Bihr Alain

Rovnosť možností proti rovnosti ako takej

Monday, 9 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Alain Bihr a Roland Pfefferkorn

Zanietení obrancovia privilégií sa nedajú

Od revolúcie roku 1789 má heslo „Sloboda, rovnosť, bratstvo“ svoje miesto na priečelí francúzskych škôl. No druhý výraz tejto republikánskej trojice sa od 80. a 90. rokov bráni všeobecnej ofenzíve, skrývajúcej sa pod pláštik kritiky (vraj) rovnostárstva.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boháči, terra incognita štatistík

Tuesday, 3 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Alain BihrRoland Pfefferkorn

Diskrétnosť veľkej buržoázie

Nijaký štatistický prieskum nezachytí verne obyvateľstvo na dolnom a hornom konci sociálnej hierarchie. Celkom chudobných preto, lebo nie sú členmi normálnych domácností: nemajú pevnú adresu, nežijú v rámci rodiny, ale v útulkoch, chudobincoch, azyloch, väzeniach. A o najbohatších sa nezaujímajú ani vedci ani štatistici a tak im zaisťujú anonymitu, v tôni ktorej sa im dobre žije…

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu