Mimochodom, čo je Boh?

Tuesday, January 11th, 2011 | Zošity humanistov č. 86 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Klikol som na ponuku knihy Roberta Wrighta The Evolution of God (Vývoj Boha) a našiel som doslovné výťahy niektorých odsekov, z ktorých najmä posledný považujem predsa len pre humanistov za zaujímavý. V podstate ide o dávny argument Paleyovho hodinára alebo novšieho dizajnéra kreacionistov, zdanlivo obohatený o ešte hlbší pohľad na korene náboženstva, o pohľad na subatómové častice, elektróny. Od tých čias, ako pod ťarchou presvedčivých dôkazov si náboženstvo vyrobilo svoju pochybnú verziu Darwinovho učenia o evolúcii – že je cielená na zámer človeka ako koruny a vládcu tvorstva – vychádzajú pre tých, čo majú radi bezkofeínovú kávu a beznikotínové cigarety, ako na bežiacom páse knihy, kde majú aj svoje stvorenie nejakou formou nadprirodzeného „božstva“, aj vývoj – Robert Wright sa koncentruje na vývoj morálneho poriadku.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Register mien – Zošity humanistov č. 1 – 85

Wednesday, November 10th, 2010 | Zošity humanistov č. 85 | Nekomentované

 

› Čítaj ďalej

tags

Hawking obnovuje debatu o viere v stvorenie sveta

Thursday, September 9th, 2010 | Zošity humanistov č. 84 | 113 Komentárov

Rastislav Škoda

Vo Veľkej Británii je opäť hádka o Boha – vypukla dva týždne pred pápežovou návštevou a tá má „potvrdiť kresťanskú identitu Anglicka“, komentoval túto udalosť jej koordinátor lord Patten.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Odvádzanie pozornosti

Thursday, June 17th, 2010 | Zošity humanistov č. 83 | 2 Komentárov

Rastislav Škoda

Článok Teodora Križku „Humanizmus, tolerancia, luxferizmus“ (v Kultúre, r. 13, č. 11, s. 1 a 3, z 2. júna 2010) bol napísaný v súvislosti so zneužívaním žiakov katolíckymi kňazmi, no zvádza pozornosť čitateľa na vedľajšiu koľaj ateizmu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Umelý život syntetickej baktérie

Saturday, June 5th, 2010 | Zošity humanistov č. 83 | 28 Komentárov

Rastislav Škoda

Z tuctov článkov o umelom živote a syntetickej baktérii z posledných dní mám pred sebou dva s diametrálne odlišnými závermi:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rastislav Škoda

Tuesday, January 19th, 2010 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Rastislav Škoda (* 1923) je slovenský virológ, prekladateľ a publicista. Po gymnáziách v Trnave, Hlohovci a Nitre študoval veterinárstvo vo Viedni (1943/44), v Brne (1945/46), v Paríži (1946/47) a opäť v Brne (1947/49), kde chcel, ale nemohol ostať ako asistent na ústave parazitológie. Po odslúžení základnej vojenskej služby (1949/51 na Škole pre vojenských veterinárov v Pardubiciach a ako plukovný veterinár pri Divízii SNP vo Vimperku) pôsobil krátko ako obvodný veterinár v Moldave nad Bodvou. Už v r. 1952 sa mu štúdium vo Viedni a vo Francúzsku politicky odpúšťa a je prijatý najprv na filiálku v Košiciach (vedúci Dr. Zoltán Koppel) a v lete 1954 na hlavné pracovisko Ústredného štátneho veterinárneho ústavu v Bratislave (ÚŠVÚ – riaditeľ Dr. František Nižnánsky).

Od r. 1955 zácvik do moderných virologických metód na Virologickom ústave ČSAV v Bratislave pod vedením školiteľky Dr. Heleny Libíkovej, DrSc. na oddelení arbovírusov; od r. 1956 vedúci oddelenia virológie ÚŠVÚ. V r. 1959 premena pracoviska na Laboratórium experimentálneho veterinárstva Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied (vedúci akademik Ivan Brauner) a v r. 1963 jeho prechod do Virologického ústavu ČSAV ako Oddelenie veterinárnej virológie (riaditeľ akademik Dionýz Blaškovič, resp. vedúci akademik Ivan Brauner). V rokoch 1957–1961 bol tajomníkom redakcie a posledné tri roky pre nedostatok odborníkov mu bola zverená aj jazyková úprava Veterinárskeho časopisu SAV (hlavný redaktor Dr. F. Nižnánsky).

V r. 1963 – 1967 zástupca vedúceho oddelenia veterinárnej virológie VÚ-ČSAV. V r. 1963 získanie vedeckej hodnosti kandidáta biologických vied (CSc.) v odbore mikrobiológia na virologickom pracovisku („Výskum živej očkovacej látky proti Aujeszkého chorobe“) a v r. 1964 získanie štátnej ceny Klementa Gottwalda spolu s akademikom Ivanom Braunerom a MVDr. Alojzom Žuffom, CSc. z Biovety v Nitre „za prípravu živej vakcíny proti Aujeszkého chorobe hospodárskych zvierat“. Po smrti akademika Ivana Braunera v septembri 1967 sa stáva vedúcim oddelenia, ale už 4. 1. 1968 odchádza s rodinou na dvojročný študijný pobyt do Francúzska, z ktorého sa vráti do vlasti už len ako dôchodca.

V r. 1968 – 1970 vedúci oddelenia mikrobiológie na Centre de Sélection et d’Élevage des Animaux de Laboratoire du CNRS (Ústav pre chov laboratórnych zvierat) v Orléans – La Source vo Francúzsku.

V r. 1970 – 1972 pobyt na Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere (Štátny výskumný ústav pre vírusové choroby zvierat) v Tübingen: príprava inaktivovanej vakcíny proti Aujeszkého chorobe ošípaných.

V tom čase mu Ministerstvo kultúry v Stuttgarte na základe predložených dokladov (veterinársky diplom, hodnosť CSc. a štátna cena) povolilo používať titul doktora veterinárnej medicíny (MVDr.). Aktenzeichen: H 1782-73/Skoda/6 z 3. septembra 1973.

V r. 1973 – 1978 firma Dr. Rentschler Arzneimittel GmbH v Laupheime (Baden-Württemberg): najprv veľkovýroba vakcín proti vírusovým a bakteriálnym chorobám zvierat, potom vypracovanie metódy na masovú výrobu beta-interferónu na ľudských diploidných bunkách v spolupráci s prof. Jánom Vilčekom z New York University. V spolupráci s dánskou firmou NUNC v Roskilde zostrojenie mnohoplošnej batérie (mnohopodlažnej vane) Wannenstapel, z ktorej sa neskôr vyvinul neprekonaný robotizovaný Wannenstapel EasyfillTM (http://www.nuncbrand.com/de/page.aspx?ID=10161) na masovú výrobu bioproduktov typu interferón z diploidných (len v jednej vrstve rastúcich) buniek. Medzitým spolupráca s Zentralinstitut für Versuchstiere der DFG v Hannoveri (vírusové choroby laboratórnych zvierat) a HEM-Laboratories (interferón) v Rockville, Maryland, USA.

V r. 1979 – 1981 Staatliches Medizinaluntersuchungsamt (Štátny diagnostický ústav vo Fulde): diagnostika vírusových ochorení u ľudí.

V r. 1982 – 1988 firma Debiotech-Cytotech v Martigny vo Švajčiarsku: neúspešný pokus o založenie ďalšej veľkovýroby beta-interferónu, zato úspešná príprava sterilného depotného dekapeptylu (triptorelín acetátu) vo forme retardovaných mikrokapsúl na „farmakologické odstránenie semenníka“ pri hormonálne závislom karcinóme prostaty.

Od r. 1989 je na dôchodku. Sleduje vývoj biotechnológie, najmä antropotechník a robí preklady z nemčiny, francúzštiny a angličtiny (Nietzsche: Tak vravel Zarathustra, Antikrist a Ecce homo a Súmrak modiel; Paul Kurtz: Zakázané ovocie; Albert Jacquard: Boh?; Richard Dawkins: Delúzia Boha a iné); prekladá aj knihy pre deti a pre výučbu humanistickej etiky; pre 150 abonentov vydával od r. 1998 sekulárno-humanistický samizdat Zošity humanistov. Teraz vychádzajú Zošity humanistov len v elektronickej podobe.

Od r. 1972 žil s manželkou Božkou v Laupheime pri Ulme a v Bratislave. Dvojčatá Janka a Paľko im tragicky umreli, zanechajúc v Bratislave 5 vnukov, 2 pravnukov a 1 pravnučku. Dcéra Vlasta so synom Pascalom žije v Štrasburgu. Manželka mu umrela v r. 2012 a v marci 2016 sa vrátil do vlasti.

E-mail: rastskoda2@gmail.com. Telefónne číslo: 0940 346 296. Adresa: Jána Stanislava 8/73, 841 05 Bratislava.

*

Publikácie

Knihy

 • 1. Škoda, R. „Brucelózy hospodárskych zvierat“. Štátne nakladateľstvo pôdohospodárskej literatúry v Bratislave. 1953, 132 s.
 • 2. Nižnánsky, F; Škoda, R. „Boj proti brucelóze zvierat“. 1954, …
 • 3. Škoda, R., Slovenskí študenti na štúdiách veterinárstva za 2. svetovej vojny (Viedenskí študenti), IRIS Bratislava, 2014, 170 strán + 18 tabuliek, ISBN 978-80-8153-023-4.
 • 4. Škoda, R., Nemnožme sa! Antológia preľudnenosti a depopulácie, IRIS Bratislava, 2015, 251 strán, ISBN 978-80-978027-7-4.

Články v časopisoch

 • 1. Škoda, R. „Imunizácia teliat modifikovaným vírusom Aujeszkého choroby“. Veterinářství, 1962; 12: 101 – 102.
 • 2. Škoda, R. „A modified pseudorabies virus suitable for immunization of cattle“. Acta virologica, 1962; 6: 189.
 • 3. Škoda, R; Brauner, I; Sádecký, E; Mayer, V. „Immunization against Aujeszky disease with live vaccine. 1. Attenuation of virus and some properties of attenuated strains“. Acta virologica, 1964; 8: 1 – 9.
 • 4. Škoda, R; Brauner, I; Sádecký, E; Somogyiová, J. „Immunization against Aujeszky disease with live vaccine. 2. Immunization of pigs under laboratory conditions“. Acta virologica, 1964; 8: 123 – 134.
 • 5. Škoda, R; Jamrichová, O. „Small plaque variants of pseudorabies virus in chick embryo cell cultures“. Acta virologica, 1965; 9: 94.
 • 6. Jamrichová, O; Škoda, R. „Multiplication and distribution of of attenuated pseudorabies virus in the organism of vaccinated pigs“. Acta virologica, 1969; 13: 42 – 51.
 • 7. Blaškovič, D; Ráthová, V; Škoda, R; Kočišková, D; Kaplan,M. „Experimental infection of weanling pigs with A/Swine influenza virus. 1 Epidemiology and serological response“. Bulletin Organisation mondiale de santé, 1970; 42: 757 – 765.
 • 8. Škoda, R. „Nachweis von neutralisierenden Antikörpern gegen das Aujeszkysche Virus bei Schweinen in Süddeutschland“. Berliner und Münchner tierärztliche Wochenschrift, 1971; 84: 411 – 414.
 • 9. Škoda, R; Jakubík, J. „La maladie d’Aujeszky dans la République fédérale d’Allemagne“, Cahiers de la Médecine vétérinaire, 1974; 43: 192 – 202.
 • 10. Jakubík, J; Wittmann, G; Škoda, R. „Immunisierung von Kälbern mit EEI/DEAE-Dextran-Vakzine gegen die Aujeszkysche Krankheit“. Zentralblatt für Veterinärmedizin B, 1975; 22: 827 – 832.
 • 11. Škoda, R; Pakos, V; Hörmann, A; Späth, O; Johansson, A. „Comunicating vessel system for mass cell culture of anchorage dependent cells“. Developments in Biological Standardization, S. Karger, Basel, 1979; 42: 121 – 126.
 • 12. Škoda, R. „Interferon“. Kleintierpraxis, 1979; 24: 207 – 210.

Preklady kníh

a) vo vydavateľstve IRIS (Dr. Milan Štefanko, P. O. Box 16, 820 13 Bratislava 213),

 • 1. Friedrich Nietzsche: „Tak vravel Zarathustra – Kniha pre všetkých a pre nikoho“. (Also sprach Zarathustra – Ein Buch für Alle und Keinen). Jazyková spolupráca Michal Nadubinský. IRIS 2002.
 • 2. Friedrich Nietzsche: „Antikrist – Pokus o kritiku kresťanstva“. (Der Antichrist – Fluch auf das Christentum). Jazyková spolupráca Ladislav Sokol. IRIS 2003.
 • 3. Friedrich Nietzsche: „Ecce homo – Ako sa človek stane tým, čím je“. (Ecce homo – wie man wird, was man ist). Jazyková spolupráca Ladislav Sokol. IRIS 2004.
 • 4. Friedrich Nietzsche: „Súmrak modiel – Ako sa filozofuje kladivom“. (Götzen-Dämmerung – Wie man mit dem Hammer philosophirt). Jazyková spolupráca Ladislav Sokol. IRIS 2005.

b) vydané vlastným nákladom

 • 5. Dan Barker: „Možno áno, možno nie“. (Maybe yes, maybe no. 1990). Zvedavé dievčatko hľadá vysvetlenia pre príbehy, ktoré sa zdajú mať „nadprirodzený“ základ. 1997, 80 str., 56 obr.
 • 6. Dan Barker: „Možno je to správne, možno nesprávne“. (Maybe right, maybe wrong: A guide for young thinkers. 1992). Na príkladoch z každodenného života detí sa poukazuje na mravnú stránku ich rozhodovania. 1998, 76 str., 47 obr.
 • 7. Paul Kurtz: „Zakázané ovocie – Etika humanizmu“. (Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism. 1988). Samostatné etické hľadanie zásad mravného konania a všeobecných morálnych pravidiel. 1998, 232 str.
 • 8. Sandra McLeod Humphreyová: „Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil?“ ( If You Had to Choose, What Would You Do? 1995). Hľadanie riešenia podľa dômyselnosti a osobnej stupnice hodnôt jednotlivca). 1998. 124 str., 25 obr.
 • 9. Adam Roman a Rastislav Škoda (vyd.): „Antológia moderného ateizmu – zásadná kritika kresťanstva“ (v zmysle hesla Paula Kurtza: Žiadne božstvo nás nespasí, to musíme urobiť sami). 2005. 183 s.
 • 10. Jean Ziegler a Uriel da Costa: „Do videnia, Karol! – Prečo treba zmeniť svet“ (Marx, wir brauchen dich. Warum man die Welt verändern muß). 1995. Obrana vedeckého marxizmu. 104 str.
 • 11. „Zošity humanistov“ – Dvojmesačník proti vojnám, proti náboženstvám, proti kapitalizmu. V tlači vychádzal po asi 32 strán A5.
 • 11. V r. 2015 vydal vo vydavateľstve IRIS vlastným nákladom antológiu preľudnenosti a depopulácie „Nemnožme sa!

c) v spolupráci so Spoločnosťou Prometheus

 • 12. Tryntsje de Groot a Emma Klaarenbeek: „Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché“ (Mastering the art of living and becoming a citizen of the world. It isn?t something that just happens. Pedagogisch Studiecentrum HVO) 2005. Metodická príručka pre učiteľov a námety pre humanistickú etickú výchovu. Preklad v spolupráci s Matejom Beňom. 88 s., početné obrázky.
 • 13. Americká akadémia vied: „Veda a kreacionizmus“ (National Academy of Sciences: Science and Creationisme. 1999). 2006. Dôkazy o pôvode vesmíru, o biologickej evolúcii a vývoji človeka pre učiteľov, študentov a záujemcov. Príloha čísla 53 Zošitov humanistov, 28 s.

d) V Zošitoch humanistov vyšli na pokračovanie pracovné preklady týchto kníh (jazykovo neupravené):

 • 14. Bertrand Russell: „Prečo nie som kresťanom?“ (Why I Am Not A Christian, Rationalist Press Association & National Secular Society, London 1983). 1998. Zošity humanistov, č. 1.
 • Friedrich Nietzsche: „Tak vravel Zarathustra“ – Zošity humanistov, č.15, 16, 18 a 20.
 • Friedrich Nietzsche: „Antikrist“ – Zošity humanistov, č. 30, 31, 32.
 • 15. Albert Jacquard a Jacques Carri?re: „Veda a viery – Rozhovory“ (Sciences et croyances – Entretiens 1993; Albin Michel 1999). 1999. Zošity humanistov, č. 10.
 • 16. Albert Jacquard: „Boh?“ (Dieux ? Stock/Bayard 2003). 2004. Zošity humanistov, č. 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53.
 • 17. Fernando Savater: „Etika pre dospelých zajtrajška“ (Zo španielskeho originálu Etica para Amador (1991) do nemčiny preložil Wilfried Hof ako Ethik für Erwachsene von morgen, z nemčiny do slovenčiny Rastislav Škoda. Bundeszentrale für politische Bildung, Campus Verlag, Frankfurt am Main 1996). 2005. Zošity humanistov, č. 49, 50, 51, 53 až 58.
 • Americká akadémia vied: „Veda a kreacionizmus“ – ako č. 13. Zošity humanistov č. 53.
 • 18. Richard Dawkins: „Delúzia Boha“ (The God Delusion 2006). 2007. Zošity humanistov, č. 61 až 67.
 • 19. Stephen Law: „Boj o myslenie detí“ (The War for Children’s Minds 2006. Preložili Rastislav Škoda a Matej Beňo). 2008. Zošity humanistov, č. 68 až 79.
 • 20. Ellen Key: „Storočie dieťaťa“ (Das Jahrhundert des Kindes, VII. kapitola: Náboženstvo. S. Fischer Verlag, Berlin 1921, s. 321 – 358. Preložili Rastislav Škoda a Matej Beňo). 2005. Zošity humanistov, č. 47
 • 21. Russell, Bertrand „Náboženstvo a veda. Nový úvod napísal Michael Ruse“. (Religion and Science. With a New Introduction by Michael Ruse. 1997). 2009. Zošity humanistov, č. 76 – 85.

Človek je fanatik zmyslu

Monday, December 21st, 2009 | Zošity humanistov č. 80 | Nekomentované

Ladislav Kováč

Darwinova koncepcia evolúcie prirodzeným výberom je jednoduchá: Vo svete sa vyskytujú rozmanité entity – veci a javy. Vyskytujú sa dovtedy, kým nezaniknú.

› Čítaj ďalej

tags ,

Najväčšia šou na svete – 2. časť

Friday, December 18th, 2009 | Zošity humanistov č. 80 | Nekomentované

Richard Dawkins

Výťah z 2. kapitoly: Pravda, ktorú o evolúcii odhalia psy

Dôležité doklady o prírodnom výbere nám dávajú aj príklady psov. Všetky ich plemená sú domestikované vlky; nie sú to šakaly, ani kojoty, ani líšky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Najväčšia šou na svete – 1. časť

Friday, December 18th, 2009 | Zošity humanistov č. 80 | 1 Komentár

Richard Dawkins

Úvod

Darwinovo majstrovské dielo „O pôvode druhov“ šokovalo spoločnosť pri svojom uverejnení v roku 1859. Darwin dobre vedel, akú búrku vyvolá jeho teória o evolúcii, ale iste by nedôverčivo zvraštil obrvy nad kontroverziou, ktorá tu panuje ešte aj o poldruha storočia neskôr.

› Čítaj ďalej

tags ,

Darwinova teória osoží lekárom, fyzikom a kozmológom

Friday, December 4th, 2009 | Zošity humanistov č. 80 | 1 Komentár

Hubertus Breuer

24. novembra 1859, bol to štvrtok pred 150 rokmi, odhalil Darwin spôsob, ako sa zo skromných začiatkov rozvinula pestrá bohatosť života. Prvý raz sa predávalo dielo storočia „O vzniku druhov“. Ale vplyv tejto knihy ďaleko presahuje oblasť biológie.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Nemôže to byť inak

Sunday, November 29th, 2009 | Zošity humanistov č. 80 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Sú takí, čo z náboženských dôvodov neakceptujú Darwinovo učenie o evolúcii. Pri konfrontácii s horami dôkazov z rozličných vedných odborov im nakoniec neostáva nič iné ako hovorovo zľahčiť stanovisko protivníka poznámkou „Aj tak je to len teória“. A ponáhľajú sa poukázať na to, že dosiaľ sa nepodarilo vyrobiť v laboratóriu prvú bunku, že v rade fosílií chýbajú medzičlánky atď. Dokedy to bude tak a kedy sa uzná, že to nemôže byť inak, že evolúcia je fakt?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Náboženstvá a cirkvi na zasmiatie

Monday, October 19th, 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 27 Komentárov

Rastislav Škoda

Za žartovné, satirické, parodické, neseriózne, komické alebo smiešne, na smiech alebo na zasmiatie, v určitých kruhoch aj za srandovné sa označujú pseudonáboženstvá a pseudospoločenstvá, ktoré sa svojím obsahom a štruktúrou prezentujú ako náboženstvá, ale ktorých učenie sa nedá brať vážne a ľahko sa dá poznať, že ich viera nie je „pravá“; preto sa spravidla pejoratívne hovorí aj o pseudoteológii.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Doslov Stanislava Komárka ku knihe Boží blud *

Wednesday, October 14th, 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Autor už v prvej vete oznamuje, že nemá rád Richarda Dawkinsa a v poslednej vete to stupňuje až do bizarného obrazu, že radšej demonštratívne ponesie v procesii na Božie telo baldachýn, ako by sa s „prorokom“ Dawkinsom mal stretnúť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Swinburne odpovedá Dawkinsovi na jeho komentáre v Delúzii Boha

Tuesday, October 6th, 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 4 Komentárov

Rastislav Škoda

Preklad knihy Richarda Dawkinsa The God Delusion v Zošitoch humanistov č. 61 – 67 vyvolal diskusiu, v ktorej Ľuboš Rojka 19. septembra 2009 takto komentoval 4. kapitolu: Prečo skoro iste niet Boha:

Dawkins v tejto kapitole hovorí aj o Swinburnových postojoch. Prikladám linku na Swinburnovu odpoveď na Dawkinsove poznámky. Preložím aspoň jednu vetu hneď z prvej časti Swinburnovej odpovede: „Dawkins by mal vstúpiť do filozofickej diskusie a nie len sa pokúšať vyhrať strieľaním.“ Možno by to stálo za to aj to preložiť do slovenčiny.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Veľký omyl docenta Chmelára

Wednesday, May 6th, 2009 | Zošity humanistov č. 76 | 70 Komentárov

Rastislav Škoda

Odpoveď na článok Eduarda Chmelára: Omyl Richarda Dawkinsa

Nemám vo zvyku nechať niektorým veciam ich priebeh a nezamiešať sa. Nedopustím, napríklad, aby sa šírila očividná nepravda o humanizme a jeho predstaviteľoch.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Kreacionizmus docenta Kováča

Wednesday, February 18th, 2009 | Zošity humanistov č. 61 | 10 Komentárov

Rastislav Škoda

Ak je niekde reč o kreacionizme v akejkoľvek podobe a s akýmikoľvek prívlastkami (od kresťanského po „vedecký”), treba sa mať na pozore pred sirénami - či úskočne vábia statočných námorníkov do smrtiacich krútňav, či nahovárajú mysliacich mužov a ženy vzdať sa logického myslenia, či navykajú chlapcov a dievčatá na povery starcov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Evolúcia je vraj božie dielo – 2. Polkinghorne: One World

Thursday, February 12th, 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

V ZH 74 sme uverejnili recenziu prvého z prekladov náboženskej literatúry (John F. Haught, Boh po Darwinovi). Tu je druhý:
John Polkinghorne: Jeden svet. Vzájomné pôsobenie medzi vedou a teológiou (Kalligram Bratislava 2008).

Autor bol dvadsaťpäť rokov profesorom matematickej fyziky, od roku 1974 aj členom Kráľovskej spoločnosti, no ako 49-ročný presedlal v roku 1979 na teológiu a bol najprv miestnym pastorom a nakoniec je profesorom v Cambridgi a Hong Kongu. Napísal celý rad vedeckých a vedecko populárnych kníh, druhú z nich (predmetnú) už v roku 1987: One World: The Interaction of Science and Theology, Princeton University Press, 1987. Preklad bol urobený podľa vydania z roku 1997.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Humanistický pohľad na násilie v Biblii

Tuesday, November 4th, 2008 | Zošity humanistov č. 73 | 17 Komentárov

Rastislav Škoda

Našiel som v internete prednášku Mgr. Dávida Benku na tému „Teologický pohľad na násilie v Biblii” a Dany Zubčákovej na tému „Ako deťom rozprávať o násilí v biblických príbehoch” na seminári pre učiteľov Detských besiedok (portál Ev. cirkvi a.v.) v Žiline 9.9. a v Prešove 30.9.2006 (http://www.ecav.sk/detska_besiedka/modules.php?name=News&file=article&sid=157). Nie som teológ ani pedagóg, ale mám niekoľko pripomienok ako sekulárny humanista (ateista) - aj my máme svoje deti a odovzdávame im svoj svetonázor.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Po desiatich rokoch (1998 – 2008)

Thursday, October 30th, 2008 | Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Existuje svetová ateistická (sekulárno-humanistická) literatúra s desiatkami významných autorov a ich publikáciami – ale o tom sa donedávna na Slovensku vedelo málo. Preto sme sa v roku 1998 s niekoľkými spolupracovníkmi podujali vydávať Zošity humanistov, kde sme začali uverejňovať preklady článkov, ktoré sme považovali za aktuálne (aj keď boli niekedy staršieho dáta), no nenachádzali sme redakciu, ktorá by bola ochotná dať im miesto na svojich stránkach.

Od dvoch rokov je podtitul Zošitov humanistov „Proti vojnám – Proti náboženstvám – Proti kapitalizmu“, čo sa dá povedať kratšie ako „Za slobodu“ a znamená predkladať čitateľom správy, komentáre a svetonáhľad, preniknuté ľavicovým prístupom k ekonomickým, politickým a kultúrnym témam. Prejav ľavicového názoru nie je dosť rozšírený a ZH sa pokúšajú niečo na tomto poli urobiť.

„Proti vojnám“ znamená nielen nezúčastniť sa útočných vojen v Iraku, Afganistane a inde, ale aj nebyť členom vojenských zoskupení, nech sa (dočasne) vydávajú za akokoľvek mierumilovné. Veríme na posvätnosť ľudského života a nemorálnosť útočnej vojny. Ani porušovania ľudských práv sa nedajú riešiť vojenskými akciami. Vojny menia politikov na klamárov na plný pracovný úväzok a generálov a novinárov na gurmánov krvi; plodia diktátorov.

„Proti náboženstvám“ znamená, že žiadame dodržovanie prvého článku našej Ústavy, podľa ktorého „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ To je základ náboženskej slobody, slobody zmýšľania a slobody prejavu. Skutočnosť je však celkom iná a napríklad slovenské školstvo trpí na dôsledky zmlúv s Vatikánom o výchove mládeže. Osvojili sme si, napríklad, názory matematika a filozofa Bertranda Russella, že všetky veľké náboženstvá sveta – budhizmus, hinduizmus, kresťanstvo, islam a komunizmus – sú tak nepravdivé, ako aj škodlivé; a biológa Richarda Dawkinsa, že na viere je najškodlivejšie to, že rodičia indoktrinujú svoje deti, naočkujúc im svoje náboženské presvedčenie. Ťažko nám padne vážiť si a rešpektovať niektoré náboženstvá, no tolerujeme ich; tolerancia má však hranicu tam, kde sa neuznávajú ľudské práva a prejavuje intolerancia.

V júni 1999 som v 8. čísle ZH napísal: Trieskami na pahrebu (nášho slovenského ateizmu) majú byť okrem veľmi zriedkavých informácií a článkov v tlači aj v Zošitoch humanistov preklady článkov o humanizme zo svetovej tlače a polienkami budú raz originálne príspevky našich autorov. Naša čitateľská obec je t.č. neuveriteľne malá – je nás len okolo sto, ale pomaly rastieme. Preto opakujeme výzvu z prvých čísiel ZH: hľadáme spolupracovníkov a prosíme vás, nielen čítajte, ale aj rozširujte každý humanistický spis a článok, teda aj toto periodikum. Dostali sme niekoľko súhlasných listov k nášmu podujatiu, no čakáme na kritické stanoviská k podrobnostiam jednotlivých statí.

„Proti kapitalizmu“ znamená, že právo na súkromné vlastníctvo neuznávame za základný princíp spoločenského života celého ľudstva, ako sa to javí pri postupujúcej globalizácii v prospech pár stoviek nepredstaviteľných bohatstiev a v neprospech miliárd vykorisťovaných pracujúcich na všetkých kontinentoch. Cieľom zdravej ekonomiky je dobro pre všetkých ľudí, nie pre pár vyvolených. Napríklad zdravotníctvo, školstvo, železnice a penzijné fondy by nemali byť privatizované. Tvorba bohatstva je dobrá vec, ale ono nesmie slúžiť len osobným prianiam jednotlivca. Na prvom mieste je zlepšenie životných podmienok spoločnosti.

Považujeme za nevyhnutné varovať pred klamným vábivým spevom sirén typu arcikonzervatívca Lewa Rockwella pri zmienke o časopise Ľavica a pravica, založenom v roku 1965: „Od ľavice sme zdedili hlbokú podozrievavosť voči vládnej moci, kritický postoj voči status quo, obranu internacionalizmu, vieru vo všeobecné ľudské práva a túžbu zbaviť medziľudské vzťahy politickej kontroly. Nenávisť voči vojne je spoločná pravici aj ľavici. Od pravice sme zdedili lásku k vlastníctvu, miestnej politickej kontrole a buržoáznej kultúre (áno, vrátane jej náboženských koreňov). Z tejto tradície pochádza naša obľuba trhového hospodárstva. Ľudia vravia, že sme z trhu urobili svojho Boha. Správnejšie by bolo povedať, že v obchodovaní vidíme Božiu ruku, ktorá zo slobodných volieb miliónov ľudí vytvára poriadok v oblasti, kde pseudoboh vlády splodí len chaos a deštrukciu. Sláva a mystérium globálneho obchodovania pretrvali tisícročia a nie menej úchvatný je pohľad na súčasný stav tam, kde ľudia sledovaním vlastných záujmov v mieri podporujú záujem celej spoločnosti.“

To všetko sú vážne veci, hoci niektoré číslo ZH sa Vám môže zdať mišmašom hraničných postojov. Popri všetkých zlých správach sa občas radi zasmejeme a nevynechávame ani bláznivé novinky. Na pokračovanie sme uverejnili preklady niekoľkých serióznych kníh.

Všetko robíme bezplatne a radi podľa svojich možností doplácame. Pravde by sa veľmi zišla Vaša podporu. Prosím pomôžte nám finančným darom hovoriť ju, nech má s nami obluda globalizmu akékoľvek plány.

Ak máte záujem o elektronické vydanie ZH, prihláste sa a budete ho dostávať pravidelne, bezplatne a hneď po vydaní v tlačenej forme.

Naša adresa: rastskoda2@gmail.com

Recenzia: Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.), Ježiš Nazaretský

Friday, July 4th, 2008 | Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Rastislav Škoda a George Wells

Chcel som vedieť, ako prijali Slováci poslednú knihu pápeža Benedikta XVI., Ježiš Nazaretský (Dobrá kniha, Trnava 2007) a pozrel som sa do Googla na spojenie „Ježiš“ a „Benedikt“. Medzi prvými 150 stranami bola jedna jediná kritická strana pre tieto dva pojmy, a to už zvädnutý komentár v Zošitoch humanistov č. 50 k zvoleniu kardinála Ratzingera za pápeža. Všetko ostatné boli vychvaľujúce komentáre kritikov, organizácií, kníhkupectiev, fár, blogerov atď. Čo si mám o tom myslieť? K slovu sa prihlásili tí, ktorým záleží na evanjelizácii Slovenska; ticho ostali tí, ktorí sa húfne ozývajú pri diskusii o prerušení tehotenstva, o výhrade vo svedomí, o etickej výchove a podobne. Ako si to vysvetliť? Alebo sa im téma vidí príliš teologická či akademická – počuli, že historické dôkazy o existencii Ježiša nie sú dosť presvedčivé, ale sami nemajú poruke potrebné argumenty. Alebo ich téma nezaujíma, pretože na takéto veci jednoducho „neveria“, čo aj sa necítia ateistami.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu