chemická mikroskopia

Vyznamenanie za výskum Turínskej plachty

Saturday, 7 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Bill Vanderlinde

Americká chemická spoločnosť vyznamenala na svojom výročnom zhromaždení 26. 3. 00 v San Franciscu svojho člena prof. Waltera C. McCrona medailou analytickej chémie, a to za jeho priekopnícku prácu v chemickej mikroskopii. Osobitne sa uviedol jeho výskum Turínskej plachty: McCrone dokázal, že Turínska plachta je stredoveké umelecké dielo, vytvorené maľbou červeným okrom a rumelkovým pigmentom na ľanovom tkanive za použitia kolagénovej tempery.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu