Noví ateisti

Thursday, May 15th, 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Noví ateisti od nás chcú, aby sme otvorene vyjadrili naše stanovisko. My slabošskí agnostici, nerozhodní neveriaci, neurčití deisti, ktorým by nechutilo brániť antické absurdity typu panenské počatie alebo Panna Mária, vzatá do neba bez umretia a iné nehodnoverné mýty, my vyčkávajúci opatrníci máme aktívne pomáhať vyhnať z ľudí ich oslabujúce očarenie: očarenie vierou.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Šaľbiari krajčíri

Friday, January 4th, 2008 | Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Sebavedome bojovná forma nového ateizmu má jednoduché heslo: „Niet neba, niet pekla, je len veda.” Neobáva sa nebezpečenstva, že vyhlásením vedy za sviatosť a cestu k spáse sa vydá do područia triedy nových kňazov – vedcov?

Za posledné tri roky vyšli desiatky bestsellerov s provokujúcimi titulmi ako Boh nie je veľký (Christopher Hitchens), List kresťanskému národu Koniec viery (Sam Harris), Morálne myslenie (Marc Hauser), Zlomenie čara (Daniel Dennett), Šesť nemožných vecí pred raňajkami (Lewis Volpert) a Boh: Skrachovaná hypotéza (Victor Stenger), pokračujúc v štýle majstrovskej eseje Bertranda Russella Prečo nie som kresťanom spred sedemdesiatich rokov (Zošity humanistov, č.1, 1998).

› Čítaj ďalej

tags

Boj o myslenie detí – II.

Wednesday, January 2nd, 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | 1 Komentár

Stephen Law

2. kapitola: Liberálny s veľkým L

Sloboda konania

Začnime vyjasnením pojmov „liberálny“ a „autoritatívny“. Čo ich odlišuje?

Môžu deti a mladí ľudia mať slobodu robiť, čo chcú? Samozrejme, že nie. Okrem pár komunít hipisákov si nikto nemyslí, že deti, a v tomto prípade aj dospelí, by mali mať úplnú slobodu konania. Každý uznáva, že musia existovať najmenej určité pravidlá. Liberálov a autoritárov odlišuje napr. to, do akej miery majú byť tieto pravidlá reštriktívne a ako prísne sa má vyžadovať ich dodržiavanie. Mnohí ľudia sú toho názoru, že najmä v posledných päťdesiatich rokoch sme sa na škále správania posunuli príliš ďaleko k jej liberálnemu koncu. Stali sme sa príliš zhovievavými. Prišiel čas vyvážiť situáciu – vrátiť sa smerom k autoritatívnemu koncu škály. Možno je v tom kus pravdy.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Ako mizla naša viera

Monday, July 2nd, 2007 | Zošity humanistov č. 62 | Nekomentované

 Rastislav Škoda

Obžalúvajú nás zo všetkých ziel sekularizácie spoločenského života a zákonodarstva, ktoré sa už viac ako dve storočia odpútava od predpisov svätých písiem, starých najmenej 3 500 rokov, ale stále novo interpretovaných cirkevnými hierarchiami.

› Čítaj ďalej

tags

Register mien – Zošity humanistov č. 1 – 60

Wednesday, March 7th, 2007 | Zošity humanistov č. 60 | Nekomentované

 

› Čítaj ďalej

tags

Boh proti vede

Friday, January 5th, 2007 | Zošity humanistov č. 59 | 3 Komentárov

Diskusia medzi Dawkinsom a Collinsom

David van Biema

Pod tučným titulkom Boh verzus  veda sa vedú dve debaty: Už niekoľko rokov je bežná užšia z nich: ubráni sa Darwinova evolučná teória kritike kresťanov, že protirečí výkladu stvorenia v knihe Genezis? Najnovšie získal kreacionizmus na hodnote ako duchovný otec „inteligentného dizajnu” (ID), vedecky štylizovaného pokusu dokázať, že prázdne miesta v histórii evolúcie sú zmysluplnejšie ako jej presvedčivá totalita. ID však utrpel na svojej novinárskej atraktívnosti, keď ho v minulom decembri jeden sudca zavrhol ako pseudovedu nevhodnú za učebný predmet na pensylvánskych školách.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Darvinizmus, moja láska

Thursday, January 4th, 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V nedávnej diskusii v redakcii newyorského denníka Time významný kreacionista Francis Collins (riaditeľ amerického Štátneho ústavu pre výskum ľudského genómu) a notorický ateista Richard Dawkins (držiteľ profesúry Charlesa Simonyiho pre verejné pochopenie vied na Oxfordskej univerzite) hovorili o  pravdepodobnosti existencie boha. Záverečné slová Dawkinsa nesvedčia o „zatvrdilosti” a tým menej o „hlúposti” moderného evolucionistu:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Darwin nie je Boh

Monday, January 1st, 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Eduard Chmelár

(Článok Rastislava Škodu „Boj o evolučnú teóriu sa stupňuje”, uverejnený v ZH 58/2006, bol uverejnený aj v týždenníku Slovo (41/ 2006) a vyvolal ako polemickú reakciu článok „Darwin nie je Boh” docenta Eduarda Chmelára (Slovo 44/2006, s.7). Keďže nie všetci čitatelia ZH čítajú Slovo, uverejňujeme ju, a to aj s odpoveďou R.Škodu, tiež uverejnenou v Slove (48/2006, s.5) s titulom „Život je veru iba tanec molekúl”.)

› Čítaj ďalej

tags

Sekulárne a humanistické alternatívy k náboženstvu

Tuesday, September 12th, 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Paul Kurtz

Skoro celý život ma priam spaľovala otázka, či je možné vytvoriť sekulárne a humanistické alternatívy k teistickému náboženstvu. Miatlo ma pretrvávanie starodávnych zjavení o Bohu a spáse. Sú to „novinky odnikiaľ”, pretože ich nepotvrdzuje nijaký spoľahlivý dôkaz. Nadprirodzené rozprávky o Mojžišovi, Abrahámovi, Ježišovi, Mohamedovi a iných prorokoch prežívajú, a to napriek pokrokom modernej vedy, širšiemu vzdelávaniu a prístupnosti hlbšej kritiky biblických a koránových tvrdení. Románové podobenstvá zázračných príhod stále uchvacujú davy ľudí prakticky všade - aj v USA s ich vzdelaným občianstvom.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Je veda náboženstvo?

Sunday, July 9th, 2006 | Zošity humanistov č. 56 | Nekomentované

Richard Dawkins

Niekedy počuť ironickú námietku, že veda je v podstate viera ako iné viery, proti čomu ozajstný vedec zaprotestuje: Kým veda sa zakladá na overiteľných dôkazoch, náboženská viera sa hrdí tým, že dôkazy nepotrebuje.

› Čítaj ďalej

tags ,

Veda a kreacionizmus

Monday, January 2nd, 2006 | Zošity humanistov č. 53 P | Nekomentované

Názor Americkej akadémie vied

Predhovor

V predhovore k pôvodnému vydaniu tohto dokumentu v roku 1994 upozorňoval prezident akadémie na niekoľko obrázkov podobných tým, ktoré sú na prednej a zadnej strane obalu tejto knižky. Prvý je fotografia Zeme z vesmíru - urobil ju satelit GOES 7 pri prelete Zeme v r. 1992 a zachytil v grafických detailoch hurikán Andrew. Druhý ukazuje mapu sveta, ako ju nakreslil v 7. storočí vedec Izidor zo Sevilly. Zdôraznil, že obidva obrázky vyjadrujú snahu ľudí pochopiť okolitý svet.

„Ako ale potom,” napísal, „môžu byť také odlišné? Príčina tkvie v samotnej povahe systému štúdia sveta, ktorý voláme vedou.”

› Čítaj ďalej

tags

Akýmže veriacim sa stal Antony Flew?

Sunday, January 1st, 2006 | Zošity humanistov č. 53 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Od roku 2001 kolujú svetom chýry, že  legendárny britský ateista, ktorý 50 rokov popieral existenciu boha a písal o tom bestsellery, konvertoval a stal sa  veriacim. Priateľ a pokračovateľ Bertranda Russella opakovane odmietal tieto povesti, ale na iných miestach vyvolával prinajmenej pochybnosti o svojom vyznaní.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Náboženstvo a morálka: Vysvetlenie protikladu

Sunday, December 11th, 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Timothy Shortell

Durkheim zistil, že náboženstvo je koreňom vedy. Povedal, že náboženstvo je prvým ľudským pokusom o systematické vysvetlenie sveta. Predpokladal, že náboženská racionalita v modernom veku (preňho to bol začiatok 20. storočia) zvädne, schradne a vďaka jej vyššej vysvetľovacej sile ju nahradí vedecká racionalita. Žiaľ, zdá sa, že v tom sa mýlil.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Voľný trh v náboženstve

Monday, November 8th, 2004 | Zošity humanistov č. 46 | Nekomentované

Keith Ward

Máte právo voľby

Ak nie je kresťanstvo jediným pravým náboženstvom, prečo byť kresťanom? Prečo sa nestať budhistom? Mary Wakefieldová dala túto otázku liberálnemu teológovi Keithovi Wardovi.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Načo je dobré náboženstvo?

Saturday, November 6th, 2004 | Zošity humanistov č. 46 | Nekomentované

Richard Dawkins

Má hodnotu pre darvinovské prežitie? Nemá.

1
Ako darvinistu ma na náboženstve najviac zaujíma jeho márnomyseľná rozhadzovačnosť, jeho výstredná baroková neužitočnosť. Príroda je lakomý účtovník, robí drahoty pre halier, počíta čas, trestá najmenšiu márnotratnosť. Ak sa divé zviera oddá neužitočnej činnosti, favorizuje prírodná selekcia jeho súpera, ktorý sa venuje reprodukcii a prežitiu. Príroda nepripúšťa frivolné zábavky. Bezohľadný utilitarizmus triumfuje, čo aj to vždy nevidno na prvý pohľad.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Atkinsove aforizmy

Monday, July 5th, 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Atkinsove citáty majú konverzačný tón s nádychom vtipu:

› Čítaj ďalej

tags ,

Register mien – Zošity humanistov č. 21 – 40

Monday, November 3rd, 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

 

› Čítaj ďalej

tags

Zošity humanistov – doplňte si staré čísla!

Sunday, November 2nd, 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

redakcia

› Čítaj ďalej

tags , ,

Dobre ste si zaklamali, pán redaktor Hlaváč!

Thursday, May 1st, 2003 | Zošity humanistov č. 37 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Tento výkrik mi prišiel na um pri prezretí predslovu redaktora a zalistovaní v zborníku Kresťanstvo a fyzika (SSV, Trnava 2001). Adresoval ho Friedrich Nietzsche vo svojom druhom zúčtovaní s kresťanstvom, v Antikristovi, evanjelistovi Markovi, ktorý Ježišovi pripísal výroky: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádzať s mocou“ (Mk 9,1); a „Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane“ (Mk 13,30). To bol predsa jasný prísľub druhého príchodu Krista na zem v oblakoch slávy a založenia pozemského božieho kráľovstva, ktoré malo trvať tisíc rokov, a uskutočniť sa malo skôr, ako umrú všetci ľudia, ktorí vtedy žili. Ostatne, toto nebolo jediný raz, keď Ježiš vyslovil podobné slová; aj Matúš ich cituje aspoň tri razy:10,23; 16,28 a 24,3. Taký bezprostredný vývoj udalostí očakávali Ježišovi učeníci a prví kresťania – ale nestalo sa tak. Sklamal sa Ježiš vo svojej viere, alebo si svätí evanjelisti Marek aj Matúš niečo vymysleli? (Viac o tom píše Russell v stati „Prečo nie som kresťanom“ – Zošity humanistov, č.1, 1998). Preto Nietzsche napísal: „Dobre si si zaklamal, Lev!“ Prečo „Lev“?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Spiritualita bez viery

Monday, September 2nd, 2002 | Zošity humanistov č. 33 | Nekomentované

Thomas W. Clark

Čo znamená naturalizovať spiritualitu? Ako môže naturalizmus inšpirovať spirituálny zážitok a poskytnúť nám uspokojujúci kognitívny kontext na rozmýšľanie o našich konečných cieľoch? Tým, že sa vyhne dualizmu mnohých spirituálnych tradícií, predstavuje naturalizmus dokonalé spojenie so svetom a jeho prirodzenými zázrakmi, medzi ktoré treba počítať aj nás ľudí. Tieto konštatovania sa zakladajú na prednáške pre Masschusettskú humanistickú organizáciu v júni 2001 a boli uverejnené v januárovom čísle časopisu Humanist, r. 2002. Komentáre uvítam (ako vždy - autor).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu