dogmy

Mariánske legendy a dogmy

Thursday, 4 February 2010 | Zošity humanistov č. 81 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Mávam zlé pocity – napríklad keď príde reč na dogmu o pápežovej neomylnosti. Dogma je výrok o nejakom jave v spoločenskom živote alebo o poznaní vo vede, ktorý mám akceptovať bez dôkazov, uveriť mu a podľa neho žiť – inakšie zhreším herézou (bludárstvom) a ako kacír (bludár) môžem byť zo spoločenstva, najčastejšie z cirkvi vylúčený, exkomunikovaný (keby som zavážil toľko, čo Ján Hus alebo Martin Luther).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzia knihy To je vaša viera!

Sunday, 5 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Korupcia ducha

Theo Logisch: Das is euer Glaube! Strukturen des Bösen im Dogma: Eine Streitschrift gegen Fundamentalisten, progressive und laue Christen (To je vaša viera! Štruktúry zla v dogmách: Polemika zameraná na fundamentalistov a pokrokových aj vlažných kresťanov). Neustadt, Angelika Lenz Verlag, 1998.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu