Bizos George

Pravda víťazí

Wednesday, 5 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Nadine Gordimerová

Svet je ďaleko od toho, že by každému zaručil ľudské práva pri narodení. Medzinárodné, štátne a civilnospoločenské organizácie sú v zásade zodpovedné za fungovanie toho, čo sa považuje za základňu všetkej spravodlivosti. V mnohých štátoch sú to však predovšetkým bojovní jednotlivci, ktorých osobné konanie je prejavom nevyhnutnosti každodenne nanovo potvrdzovať a zaisťovať ľudské práva.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu