bioetika

Nelegitímne pripisovanie autority pri sexe a morálnosti na účet cirkvi

Saturday, 19 August 2017 | Zošity humanistov č. 113 | 2 Komentárov

Atheist Republic

Náboženskí lídri tvrdia, že ľudia nemôžu robiť správne rozhodnutia vo vlastnej morálke – špecificky etické rozhodnutia o osobnej sexualite.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Komplexný vzťah nanotechnológie a náboženstva

Wednesday, 19 June 2013 | Zošity humanistov č. 96 | 5 Komentárov

Michele Catanzaro

Zdá sa, že verejný názor na nanotechnológie ovplyvnia náboženské viery. Ak neboli bravčové rezne nikdy súčiastkou živého bravovho tela, sú podľa halalského predpisu (obdoby židovského kóšerového predpisu) zakázané?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Bolo by lepšie, keby sa človek nebol narodil?

Saturday, 26 May 2012 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 92 | Nekomentované

Michael Cook

V roku 2006 žalovali istí rodičia v Sydney lekára za „zlý život“ ich ťažko postihnutého syna. Prípad skončil pred Najvyšším súdom, ktorý rozhodol, že hodnota existencie, resp. neexistencie, sa nedá merať. No podobné prípady končia v USA a v Európe spravidla konštatovaním, že žiť je lepšie ako nežiť.

Je to naozaj tak?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Princípy slušnosti proti „Gott mit uns!“

Thursday, 2 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Paul Kurtz

Medzi dvomi súťažiacimi koncepciami morálky sa vo svete prehlbuje kultúrna priepasť: tí, čo veria, že morálna obnova sa má zakladať na princípoch slušnosti, sa stretajú a merajú si sily s evanjelikálnymi veriacimi, presvedčenými, že ich Boh je na ich strane (Gott mit uns!) - v poslednej bitke medzi dobrom a zlom.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Obrana klonovania a výskumu kmeňových buniek

Friday, 14 March 2003 | Zošity humanistov č. 36 | Nekomentované

Richard T. Hull a Tom Flynn

Nová bioetika

Snahy o zosúladenie etiky s prudko sa rozvíjajúcou biotechnológiou sú sprevádzané búrlivou kontroverziou. Ešte v auguste 2001 obmedzil prezident Bush federálne podporovaný výskum kmeňových buniek na existujúce línie. Od tých čias sa debata krúti okolo otázok, ako napríklad či sú kmeňové bunky od dospelého človeka natoľko pluripotentné ako embryonálne (nie sú) a či existujúce línie stačia a sú adekvátne na vedecké vyhodnotenie potenciálu embryonálnych kmeňových buniek (nie sú).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Arthur Caplan o budúcnosti bioetiky

Thursday, 13 March 2003 | Zošity humanistov č. 36 | Nekomentované

Rozhovor s Timothy J. Madiganom

Arthur Caplan je riaditeľ Centra pre bioetiku na Pennsylvánskej univerzite a  aktívne sa s úspechom zúčastňuje celonárodných diskusií o klonovaní a iných
aspektoch bioetiky. Cestou e-mailu ho interviewoval bývalý vydavateľ Free Inquiry Timothy T. Madigan.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Útok protivníkov klonovania – čo by mala robiť vláda

Wednesday, 12 March 2003 | Zošity humanistov č. 36 | Nekomentované

Arthur Caplan

V posledných dvoch mesiacoch som sa zhováral s mnohými ľuďmi, ktorí mali živý záujem o to, či senát zakáže terapeutické klonovanie. Na konferencii v jednej nemocnici vo Philadelphii počúvalo moju prednášku o etike výskumu kmeňových buniek mnoho ľudí, ktorých telá chytala triaška Parkinsonovej nemoci.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Apoštol rozumu

Friday, 10 May 2002 | Zošity humanistov č. 31 | Nekomentované

Jörg Lau

S uspokojením konštatujeme, že nemecký parlament prijal kompromisné riešenie problému práce s kmeňovými bunkami: na jednej strane ju zakazuje, na druhej strane ju za určitých podmienok povoľuje. Dá sa to nazvať šalamúnskym rozhodnutím, ale možno v tom vidieť aj dvojitú morálku: je dovolené pracovať s kmeňovými bunkami, dovezenými z cudziny, ale také bunky neslobodno vyrábať v Nemecku.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čo urobíme z nášho ľudského druhu?

Friday, 4 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Patrick Viveret

Revolúcia týkajúca sa živej matérie, najmä technická možnosť klonovania ľudí, a informačná mutácia, znamenajú nebezpečenstvo pre budúcnosť dokonca aj nášho druhu. Len ak na ne budeme brať ohľad a súčasne sa nám vráti duchovná a politická múdrosť, vzíde z toho nový humanizmus. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že tézy „posthumanizmu” povedú k inštrumentalizácii a všeobecnej predajnosti jednotlivcov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

K obsahu ZH 26

Monday, 9 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Pravicový mesačník Die politische Meinung uverejnil v júni 2000 článok prof. Eugena Bisera „Rozvinie ešte kresťanstvo presvedčivosť?”, v ktorom autor rozvíja myšlienku, že z duchovných koreňov Západu (rozumej: z triády Abrahámových náboženstiev židovstva, kresťanstva a islamu) vyrastú nové perspektívy pre budúcnosť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Moja je morálka?

Monday, 2 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Robert Leicht

Nie. Proti fundamentalizmu v bioetike

Vášnivé aj bolestivé debaty sa už viedli v nemeckom parlamente často - ale taká, aká sa otvára v poslednom májovom týždni 2001 ešte nie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čo hovorí biblia k problémom bioetiky?

Sunday, 1 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | 8 Komentárov

Rastislav Škoda

Odpoveď na túto otázku je jasná a krátka: nič. Ak konzervatívne kruhy tvrdia, že ich odmietanie „nových foriem ľudskej reprodukcie” sa zakladá na kresťanskom posolstve, môže sa to vzťahovať na postoje Vatikánu v posledných dvoch storočiach, ale nie na Bibliu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ľudský genóm a genetický supermarket

Friday, 9 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Peter Singer

Musel to byť špeciálny vedecký objav, ak ho svojim národom naraz ohlasovali aj prezident Spojených štátov, aj britský premiér. Prečítanie „hrubého nárysu” ľudského genómu, ako bolo oznámené 26. júna 2000, bolo iste významným vedeckým míľnikom, ale keďže táto „najzázračnejšia mapa, akú kedy ľudia nakreslili”, ako povedal Clinton, nám zatiaľ nepovie, čo tieto gény robia, nič z toho nevyplýva, aspoň pre dnešok.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nedorozumenia o klonovaní

Thursday, 1 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Väčšina nedorozumení o klonovaní vyplýva z nevedomosti. Väčšina ľudí nepozná základné princípy klonovania - odkiaľ aj by ich mali poznať? - a ľahko urobí rýchlu generalizáciu, napr. že klonovanie nie je „prirodzené”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Budúcnosť bioinžinierovania ľudí

Tuesday, 2 November 1999 | Zošity humanistov č. 11 | Nekomentované

Arthur Caplan Tom Madigan

Tom Madigan: Čo považujete za najbližší veľký problém bioetiky?

Arthur Caplan: Myslím, že to bude predĺženie života a náklady na zlepšenie kvality života v pokročilom veku. Mnohí to budú pokladať za márnotratné plytvanie, ale žiť dlhšie a lepšie bude ohromný podnik a bude to drahé. Tento trend nám už naservíroval preparáty ako Viagra a Propecia, ale to skutočné genetické inžinierstvo ešte len príde a bude vyžadovať veľké peniaze - spor medzi starými a mladými, medzi bohatými a chudobnými, sa tým veľmi vyostrí.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu