Zošity humanistov č. 92

Vatikán karhá mníšku za knihu o sexualite

Thursday, 7 June 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 39 Komentárov

Laurie Goldsteinová a Rachel Donadioová

Vatikánsky úrad dozoru nad vierou odsúdil americkú mníšku, profesorku etiky na Yalskej univerzite, za knihu, v ktorej sa autorka pokúša nájsť teologické argumenty pre rovnopohlavné vzťahy, masturbáciu a opätovné manželstvo po rozvode. Autorka sa bráni tým, že svoje názory nikdy nevydávala za oficiálne učenie katolíckej cirkvi.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Zvoní umieračik republikánskej strane?

Sunday, 27 May 2012 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 92 | Nekomentované

Patrick J. Buchanan

Medzi najspornejšie kapitoly mojej vlaňajšej knihy Suicide of a Superpower (Samovražda jednej veľmoci) patrila kapitola „Koniec bielej Ameriky“.

Hovorila o demografickom úpadku bielej väčšiny a čo to znamená pre školstvo, ekonomiku, politiku a národnú jednotu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Ako katolícka cirkev temer uznala antikoncepciu

Sunday, 27 May 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 30 Komentárov

Elaine Tyler Mayová

V súčasných horúcich predvolebných diskusiách o plánovanom rodičovstve a antikoncepcii v USA je niečo nepochopiteľné. Tieto boje sa bojovali – a vyhrali – pred polstoročím. Väčšina Američanov, temer všetky náboženské organizácie a vodcovia obidvoch politických strán uznali, že antikoncepcia osoží rodine, spoločnosti a svetu. (Do písmena to platí o Slovákoch – temer všetci to uznávali a naraz sa o tom začína pochybovať aj u nás. – Pozn. prekl.).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Bolo by lepšie, keby sa človek nebol narodil?

Saturday, 26 May 2012 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 92 | Nekomentované

Michael Cook

V roku 2006 žalovali istí rodičia v Sydney lekára za „zlý život“ ich ťažko postihnutého syna. Prípad skončil pred Najvyšším súdom, ktorý rozhodol, že hodnota existencie, resp. neexistencie, sa nedá merať. No podobné prípady končia v USA a v Európe spravidla konštatovaním, že žiť je lepšie ako nežiť.

Je to naozaj tak?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Menej ako polovica novorodencov v USA je bielych

Thursday, 24 May 2012 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 92 | 4 Komentárov

Sabrina Taverniseová

Po rokoch špekulácií, odhadov a predpovedí je to tu úradne od Štatistického úradu: Bieli už nie sú v tristomiliónových USA väčšinou.

› Čítaj ďalej

tags ,

Organizované náboženstvo je zdrojom všetkých ťažkostí

Tuesday, 22 May 2012 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 92 | Nekomentované

Ben Johnson

Najväčšia katolícka univerzita v USA predstaví na kombinovanom slávnostnom otvorení rečníka, ktorý verí, že „z extinkcie ľudstva by ostatný život na Zemi ohromne profitoval“, ktorý považuje „kresťanstvo za najnebezpečnejšiu oddanosť nejakej veci“ a ktorý vyzýva k všemožnému oslabovaniu „rozkladných a utláčajúcich inštitúcií organizovaného náboženstva“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Sloboda a spravodlivosť pre všetkých

Thursday, 10 May 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 4 Komentárov

Charles M. Blow

Stalo sa.

V stredu 9. mája 2012 prezident Spojených štátov amerických oficiálne uznal rovnopohlavné manželstvo. V rozhovore s televíznou stanicou ABC News povedal:

„Na určitom bode som prišiel k záveru, že považujem za dôležité ísť dopredu a povedať, že si myslím, že rovnopohlavné páry by mali mať právo uzavrieť manželstvo.“

› Čítaj ďalej

tags , , ,

História humanizmu – osvietenstvo, naturalizmus a sekularizácia hodnôt

Tuesday, 24 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 2 Komentárov

Alan Charles Kors

Po transformácii náboženskej tolerancie z negatívnej na pozitívnu hodnotu bola najplodnejším príspevkom osvietenstva pre moderné myslenie sekularizácia debaty o etike. Keby sa však historicky videla ako panenské zrodenie jedného ideálu osvietenstva, bolo by to jednodimenzionálne chápanie tohto javu. Súčasťou tých istých myšlienkových prúdov boli deistickí aj ateistickí autori osvietenstva. Kresťanskí aj osvietenskí myslitelia osemnásteho storočia boli dedičmi tej istej koncepčnej revolúcie sedemnásteho storočia, prírodnej revolúcie, v rámci ktorej sa vyvinulo to, čo dnes nazývame vedou. Aj jedných aj druhých niesli mocné prúdy ranno moderných intelektuálnych zmien.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Kedy je klamstvo dovolené

Friday, 13 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 29 Komentárov

Rastislav Škoda

V diskusii k predošlému článku „Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu“ v ZH prejavil p. Cibrinka veľkú nevedomosť z náuky o etike, vyhlasujúc každé klamstvo (a zdôrazňujúc, že akékoľvek) za hanebnosť. Keďže odpoveď je dlhšia, ako bývajú komentáre k článkom, uverejňujem ju ako samostatný príspevok.

› Čítaj ďalej

tags

Nepotrebujete Boha, aby ste dúfali, starali sa, milovali, žili

Friday, 13 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 36 Komentárov

Centrum hľadania Rady pre sekulárny humanizmus

Dúfať, starať sa o druhých, milovať, žiť. Všetci poznáme tieto mocné, základné pocity. Definujú, čo je človek. Prežívajú ich nábožensky založení aj nábožensky nezaložení ľudia.

› Čítaj ďalej

tags

Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu

Wednesday, 4 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 42 Komentárov

Rastislav Škoda

Nemám nič proti tomu, keď katolícki spisovatelia bijú do slobodomurárov a vinia ich z rozvratu katolíckej cirkvi. Za celý môj dlhý život som sa len raz zúčastnil seminára, organizovaného francúzskou lóžou v Štrasburgu – veľmi ma sklamali svojím opatrníckym prístupom k plánovanému rodičovstvu a novým biotechnológiám; s katolíkmi si priam ruky podávali.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu