Biblia

Kresťanstvo a humanizmus

Saturday, 23 April 2016 | Zošity humanistov č. 108 | 1 Komentár

Bert Thompson

Úvod

„Absolútnu pravdu má len jedna trieda ľudí – trieda absolútnych bláznov.“ Tieto ostré slová vyslovil Ashley Montagu, slávny evolucionista/humanista Princetonskej univerzity v r. 1981. Chcel tým povedať, že v najlepšom prípade je pravda relatívna a kto tvrdí niečo iné, musí byť zaradený medzi bláznov. Montaguov spôsob myslenia prevzali od neho aj iní myslitelia. Napríklad sir Julian Huxley povedal: „Musíme byť pripravení opustiť predpoklad existencie boha a to, čo s ňou súvisí, ako sú božie zjavenia a nemeniteľné pravdy. Nadprirodzený pohľad na ľudský údel sa musí zmeniť na pohľad naturalistický.“ (1965).

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , ,

Narodená na rodenie: Interview s Vyckie Garrisonovou, ktorá zutekala z kviverfulského hnutia

Wednesday, 22 July 2015 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 105 | 1 Komentár

Sarah Jonesová a Vyckie Garrisonová

Sarah Jonesová: Môžete nám definovať kviverfulské hnutie a povedať, aké patriarchálne predstavy ho charakterizujú?

Vyckie Garrisonová: Quiverfull (plný tulec) je pravičiarske politické hnutie, presadzujúce kresťanský biblický patriarchálny spôsob života. Jeho cieľom je predstava veľkej šťastnej tradičnej biblickej (fundamentalistickej) rodiny, ktorá infikuje každý detail života veriaceho. V prvom rade trvá na tom, že manžel je hlavou domácnosti a manželka je mu len podriadenou „pomocníčkou“. Výraz tulec (kuša, pošva, ochranný obal) pochádza zo 127. verša Žalmov biblie, ktorý prirovnáva deti k šípom v ruke mocného muža a znie: „Požehnaný je muž, ktorý ich má plný tulec.“

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , ,

Biblické manželstvo nie je to, čo si myslíte

Monday, 4 May 2015 | Zošity humanistov č. 104 | 3 Komentárov

Rebecca Todd Petersová

Najvyšší súd USA diskutuje o definícii manželstva a debata je ozvenou toho, o čom sa v komunitách a štátoch diskutuje už roky. Sudca Kennedy prežíva v tomto ohľade konfliktnú situáciu a vyjadril sa, že ide o zmenu koncepcie manželstva, ktorá „pretrvala tisícročia“.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , ,

Náboženská morálka: nezmyselná, bezcenná a čisto subjektívna

Saturday, 22 November 2014 | Zošity humanistov č. 102 | 1 Komentár

Ronald A. Lindsay

Do nedávneho čísla časopisu Free Inquiry (august/september 2014) som napísal článok o dôležitosti objektívnosti morálky, ale pre rozsah témy bez súvislosti s Bohom a jeho prikázaniami. Musel som vynechať niektoré dôležité argumenty, napr. že spoliehanie sa na Boha a jeho prikázania ako morálne smernice robí morálku nenapraviteľne subjektívnou. Náboženským textom môžete ospravedlniť všetko a nič.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Päť bežných nedorozumení ohľadom Biblie

Monday, 3 December 2012 | Zošity humanistov č. 94 | 7 Komentárov

Christine Hayesová

Keď príde reč na Bibliu, majú moderní ľudia viacero ťažkostí. Vedia o nej príliš veľa a príliš málo.

Vedia veľa, lebo žijú v spoločnosti, ktorá je plná odvolávaní sa na Bibliu – v pozitívnom aj negatívnom zmysle – čo vytvára falošný pocit familiárnosti. Vedia málo, lebo ju nečítajú, alebo čítali len vybrané časti, resp. nechali iných čítať ju za seba, alebo filtrujú jej obsah šošovkami následných teologických doktrín či politického oportunizmu. To je chyba, pretože Biblia, pod čím rozumiem 24 základných kníh spoločných všetkým Bibliám (t. j. Židovský Tanakh alebo Hebrejská biblia, resp. kresťanský Starý zákon), si zaslúži tú istú starostlivú pozornosť a dôkladné čítanie ako všetky iné klasické texty.

Keď som na univerzite prednášala o Biblii, zistila som, že jej porozumeniu bránilo viacero nedorozumení. Žiadala som od študentov – a žiadam to aj od čitateľov knihy, ktorá sa opiera o moje prednášky, aby si opravili nasledujúcich päť nedorozumení a pristúpili k Biblii akoby po prvý raz.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Byť nábožný a zaujímať sa o populačný rast: Prerastáme svoju planétu?

Saturday, 31 December 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 6 Komentárov

Robert F. Murphy

Keď Boh v Genesis opakovane prikazuje „Buďte plodní a rozmnožujte sa“, týka sa to ľudí a iných živých bytostí. Biblia nám vraví, že Boh sa zaujíma o celú prírodu. Keď zachránil Noema a jeho živočíšny sprievod, postavil dúhu na nebo na znak Božej zmluvy so všetkým živým stvorenstvom.

Svet tu nie je na prospech jednej rasy, jedného národa, jedného rodu či dokonca jedného druhu.

Deň siedmich miliárd je dňom, keď je na mieste úvaha o veľkosti svetovej populácie. Adresátmi sú tí, čo majú na starosti sociálnu zodpovednosť. Náboženskí vodcovia sa už v minulosti zaoberali problémom plánovania rodiny a sexuálnej výchovy, manželstvom a adopciou, prevenciou tehotenstiev mladistvých a dlhým zoznamom príbuzných otázok. Hoci ide o relevantné problémy, dôležité a zasluhujúce okamžitú pozornosť, len zriedkakedy sa spomenie skutočnosť, že svetová populácia ustavične hrozivo rastie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzie – Katolícka cirkev a holokaust

Sunday, 13 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | 1 Komentár

Náprava morálnej škody

Daniel Jonah Goldhagen

Mnohé hriechy ubližujú blížnemu, resp. mu zapríčinia škodu. Treba sa všemožne usilovať o nápravu (napríklad vrátiť ukradnuté veci, očistiť povesť ohovoreného, poskytnúť zadosťučinenie). To vyžaduje prostá spravodlivosť .(Katechismus katolické církve, 1995, Zvon, Praha)

Jadrom problému je kresťanská biblia, presnejšie povedané evanjeliá s ich ohováračským opisom Ježišových súčasníkov a ich komentármi a náznakmi k povahe Židov a osobitne k ich večnému zatrateniu. To je tŕnistý problém pre všetkých katolíkov, ktorí sa angažovane snažia vykántriť zo svojej cirkvi antisemitizmus. Čo sa má stať s tými početnými ohováračskými a nactiutŕhačskými pasážami o Židoch, ktoré sa nachádzajú v knihe, ktorá je základom jednej viery, jedného veľkého náboženstva, knihy, o ktorej sa slávnostne vyhlasuje, že je božského pôvodu?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čítanie, ktoré núti uvažovať

Saturday, 11 January 2003 | Zošity humanistov č. 35 | Nekomentované

Július Krajčí

Treba čítať bibliu?

V období vojnového slovenského štátu (1939-1945) zaviedli povinné vyučovanie náboženstva do všetkých škôl, aj do odborných, na ktorých predtým náboženstvo nebolo povinným vyučovacím predmetom. Tak od istého času začali aj do takýchto škôl dochádzať dôstojní páni farári plniť vyučovacie povinnosti.

› Čítaj ďalej

tags ,

Recenzia: Nesväté vo Svätom písme

Tuesday, 13 November 2001 | Zošity humanistov č. 28 | Nekomentované

Armin Pfahl-Traugher

Nová kniha: Luedemann,Gerd: Das Unheilige in der HeiligenSchrift: Die dunkle Seite der Bibel (Nesväté vo Svätom písme: Tmavá stránka Biblie). -  Lueneburg, Zu Klampen-Verlag, 2001.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Čo hovorí biblia k problémom bioetiky?

Sunday, 1 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | 8 Komentárov

Rastislav Škoda

Odpoveď na túto otázku je jasná a krátka: nič. Ak konzervatívne kruhy tvrdia, že ich odmietanie „nových foriem ľudskej reprodukcie” sa zakladá na kresťanskom posolstve, môže sa to vzťahovať na postoje Vatikánu v posledných dvoch storočiach, ale nie na Bibliu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Komu Boh zakázal jesť ovocie zo stromu poznania

Thursday, 15 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nedávno som si chcel spresniť ktorúsi citáciu z biblie, zalistoval som si v hrubej knihe a prišiel som na nezrovnalosť, ktorej som si dosiaľ nevšimol, ani ma na ňu nikto neupozornil.

Hovorí sa, že „podľa biblického mýtu Adam a Eva stratili Božiu milosť, lebo nepočúvli Boha. Boh im dovolil …“ Tak to cituje aj Paul Kurtz v knihe Zakázané ovocie – etika humanizmu na s.9. (Vydavateľstvo R. Škoda, 1998).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Listy zo Zeme

Saturday, 5 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Mark Twain

Najutajovanejšie tajomstvo Ameriky o jej veľkom spisovateľovi Markovi Twainovi (1835 – 1910) je, že bol agnostikom a priam opovrhoval náboženstvom. Uštipačne a zdrvujúco kritizoval dogmy, ako ukazuje tento výber z jeho esejí, ktoré patria ku klasickým hlasom voľnomyšlienkarstva. V Listoch zo Zeme nám ponúka predstavu, že Satan navštívil Zem, aby skontroloval život pozemšťanov a píše svojim anjelským bratom do neba, s akým bláznovstvom sa tu stretáva.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu