Zošity humanistov č. 81

Náboženstvo a veda – 6. kapitola

Monday, 8 March 2010 | Náboženstvo a veda, Bertrand Russell, Zošity humanistov č. 81 | 2 Komentárov

Bertrand Russell

Determinizmus

Ako sa rozširovali poznatky, znižoval sa význam posvätnej histórie, ako ho podávala biblia a zložitá teológia staro- a novovekej cirkvi, pre väčšinu pobožných mužov a žien. Biblický kriticizmus, pridaný k vede, znemožnil uveriť, že každé slovo biblie je pravda.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

List prezidentovi SR z 18. januára 2010

Tuesday, 23 February 2010 | Zošity humanistov č. 81 | 1 Komentár

Bratislava, 18. januára 2010

Vec: Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Veľavážený pán prezident,

so smútkom v srdci čítam v masmédiách správu o tradičnom novoročnom stretnutí, že „Prezident SR Ivan Gašparovič prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike“. Ako všetci Vaši predchodcovia a ako aj Vy, pán prezident, v minulých rokoch, opäť ste nás humanistov odignorovali, akoby nás ani nebolo.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Hasnúca viera

Monday, 15 February 2010 | Zošity humanistov č. 81 | 1 Komentár

James A. Haught

 

More viery bolo raz aj plné a okrúhle brehy sveta
ho vrúbili ako záhyby širokej stuhy…
No teraz počujem
len jeho melancholický, dlhý, odchádzajúci šum…
ústupu…

– Matthew Arnold, „Dover Beach“ (Doverská pláž)

Prebieha historický prerod a skoro ho nepozorujeme. Pomaly, pokojne, nepozorovane scvrkáva sa náboženstvo v Amerike, ako sa to stalo už v Európe, Kanade, Austrálii, Japonsku – po celom rozvinutom svete.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Mariánske legendy a dogmy

Thursday, 4 February 2010 | Zošity humanistov č. 81 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Mávam zlé pocity – napríklad keď príde reč na dogmu o pápežovej neomylnosti. Dogma je výrok o nejakom jave v spoločenskom živote alebo o poznaní vo vede, ktorý mám akceptovať bez dôkazov, uveriť mu a podľa neho žiť – inakšie zhreším herézou (bludárstvom) a ako kacír (bludár) môžem byť zo spoločenstva, najčastejšie z cirkvi vylúčený, exkomunikovaný (keby som zavážil toľko, čo Ján Hus alebo Martin Luther).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Haiti a Kuba

Friday, 29 January 2010 | Zošity humanistov č. 81 | Nekomentované

Jaroslav Kojzar

Keď som počul prvé spravodajstvo z desivého zemetrasenia z Haiti, nemohol som sa nespýtať: A čo Kuba? Tá je predsa najbližšie a najľahšie sa dostane do Port-au-Prince. Medzi Dominikánskou republikou a Haiti sú vysoké hory a lesy a zrejme aj nie veľmi schodné komunikácie, ale medzi Kubou a Haiti je len málo široký prieliv Windward. Čo teda robili Kubánci? Prečo tam neboli prví?

› Čítaj ďalej

tags ,

Neutešený obraz súčasného kresťanstva

Wednesday, 27 January 2010 | Zošity humanistov č. 81 | 3 Komentárov

Rastislav Škoda

Keď to vraví profesor M. S. Ďurica, asi to bude pravda. No pozor, ide o to, čo.

Dostala sa mi na obrazovku stránka http://www.chelemendik.sk/Ohrozenia_krestanstva_v_sucasnej_politickej_situacii_1058816139.html s esejou Milana S. Ďuricu „Ohrozenia kresťanstva v súčasnej politickej situácii“ a komentárom p. Chelemendika. Neprekvapilo ma, že je aj na podozrivej webovej stránke pospolitost.wordpress.com a prestal som hľadať inde.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Hlboko veriaci neverec Einstein

Thursday, 21 January 2010 | Zošity humanistov č. 81 | 9 Komentárov

Rastislav Škoda

Esej V. L. Ginzburga „O ateizme, materializme a náboženstve“ v ZH 80 vyvolala protest čitateľa Dominika Filippa proti údaju, že Einstein bol ateista. Vyvinula sa z toho diskusia, v ktorej som bránil stanovisko Ginzburga a Dominik pripisuje Einsteinovi presvedčenie o existencii Boha ako autora „inteligentného a nádherného plánu, ktorý sa prejavuje v prírode“ (Paleyov hodinár, resp. inteligentný dizajnér).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Populácia – Tvárou k budúcnosti

Saturday, 9 January 2010 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 81 | 2 Komentárov

Anonym

Toto je preklad jednej zo statí, ktorou sa veľký americký portál Facing the Future (to je práve to Tvárou k budúcnosti) obracia na čitateľov elektronickej tlače a vyzýva ich k uvažovaniu a konaniu:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

O ateizme, materializme a náboženstve

Tuesday, 5 January 2010 | Zošity humanistov č. 81 | 8 Komentárov

V. L. Ginzburg a E. L. Feiberg

V článku „Ateizmus zomrel? Nech žije ateizmus! A sloboda svedomia. Odpovede akad. V. L. Ginzburga na otázky autora almanachu ‚Do vostrebovanija‘ (Poste restante)“ z 25.3.1999 V. Ginzburg okrem iného povedal: „E. L. Feiberg a ja sme uverejnili v Literaturnoj gazete (Literárnych novinách) č. 22 z 3. júna 1998 článok ‚Nás, ateistov, nie je až tak málo‘.“ Úplný text tohto článku, pod názvom „O ateizme, materializme a náboženstve“, vyšiel v časopise „Zdravyj smysl“ (Zdravý rozum) č. 9, 1998, s. 54. Dostupné na internete: http://www.atheism.ru/library/Ginzburg_5.phtml.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu