2, ale aj iných svetových veľkomiest najmä v Indii), utečeneckých táborov (400-tisícový Dadaab v Keni) či aj rómskych osád na Slovensku a inde; napriek snahám miestnych úradov sa situácia všade zhoršuje a čísla rastú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ako rástla svetová populácia

Wednesday, 19 October 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 4 Komentárov

Stephanie Pappasová

Tohto roku postaví sedemmiliardtá osoba míľnik v histórii ľudstva. Dňa alebo okolo 31. októbra sa narodí, podľa odhadu Spojených národov, sedemmiliardtý občan sveta.

Ešte ohromujúcejšia je skutočnosť, že z týchto sedem miliárd je 1,4 miliardy takých starých, že boli svedkami príchodu 6-miliardtého, 5-miliardtého, 4-miliardtého a 3-miliardtého človeka na Zemi. (Sám patrím dokonca medzi tých šťastných 42,5 milióna starých ľudí, ktorí mohli oslavovať narodenie 2-miliardtého bábätka – pozn. prekl.)

Veru tak, v poslednom storočí rástla populácia veľmi rýchlo. Demografi síce očakávajú pokles populačnej krivky, ale absolútny počet ľudí bude zatiaľ ešte stúpať a pravdepodobne dosiahne okolo roku 2050 počet 9 miliárd. Pozrime sa medzitým späť do histórie na míľniky rastu nášho počtu s otázkou „Ako to zmenilo svet?“

› Čítaj ďalej

tags , ,

Dieťa „špinavej vojny“ zistilo, že jej „otec“ zavraždil jej rodičov

Thursday, 13 October 2011 | Zošity humanistov č. 90 | Nekomentované

Alexei Barrionuevo

Victoria Montenegrová si spomína na strašidelné večere, pri ktorých plukovník Hernán Tetzlaff, hlava rodiny, opisoval vojenské operácie, ktorých sa osobne zúčastnil a pri ktorých sa mučili a zabíjali „rozvratné živly“. Viedlo to k rozhovorom končiacim často búchaním revolverom na stôl.

Bolo potrebné neúnavné pátranie bojovníkov za ľudské práva, preverenie DNA a temer desaťročné presviedčanie, aby 35-ročná pani Montenegrová uznala, že plukovník Tezlaff nebol v skutočnosti jej otec – nebol hrdina, ktorého si vybásnila.

Až teraz si povedala, že miesto toho to bol človek, zodpovedný za zavraždenie jej skutočných rodičov a jej adopciu za vlastné dieťa.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu