etická výchova

Nelegitímne pripisovanie autority pri sexe a morálnosti na účet cirkvi

Saturday, 19 August 2017 | Zošity humanistov č. 113 | 2 Komentárov

Atheist Republic

Náboženskí lídri tvrdia, že ľudia nemôžu robiť správne rozhodnutia vo vlastnej morálke – špecificky etické rozhodnutia o osobnej sexualite.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Premeny etickej výchovy v európskom kontexte

Thursday, 18 June 2009 | Zošity humanistov č. 77 | Nekomentované

Matej Beňo

Nová kniha o etickej výchove:
KORIM, V. a kol.: Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2008, 257 s.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nová kniha o etickej výchove

Tuesday, 12 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

Matej Beňo

KORIM, V. a kol.: Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2008, 257 s.

Monografia je jedným z výstupov vedeckého projektu Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách. Autorský kolektív tvoria pracovníci Katedry etickej a občianskej výchovy a Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu