darvinizmus

Nelegitímne pripisovanie autority pri sexe a morálnosti na účet cirkvi

Saturday, 19 August 2017 | Zošity humanistov č. 113 | 2 Komentárov

Atheist Republic

Náboženskí lídri tvrdia, že ľudia nemôžu robiť správne rozhodnutia vo vlastnej morálke – špecificky etické rozhodnutia o osobnej sexualite.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Život bude vždy zázrakom

Sunday, 23 May 2010 | Zošity humanistov č. 83 | 1 Komentár

Štefan Jánoš

Tisícročia si človek kladie stále tie isté otázky: Odkiaľ som prišiel, kde som, aké je moje poslanie? Tisícročia si na ne dáva odpovede poznačené poznaním dávnych storočí i najnovšími poznatkami vedy. Vždy však cíti pocit tajomna a neznáma, pretože mrazivé hlbiny Vesmíru a jeho záhadné „ja“ mu stále unikajú. A tak končí aj svoju púť Vesmírom s otázkou na perách bez toho, aby poznal, prečo tu bol a prečo musí raz odísť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Človek je fanatik zmyslu

Monday, 21 December 2009 | Zošity humanistov č. 80 | Nekomentované

Ladislav Kováč

Darwinova koncepcia evolúcie prirodzeným výberom je jednoduchá: Vo svete sa vyskytujú rozmanité entity – veci a javy. Vyskytujú sa dovtedy, kým nezaniknú.

› Čítaj ďalej

tags ,

Darwinova teória osoží lekárom, fyzikom a kozmológom

Friday, 4 December 2009 | Zošity humanistov č. 80 | 1 Komentár

Hubertus Breuer

24. novembra 1859, bol to štvrtok pred 150 rokmi, odhalil Darwin spôsob, ako sa zo skromných začiatkov rozvinula pestrá bohatosť života. Prvý raz sa predávalo dielo storočia „O vzniku druhov“. Ale vplyv tejto knihy ďaleko presahuje oblasť biológie.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Nemôže to byť inak

Sunday, 29 November 2009 | Zošity humanistov č. 80 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Sú takí, čo z náboženských dôvodov neakceptujú Darwinovo učenie o evolúcii. Pri konfrontácii s horami dôkazov z rozličných vedných odborov im nakoniec neostáva nič iné ako hovorovo zľahčiť stanovisko protivníka poznámkou „Aj tak je to len teória“. A ponáhľajú sa poukázať na to, že dosiaľ sa nepodarilo vyrobiť v laboratóriu prvú bunku, že v rade fosílií chýbajú medzičlánky atď. Dokedy to bude tak a kedy sa uzná, že to nemôže byť inak, že evolúcia je fakt?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Evolúcia je vraj božie dielo 1. John F. Haught: Boh po Darwinovi

Friday, 5 December 2008 | Zošity humanistov č. 74 | 2 Komentárov

Rastislav Škoda

Po pol druha storočí pohŕdavého výsmechu čo aj len z predstavy vzniku, nie to faktu vzniku človeka zo spoločného predka s opicou, sme konfrontovaní s radom kníh s ešte nedávno nepredstaviteľným obsahom. Evolúcia sa uznáva - ibaže nie je dielom Darwina, ale boha.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Cirkev by sa mala Darwinovi ospravedlniť

Wednesday, 3 December 2008 | Zošity humanistov č. 74 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Mám pred sebou článok Zdenka Urbana a Ľubomíra Jurinu v Profite 17.10.2008 s tromi titulkami - proti všetkým trom protestujem, rovnako ako proti duchu celého článku.

Pamätáte sa? Napísali: „Darwinovi sa ospravedlňovať netreba - Cirkev sa neospravedlní za evolučnú teóriu - Tento postoj je správny.” Zamyslime sa nad jednotlivými výpoveďami:

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Darvinizmus, moja láska

Thursday, 4 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V nedávnej diskusii v redakcii newyorského denníka Time významný kreacionista Francis Collins (riaditeľ amerického Štátneho ústavu pre výskum ľudského genómu) a notorický ateista Richard Dawkins (držiteľ profesúry Charlesa Simonyiho pre verejné pochopenie vied na Oxfordskej univerzite) hovorili o  pravdepodobnosti existencie boha. Záverečné slová Dawkinsa nesvedčia o „zatvrdilosti” a tým menej o „hlúposti” moderného evolucionistu:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Načo je dobré náboženstvo?

Saturday, 6 November 2004 | Zošity humanistov č. 46 | Nekomentované

Richard Dawkins

Má hodnotu pre darvinovské prežitie? Nemá.

1
Ako darvinistu ma na náboženstve najviac zaujíma jeho márnomyseľná rozhadzovačnosť, jeho výstredná baroková neužitočnosť. Príroda je lakomý účtovník, robí drahoty pre halier, počíta čas, trestá najmenšiu márnotratnosť. Ak sa divé zviera oddá neužitočnej činnosti, favorizuje prírodná selekcia jeho súpera, ktorý sa venuje reprodukcii a prežitiu. Príroda nepripúšťa frivolné zábavky. Bezohľadný utilitarizmus triumfuje, čo aj to vždy nevidno na prvý pohľad.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Preč s Darwinom!

Sunday, 11 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V čase, keď by sme si mohli myslieť, že kreacionizmus je prehraná vojna aj v Taliansku, keďže aj pápež ho oslabil uznaním evolúcie, prichádza studená sprcha.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Veda a viery – Rozhovory

Friday, 1 October 1999 | Veda a viery, Jacquard a Lacarriere | 6 Komentárov

 

Albert JacquardJacques Lacarri?re

I.

Jacques Lacarri?re: Dám vám otázku, ktorá ma už dávno trápi, ale najprv by som chcel pripomenúť skutočnosť, že na jednej strane nám úžasný pokrok vedy za posledné polstoročie umožňuje vidieť svet podstatne inakšie, než sa ľuďom javil pred päťdesiatimi rokmi, ale na druhej strane mám dojem, že napriek všetkým možnostiam šírenia informácií, napriek tlači, rádiu, televízii a dokonca i satelitom, len nepatrná časť týchto nových objavov sa dostane až k širokému publiku a zaujme a poučí ho. Zdá sa, že v podstate sa nič nezmenilo na spôsobe, akým sa väčšina smrteľníkov díva na svet. V jednom z najserióznejších amerických časopisov, vydáva ho princetonská univerzita, som čítal, že 47 % Američanov ešte verí, že boh stvoril svet asi pred desaťtisíc rokmi. Nie je to aj pre vás na zúfanie?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Odpovede kreacionistom

Wednesday, 4 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | 6 Komentárov

Michael Ruse

Kde nemajú pravdu a čoho sa boja

Pre aktívneho vedca, a to nielen biológa, je jednoducho smiešne predstaviť si, že je niečo nejasného v otázke vzniku dnešných organizmov z ich veľmi odlišných predchodcov – a nakoniec z neorganického materiálu. Je to taká samozrejmá prírodná skutočnosť, ako že sa Zem krúti okolo Slnka alebo že voda sa skladá z kyslíka a vodíka. Iste to však nie je fakt pre mnohých nevedcov, najmä ak sú pod vplyvom severoamerického evanjelického kresťanstva. Opäť a opäť od nich počúvame: „Evolúcia je teória a nie fakt“ alebo niečo podobné. Mnohí nemajú chuť rozoberať toto múdro znejúce konštatovanie, ale jedno je isté: „teória“ tu znamená „nepravda“.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu