Argentína

Dieťa „špinavej vojny“ zistilo, že jej „otec“ zavraždil jej rodičov

Thursday, 13 October 2011 | Zošity humanistov č. 90 | Nekomentované

Alexei Barrionuevo

Victoria Montenegrová si spomína na strašidelné večere, pri ktorých plukovník Hernán Tetzlaff, hlava rodiny, opisoval vojenské operácie, ktorých sa osobne zúčastnil a pri ktorých sa mučili a zabíjali „rozvratné živly“. Viedlo to k rozhovorom končiacim často búchaním revolverom na stôl.

Bolo potrebné neúnavné pátranie bojovníkov za ľudské práva, preverenie DNA a temer desaťročné presviedčanie, aby 35-ročná pani Montenegrová uznala, že plukovník Tezlaff nebol v skutočnosti jej otec – nebol hrdina, ktorého si vybásnila.

Až teraz si povedala, že miesto toho to bol človek, zodpovedný za zavraždenie jej skutočných rodičov a jej adopciu za vlastné dieťa.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

V Argentíne sa okupuje, vzdoruje a produkuje

Monday, 5 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Cécile Raimbeau

Od ekonomickej krízy, ktorá ťažko postihla Argentínu v roku 2001, nezamestnaní stále častejšie okupujú svoje skrachované podniky a obnovujú ich produkciu bez patróna. Ich samospráva vedie k úspechu vďaka ich kreatívnosti a širokej podpore okolia, no volajú po takej reforme verejnej politiky, ktorá by pomáhala ich novým družstvám. Stále hlasnejšie počuť hlasy, že právo na prácu je viac ako právo na súkromné vlastníctvo.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu