Elkinová Osmanová Lynne

Okradnutá Franklinová

Sunday, 15 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Lynne Osmanová Elkinová

Lynne Osmanová Elkinová, profesorka biológie na kalifornskej univerzite v Haywarde, tvrdí, že aktuálna oficiálna historiografia objavu dvojitej skrutkovice DNA sa nechová čestne k Rosalind Franklinovej. V marci 2003 uverejnila dlhý článok vo Physics Today a poskytla interview Nova.online, kde zdôrazňuje význačnú rolu Rosalind Franklinovej pri jednom z najväčších objavov 20. storočia. Jej difrakčné foto č. 51 má byť v každej učebnici biológie.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu