doslovný výklad biblie

Biblické manželstvo nie je to, čo si myslíte

Monday, 4 May 2015 | Zošity humanistov č. 104 | 3 Komentárov

Rebecca Todd Petersová

Najvyšší súd USA diskutuje o definícii manželstva a debata je ozvenou toho, o čom sa v komunitách a štátoch diskutuje už roky. Sudca Kennedy prežíva v tomto ohľade konfliktnú situáciu a vyjadril sa, že ide o zmenu koncepcie manželstva, ktorá „pretrvala tisícročia“.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , ,

Päť bežných nedorozumení ohľadom Biblie

Monday, 3 December 2012 | Zošity humanistov č. 94 | 7 Komentárov

Christine Hayesová

Keď príde reč na Bibliu, majú moderní ľudia viacero ťažkostí. Vedia o nej príliš veľa a príliš málo.

Vedia veľa, lebo žijú v spoločnosti, ktorá je plná odvolávaní sa na Bibliu – v pozitívnom aj negatívnom zmysle – čo vytvára falošný pocit familiárnosti. Vedia málo, lebo ju nečítajú, alebo čítali len vybrané časti, resp. nechali iných čítať ju za seba, alebo filtrujú jej obsah šošovkami následných teologických doktrín či politického oportunizmu. To je chyba, pretože Biblia, pod čím rozumiem 24 základných kníh spoločných všetkým Bibliám (t. j. Židovský Tanakh alebo Hebrejská biblia, resp. kresťanský Starý zákon), si zaslúži tú istú starostlivú pozornosť a dôkladné čítanie ako všetky iné klasické texty.

Keď som na univerzite prednášala o Biblii, zistila som, že jej porozumeniu bránilo viacero nedorozumení. Žiadala som od študentov – a žiadam to aj od čitateľov knihy, ktorá sa opiera o moje prednášky, aby si opravili nasledujúcich päť nedorozumení a pristúpili k Biblii akoby po prvý raz.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Viera v doslovné znenie biblie

Saturday, 12 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Študenti, učitelia a rodičia v americkom štáte Georgia protestujú proti tomu, že sa tam do stredoškolských učebníc biológie vlepujú vložky s týmto textom:

 „Táto kniha obsahuje state o vývoji. Evolúcia je teória, nie fakt, o pôvode živých organizmov. K tejto matérii treba pristupovať s otvorenou mysľou, treba ju staroslivo študovať a kriticky o nej uvažovať.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu