dôchodky

Zrada penzijných fondov na dôchodcoch

Saturday, 3 May 2003 | Zošity humanistov č. 37 | Nekomentované

Martine Bulardová

Vo Francúzsku organizovali všetky odborové združenia 13. mája 2003 generálnu stávku na protest proti sociálnej regresii v oblasti dôchodkov. Na plnú penziu bude treba pracovať 40 rokov miesto 37 a pol; zníženie príjmu bude viac ako 20 %; od roku 2008 sa počíta s ďalším predĺžením doby prispievania. A vláda chce rozšíriť plány sporenia na dôchodok v čase, keď anglosaské penzijné fondy krachujú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Dilema ideológov demografie

Thursday, 2 January 2003 | Zošity humanistov č. 35 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Skoro denne sa ozývajú zvláštne hlasy: raz je to „horor zo šedivenia”, inokedy „tisíce zneistených starnutím”, „žijeme v krajine starcov” alebo jednoducho „ako zaistiť naše penzie?” Vo všetkých prípadoch ide o myšlienku, že sa rodí málo detí, čo bude mať v blízkej budúcnosti za následok, že štát nebude mať z čoho platiť dôchodky.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu