Drewermann Eugen

Moderná neurológia a otázka existencie Boha

Sunday, 5 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

Samuel Schirmbeck

Kde sa berie duša?

Spomienka na duše zomretých v padernbornskom dóme. Tu možno rukolapne cítiť výraz viery v nesmrteľnosť duše. No - je duša naozaj nesmrteľná? Naozaj nám ju vdýchol sám Boh? Padernbornský teológ, filozof, psychoanalytik a cirkevný rebelant Eugen Drewermann hľadal odpoveď dlhé roky a našiel ju, akože ináč, nie v náboženstve, ale v prírodných vedách.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu