Čarnogurský Ján

Blíži sa 20. číslo Zošitov humanistov

Saturday, 1 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Redakcia

Keď som pred temer dvomi rokmi kvôli eseji Bertranda Russella „Prečo nie som kresťanom“ pripravoval prvé číslo Zošitov humanistov, nepomyslel som, že tých zošitov bude raz dvadsať – a už je to tu. Ale chuť bola, materiál sa našiel a počet záujemcov sa bez propagácie ustálil na okolo stovky. Je čas pozrieť sa dozadu aj dopredu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu