etika

Nelegitímne pripisovanie autority pri sexe a morálnosti na účet cirkvi

Saturday, 19 August 2017 | Zošity humanistov č. 113 | 2 Komentárov

Atheist Republic

Náboženskí lídri tvrdia, že ľudia nemôžu robiť správne rozhodnutia vo vlastnej morálke – špecificky etické rozhodnutia o osobnej sexualite.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Je ateizmus náboženstvo?

Saturday, 7 May 2016 | Zošity humanistov č. 108 | 48 Komentárov

Jim Mulholland

Občas mi priatelia a známi chcú nahovoriť, že ateizmus je jednoducho moje nové náboženstvo. Tvrdia, že moja neviera má mnohé charakteristiky môjho predošlého religiózneho života:

  • evanjelikálna vášeň,
  • oddanosť určitým princípom a názorom,
  • tendencia považovať sa za viac, ako sú iní a
  • zľahčovanie tých, čo sú menej osvietení.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Zakázané ovocie – Etika humanizmu (Úvod)

Sunday, 13 January 2013 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Zošity humanistov č. 95 | 4 Komentárov

K teórii a praxi humanistickej výchovy

Poďakovanie

Ďakujem Nadácii Johna Deweya, že mi poskytla štipendium staršieho vedeckého pracovníka. Umožnilo mi dokončiť túto knihu. Je napísaná v duchu filozofie Johna Deweya, ktorému budem navždy vďačný.

Paul Kurtz

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Kniha „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ na internete

Sunday, 13 January 2013 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Zošity humanistov č. 95 | 3 Komentárov

Nehaňte sekulárnych humanistov, že nemajú podklad pre etiku a morálku, že sú nihilisti. Nenamýšľajte si, že len viera v Boha je zárukou morálnej cnosti, že jediní „svätí“ sú tí, čo žijú v zväzku s kostolmi a že sú „hriešnikmi“ tí, čo žijú mimo nich.

Milióny jednoduchých ľudí a stovky filozofov dokázali, že pretrhaním teistických ilúzií môžeme podnietiť odvahu a zdravý rozum k vytvoreniu racionálnej etiky, založenej na realistickom pohľade na prírodu a spoznaní všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

„Náboženstvo už nestačí“

Sunday, 16 September 2012 | Zošity humanistov č. 93 | 10 Komentárov

vraví svojím fanúšikom na facebooku dalajláma.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Kto je tvoj blížny?

Tuesday, 13 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Veta „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ pochádza zo Starého zákona (Levitikus 19, 18), ale dnešný všeobecný zmysel jej dal Ježiš v Novom zákone podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, ktoré má iba Lukáš (10, 29), teda odpoveďou na otázku znalca zákona „A kto je môj blížny?“ po príkaze „Milovať budeš… svojho blížneho ako seba samého!“ (10, 27).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Etika pre dospelých zajtrajška – 4. časť

Friday, 6 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 | Nekomentované

Fernando Savater

4. Zariaď si pekný život

Čo Ti chcem povedať vetou „Rob, čo chceš” ako základným mottom etiky, ku ktorej sa chceme dopracovať? Aj keď Ti to ťažko padne, toto: Musíš sa zbaviť príkazov a zvykov, pojmov odmeny a trestu, skrátka všetkého, čo Ťa chce zvonku viesť; musíš všetko vyvinúť sám od seba, zo svojho svedomia a slobodnej vôle. Nikoho sa nepýtaj, čo máš robiť so svojím životom: len seba samého. Ak chceš vedieť, kde najlepšie nasadíš svoju slobodu, nestrácaj ju tým, že sa od začiatku podrobuješ druhým, nech by boli akí dobrí, múdri a uznávaní: otázku po používaní slobody polož samej slobode.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Etika pre dospelých zajtrajška – 3. časť

Sunday, 11 September 2005 | Zošity humanistov č. 51 | Nekomentované

Fernando Savater

3. Rob, čo chceš.

Už sme si povedali, že sú rozličné dôvody, prečo niečo robíme: 1. pretože sa nám to prikazuje (rodičia, kým sme mladí; predstavení a zákony, keď odrastieme); 2. lebo sme si zvykli to robiť, nasledujeme príklad iných či sme pod tlakom (strach pred blamážou, cenzúrou, rečami; prianie, aby nás skupina akceptovala atď.); 3. lebo je to prostriedok na dosiahnutie cieľa (autobus pri ceste do školy); 4. lebo nás pochytila nálada alebo nejaká myšlienka, aby sme niečo urobili. Ukazuje sa však, že vo vážnych situáciách, alebo keď berieme vážne, čo urobíme, nie sú tieto bežné motivácie uspokojivé: voľačo sa tu ešte žiada, hovoríme.

› Čítaj ďalej

tags ,

Etika pre dospelých zajtrajška

Saturday, 14 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Fernando Savater

Zo španielskeho originálu Etica para Amador (1991) do nemčiny preložil Wilfried Hof ako Ethik für Erwachsene von morgen, z nemčiny do slovenčiny Rastislav Škoda

› Čítaj ďalej

tags ,

Odpovede humanistu na niekoľko častých otázok

Tuesday, 2 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | 1 Komentár

Lloyd a Mary Morainoví

1. Sú humanisti agnostici?

Niektorí sa hlásia k agnostikom, iní dávajú prednosť označeniu ako neteisti, resp. ateisti. No nie všetkých agnostikov a neteistov uznávame za humanistov. Humanisti nemajú to, čo J.H. Leuba nazýva „boh, ku ktorému sa možno pomodliť s očakávaním, že odpovie; táto odpoveď musí byť viac ako subjektívny psychologický účinok modlitby.“ Humanisti nenachádzajú vo vesmíre nijakú nieľudskú osobnosť či bytosť, ktorá by sa zaujímala o dobro ľudskej rasy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Je morálka vecou chuti?

Saturday, 2 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Theodore Schick, Jr.

Prečo si profesionálni etici myslia, že etika nie je čisto „subjektívna“?

Hoci názor, že realita je podložená sociálne, mnohých zaráža ako prečudesný, málokto proti nemu protestuje. Mnohí z tých, čo rázne odmietajú možnosť, že niečo môže byť pravda jednoducho tým, že tomu veríme, ľahko súhlasia s tým, že môžeme konať správne, ak si myslíme, že konáme správne. Názor, že viera určuje, čo je správne, je známy pod označením „subjektivizmus“ alebo „relativizmus“. Napriek jeho popularite je pravdepodobne medzi profesionálnymi etikmi menej subjektivistov ako je medzi profesionálnymi biológmi kreacionistov. Prečo? Lebo subjektivizmus sa nehodí do žiadnej etickej teórie, ako po sebe idú svetom. Aby sme tomu porozumeli, treba povedať pár slov o etickom teoretizovaní.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Môže nás náboženstvo zbaviť starostí?

Saturday, 3 October 1998 | Zošity humanistov č. 01 | 1 Komentár

Bertrand Russell

Esej v štokholmských novinách Dagens Nyheter 9. a 11. novembra 1954

I.

Ľudstvo sa nachádza v smrteľnom nebezpečenstve a tak ako v minulosti strach privádza ľudí k tomu, že hľadajú útechu u boha. Na celom Západe prežívame všeobecné znovuoživenie náboženstva. Nacisti a komunisti odmietli kresťanstvo a dopustili sa činov, s ktorými nesúhlasíme. Skoro by sa dalo povedať, že aspoň čiastočne sú zodpovední za naše starosti Hitler a sovietska vláda a že internacionálne problémy by boli vyriešené, keby sa ľudstvo vrátilo ku kresťanstvu. Ja považujem všetky takéto reči za holý klam, vzídený zo strachu, a to ešte za nebezpečný klam, lebo aj ľudí, ktorých myslenie by bolo inakšie plodné, uvádza do omylu a tým sa stavia do cesty rozumným riešeniam.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu