boží poriadok

Pápež odsudzuje rozvody a rozvádzanie

Wednesday, 10 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

R. Š.

V januári t.r. vyzval pápež právnikov a sudcov, aby odmietli zúčastniť sa pojednávaní a súdnych sporov pri rozvodoch, či sa už tieto týkajú katolíkov alebo príslušníkov iných náboženstiev. Zdôraznil trvalosť manželstva ako časti božieho prírodného poriadku na Zemi, ktorému podlieha každý človek a nazval rozvod “hnisajúcim vredom”, ktorý devastuje ľudskú spoločnosť.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu