božie mesto

Utópia viery na Floride

Monday, 12 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Heimo Schwilk

“Vlastný protiklad, ktorý charakterizuje dnešný svet, nespočíva medzi rozličnými náboženstvami sveta, ale medzi radikálnym odklonom človeka od Boha na jednej a veľkými náboženskými kultúrami na druhej strane,”

napísal Jozef Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu