Caysa Petra

Maxima „myslieť stále sám“ je osvietenstvo

Saturday, 3 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Petra Caysa
V roku 1784 odpovedal Kant na otázku berlínskeho mesačníka Berlinische Monatsschrift len niekoľkostránkovým ale mnohoznačným spisom, ktorého začiatok je svetochýrny:

„Osvietenstvo je oslobodenie človeka od jeho ním samým zavinenej nesvojprávnosti. Nesvojprávnosť je neschopnosť používať vlastný rozum bez vedenia niekým iným. Nesvojprávnosť je zavinená sebou samým, keď jej príčina nie je v nedostatku rozumu, ale v nedostatku odvahy, používať ho bez vedenia iným. Sapere aude! Maj odvahu používať svoj vlastný rozum! je teda heslo osvietenstva.”

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu