apokryfy

Apokryfické skutky apoštolov

Tuesday, 12 March 2002 | Zošity humanistov č. 30 | Nekomentované

Internet

Apokryfické (cirkvou neschválené, vymyslené) skutky apoštolov, napr. Pavla, Petra, Andreja a iných, hovoria aj o ich umučení na podnet žiarlivých pohanských mužov, ktorých ženy sa obrátili na kresťanstvo a nechceli potom s nimi spávať. Podobných legiend je tam veľa, napr. ako Pavol krstí hovoriaceho leva. Odtiaľ čerpal pravdepodobne aj Tertulián (v 2. st. n. l. ) svoje vedomosti o tom, že apoštol Ján prežil varenie v oleji. Myslím si, že dnes sa nenájde nikto, kto by uveril, že sa také niečo v tých dávnych časoch mohlo stať.

Ale potom prečo veriť správe o zmŕtvychvstaní Krista, keď sa zakladá tiež len na evanjeliách a opise skutkov apoštolov, ktoré síce nie sú apokryfické - ale kde je záruka, že tiež nie sú vymyslené? Je tá správa menej neuveriteľná? Sotva. Kumránske dokumenty, z ktorých čerpali Matúš aj Lukáš, nespomínajú zmŕtvychvstanie. Pripúšťate možnosť, že zmŕtvychvstanie bude asi neskoršie vyzdobenie rozprávania o Ježišovi?

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu