Čínska tianxia

Čínska tianxia: Potrebuje všetko pod nebom rozhodcu?

Thursday, 4 December 2014 | Zošity humanistov č. 102 | Nekomentované

June Teufel Dreyerová

Niektorí čínski vedci poukazujú na 5. storočie pred n. l. ako možný model pre predstavu, že „pod vládou cnostnej Číny by sa svet mohol vrátiť do zlatého veku“, vysvetľuje June Teufel Dreyerová, profesorka politických vied, v excerpte z dlhšieho článku, ktorý vyjde v The Journal of Contemporary China. Ako povedal Konfucius, dokonalá cnosť je môcť praktizovať všade pod nebom päť vecí: príťažlivosť, štedrosť, vážnosť, úprimnosť a láskavosť. Už krátky prehľad histórie svedčí, že príchod moreplavcov zo západu s ich vykorisťujúcim kapitalizmom, komercializmom a expanzionizmom ruinoval potenciálne idylický spoločenský systém. Aj prezident Xi sa v niektorých rečiach odvolal na tianxiu, keď spomenul, že najvyšší benevolentný rozhodca by mohol dať rozvadenému svetu, alebo aspoň Číne, harmóniu. Dreyerová uzatvára, že prívrženci obnovy tianxie ako modelu pre dnešný svet v skutočnosti zle vysvetľujú minulosť, aby upravili budúcnosť, skresľujúc všetko, aby predložili politickú agendu, ktorá je v najlepšom prípade falošná a v najhoršom prípade nebezpečná. – YaleGlobal

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu