Einstein Albert

Zamyslenie nad jedným falošným listom

Wednesday, 2 October 2019 | Zošity humanistov č. 122 | 29 Komentárov

Ján Parada

Vraj ho napísal vedec Albert Einstein svojej dcére Lieserl.

Sledujem nové pridané články v službe Vybrali.SME. 14. septembra 2019 moju pozornosť zaujal odkaz na článok Nad jedným listom Alberta Einsteina, ktorého autorom je pán Jozef Nemčok. Propagáciu jeho článku (úvahy o nejakom liste) zabezpečil v službe Vybrali.sme pán Ján Maršálek, ktorý sám seba nazýva „domácim autorom“ na stránke PriestorNet.

Prečo som zvýšil pozornosť?

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Nezmysel, že zlo neexistuje

Friday, 19 May 2017 | Zošity humanistov č. 112 | 14 Komentárov

Rastislav Škoda

Na internete sú o tom za ostatné desaťročie stovky stránok o tom istom tými istými slovami, a autori neváhajú dávať im fantastické nadpisy ako „Einstein uzemňuje ateistov“ alebo „Gymnazista Einstein kontruje ateistickému profesorovi vo veci existencie boha“ či „Nový argument na dôkaz jeho existencie: Zlo je neprítomnosť boha.“

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , ,

Modlia sa vedci?

Monday, 3 February 2014 | Zošity humanistov č. 99 | 3 Komentárov

Josh Jones

To je otázka, ktorá zaujímala mysle žiakov šiestej nedeľnej triedy v Riverside Church; rozhodli sa položiť ju aj jednej z najväčších vedeckých osobností svojej doby, Albertovi Einsteinovi.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Mýlil sa Einstein, keď išlo o socializmus?

Thursday, 21 October 2010 | Zošity humanistov č. 85 | 4 Komentárov

Phil Maymin

Socializmus zapríčinil, že tento chýrny fyzik odmietol všetky základy vedy.

Keď išlo o politiku, Einstein prestal byť Einsteinom. Bol jeden z najšikovnejších vedcov histórie ľudstva, ale keď diskutoval s kolegami o svojich socialistických názoroch, odmietal základy vedy.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Hlboko veriaci neverec Einstein

Thursday, 21 January 2010 | Zošity humanistov č. 81 | 9 Komentárov

Rastislav Škoda

Esej V. L. Ginzburga „O ateizme, materializme a náboženstve“ v ZH 80 vyvolala protest čitateľa Dominika Filippa proti údaju, že Einstein bol ateista. Vyvinula sa z toho diskusia, v ktorej som bránil stanovisko Ginzburga a Dominik pripisuje Einsteinovi presvedčenie o existencii Boha ako autora „inteligentného a nádherného plánu, ktorý sa prejavuje v prírode“ (Paleyov hodinár, resp. inteligentný dizajnér).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prečo socializmus?

Sunday, 7 September 2008 | Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Albert Einstein

 Je rozumné, aby niekto, kto nie je odborníkom v ekonomických a sociálnych záležitostiach, predkladal svoje názory vo veciach socializmu? Pre celý rad príčin si myslím, že áno.

› Čítaj ďalej

tags ,

Ľudská stránka Alberta Einsteina

Wednesday, 11 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nepolepšiteľní prekrúcači pravdy  -  či polovzdelaní novinári, zaujatí vedci alebo prostí veriaci - nám do omrzenia pripomínajú, že aj taký veľký vedec ako Albert Einstein bol veriaci. Pritom z neznalosti alebo úmyselne zamlčujú atribúty jeho viery, hoci Einstein ich pri mnohých príležitostiach veľmi zdôrazňoval a od primitívneho obsahu viery podľa povedzme katolíckeho katechizmu sa rázne dištancoval.

› Čítaj ďalej

tags ,

Bol Einstein veriaci človek?

Saturday, 10 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | 16 Komentárov

Rastislav Škoda

Iste sa vám už stalo, že vás v diskusii oponent „upozornil”, že Voltaire sa pred smrťou vyspovedal, že Darwin bol hlboko veriaci človek (podľa Stohla „veriaci veľduch”), alebo že dokonca Einstein veril v existenciu boha. Zborník Kresťanstvo a fyzika (SSV, Trnava 2001) sa podobnými nezmyslami hemží. J. Krempaský sa v jednom článku trikrát odvoláva na Einsteina citáciami typu

„Viera bez vedy je slepá, veda bez viery je chromá.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pozoruhodný vzťah Maxa Plancka k náboženstvu

Tuesday, 8 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 2 Komentárov

Adam Roman

Názor, že kladný vzťah významného fyzika k náboženstvu dokazuje pravdivosť náboženstva, alebo aspoň pravdivosť tvrdenia, že medzi vedou a vierou niet rozporu, je mylný. Je to klasický (a chybný) argumentum ad hominem, ktorý sa v bulvárnej forme vyskytuje napríklad vtedy, keď odmietame názory niekoho len preto, že je špinavý. Aj bezdomovec však môže mať v konkrétnej veci pravdu a naopak, nemusí ju mať človek vysoko postavený a vzdelaný.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu