Zošity humanistov č. 95

Katolícka cirkev a chudobní

Friday, 22 March 2013 | Zošity humanistov č. 95 | 1 Komentár

Stan Becker

Dve správy z 20. marca sú informatívne: 1. „František sľubuje slúžiť tým najchudobnejším a najslabším a vyzýva vládcov, aby im dali nádej“, čo hovorí samo za seba, a 2. „Filipínsky súd odkladá zákon o bezplatnej antikoncepcii pre chudobných“, kde sa dozvedáme, že katolícka cirkev vynútila odklad zákona, ktorý by zabezpečil bezplatnú antikoncepciu pre chudobné ženy.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Pohľad katolíckej cirkvi na ľudskú reprodukciu

Wednesday, 20 March 2013 | Zošity humanistov č. 95 | 25 Komentárov

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu usporiadala 14. – 16. 9. 2006 v Pardubiciach kongres o sexuálnej výchove, ktorého prednášky boli uverejnené v Sborníku tohto kongresu.

Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve

Petr Kovář

Pohled katolické církve a pohled medicínský se na velkou část bodů sexuality, kontracepce a fertility člověka rozchází. Cílem přednášky je zachytit základní aspekty, které rozdělují tyto dva pohledy, zhodnotit reálnost či nereálnost jejich uplatnění v běžném životě a poukázat na možná úskalí a rizika. Ačkoliv tento článek byl připravován ženským lékařem z pohledu medicínského, byly jednotlivé aspekty konzultovány se zasvěcenými lidmi z okruhů církevních a také z okruhů propagujících metody plánovaného rodičovství.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Britská ateistická cirkev sa púšťa do globalizácie

Thursday, 14 March 2013 | Zošity humanistov č. 95 | 22 Komentárov

AFP

S veselými piesňami a zameraním na lepší život sa toto zhromaždenie nelíši od iných londýnskych nedeľných pobožností – ibaže nie je reč o Bohu.

Britská ateistická cirkev má len tri mesiace, ale má už viac „veriacich“ ako sa zmestí do jej priestorov a kontaktovalo ju viac ako dvesto neveriacich z celého sveta s otázkou, ako by mohli založiť vlastnú filiálku.

› Čítaj ďalej

tags

Ťažké dedičstvo pápeža Benedikta XVI.

Saturday, 16 February 2013 | Zošity humanistov č. 95 | 20 Komentárov

Rastislav Škoda

Aj v roku 2012 sa tradičná polnočná omša v Svätopeterskej bazilike, pripomínajúca narodenie Krista, začala už dve hodiny pred polnocou, skôr ako obyčajne, aby svätý otec mal pokoj na prípravu vianočného posolstva a požehnania urbi et orbi – mestu a okoliu – vo vianočný utorok na poludnie. 85-ročný veľkňaz sa priviezol na motorovej plošine s držiakom strednou uličkou k oltáru, kde s 30 kardinálmi slúžil dlhú omšu, prenášanú internetom do 60 štátov sveta. Podľa slov svojho brata, kardinála Georga Ratzingera, bol zdravotne v poriadku a cítil sa zdravý a čerstvý. Nemalo to dlho trvať. Za necelé dva mesiace pápež Benedikt XVI. prekvapil svet demisiou, ktorá prišla ako blesk z jasného neba, keď pred konzistóriom po latinsky vyhlásil, že mu z dôvodu pokročilého veku už nestačia sily, aby mohol náležite vykonávať pápežský úrad. Vie sa, že už dávno trpí na zápaly kĺbov, najmä kolien, hánok a členkov; Len v utorok priznal Vatikán, že už dávno má kardiostimulátor.

› Čítaj ďalej

tags

Zakázané ovocie – Etika humanizmu (Úvod)

Sunday, 13 January 2013 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Zošity humanistov č. 95 | 3 Komentárov

K teórii a praxi humanistickej výchovy

Poďakovanie

Ďakujem Nadácii Johna Deweya, že mi poskytla štipendium staršieho vedeckého pracovníka. Umožnilo mi dokončiť túto knihu. Je napísaná v duchu filozofie Johna Deweya, ktorému budem navždy vďačný.

Paul Kurtz

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Kniha „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ na internete

Sunday, 13 January 2013 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Zošity humanistov č. 95 | 1 Komentár

Nehaňte sekulárnych humanistov, že nemajú podklad pre etiku a morálku, že sú nihilisti. Nenamýšľajte si, že len viera v Boha je zárukou morálnej cnosti, že jediní „svätí“ sú tí, čo žijú v zväzku s kostolmi a že sú „hriešnikmi“ tí, čo žijú mimo nich.

Milióny jednoduchých ľudí a stovky filozofov dokázali, že pretrhaním teistických ilúzií môžeme podnietiť odvahu a zdravý rozum k vytvoreniu racionálnej etiky, založenej na realistickom pohľade na prírodu a spoznaní všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu