ateizmus

Nietzsche verzus Marx?

Saturday, 10 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Dieter Wengler

Nietzsche a Marx - dvaja len naruby obrátení metafyzici?

Je vôbec dovolené postaviť vedľa seba a poprovnávať Stredonemca Nietzscheho (1844-1900) a Porýnčana Marxa (1818-1883)? Vie sa, že marxisti nenávideli Nietzscheho ako mor; Georg Lukács ho zaraďoval do galérie predkov ničiteľov rozumu a priekopníkov katastrofy národného socializmu. Nietzsche zas pranieroval socialistov pre ich rovnostárske predstavy beztriednej spoločnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Bol Einstein veriaci človek?

Saturday, 10 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | 16 Komentárov

Rastislav Škoda

Iste sa vám už stalo, že vás v diskusii oponent „upozornil”, že Voltaire sa pred smrťou vyspovedal, že Darwin bol hlboko veriaci človek (podľa Stohla „veriaci veľduch”), alebo že dokonca Einstein veril v existenciu boha. Zborník Kresťanstvo a fyzika (SSV, Trnava 2001) sa podobnými nezmyslami hemží. J. Krempaský sa v jednom článku trikrát odvoláva na Einsteina citáciami typu

„Viera bez vedy je slepá, veda bez viery je chromá.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kde sú hranice medzi skepticizmom a ateizmom?

Monday, 7 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nezastať na polceste

Len občas sa u nás ozvú hlasy, vyzývajúce ľudí, aby používali svoj rozum a svoje zmysly: oči na videnie, uši na počutie a hlavne rozum na slobodné, vlastné myslenie, kým „rôzne pavedecké, priam šarlatánske postoje” sa v našej spoločnosti každodenne masovo rozširujú.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Je aj ateizmus len náboženská viera?

Tuesday, 11 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Joachim Kahl

Úvahy o zásadách nedogmatického ateizmu

Pri nábožensko-filozofických diskusiách pravidelne počúvam námietky: Veď aj ty so svojím ateizmom predstavuješ len osobitný druh náboženskej viery. Tvoj ateizmus sa takisto nedá dokázať ako naša viera v boha.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prenasledovanie náboženstva a cirkvi v mene ateizmu

Sunday, 9 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 5 Komentárov

Armin Pfahl-Traughberg

Ako to vlastne bolo v Sovietskom zväze za Lenina a Stalina?

V priebehu svojej histórie sa ateizmus staval voči náboženstvám a ich inštitúciám nielen osvietenecky - osvetľujúco a vysvetľujúco. Opäť a opäť sa vyskytovali situácie násilného konania, keď sa proti ideológii, považovanej za prekonanú a v prospech novej ideológie, považovanej za pokrokovú, používali prostriedky moci a potláčania. S týmito temnými stránkami vývoja sa musí sebakritický humanista vyrovnať a hľadať v nich poučenie pre aktuálne správanie sa voči cirkvám a ich ustanovizniam.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Hitler nebol ateista

Monday, 7 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | 4 Komentárov

J. P. M. Murphy

Mnohí kazatelia a politici prekrúcajú dejiny. Často čítame a počúvame na vlnách éteru odsudzovanie ateizmu a bežne sa pridáva, že aj Hitler bol ateista. Ale Hitler bol rímsky katolík, pokrstený ako dieťa v tejto nábožensko-politickej inštitúcii v Rakúsku, bol na prvom prijímaní, neskôr miništrantom a “vojakom Krista” tejto cirkvi, ktorej najhorších doktrín sa nikdy nezbavil.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Odpovede humanistu na niekoľko častých otázok

Tuesday, 2 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Lloyd a Mary Morainoví

1. Sú humanisti agnostici?

Niektorí sa hlásia k agnostikom, iní dávajú prednosť označeniu ako neteisti, resp. ateisti. No nie všetkých agnostikov a neteistov uznávame za humanistov. Humanisti nemajú to, čo J.H. Leuba nazýva „boh, ku ktorému sa možno pomodliť s očakávaním, že odpovie; táto odpoveď musí byť viac ako subjektívny psychologický účinok modlitby.“ Humanisti nenachádzajú vo vesmíre nijakú nieľudskú osobnosť či bytosť, ktorá by sa zaujímala o dobro ľudskej rasy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staré čísla ZH ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda si možno zakúpiť na adrese:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA, Za hradbami 18, 902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@alternativa-antikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu