Flynn Tom

Predstav si, nebo neexistuje: Hlasy sekulárneho humanizmu

Monday, 30 May 2011 | Knihy, Predstav si, nebo neexistuje | Nekomentované

(Imagine There’s No Heaven: Voices of Secular Humanism)

Vyd. Matt Cherry, Tom Flynn a Timothy Madigan

Preložil Rastislav Škoda

© 1997, the Council for Secular Humanism

PO Box 664, Amherst, NY 14226-0664

www.secularhumanism.org

All rigts reserved

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Neplodná prosba

Sunday, 1 February 2009 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 75 | 1 Komentár

Tom Flynn

Paul Kurtz píše o dvoch imperatívoch planetárnej etiky - o mŕtvych zónach v oceánoch a globálnej chudobe.

› Čítaj ďalej

tags ,

Nové dimenzie americkej demokracie

Tuesday, 27 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Paul Kurtz a Tom Flynn

Komentár amerických ateistov k zvoleniu Baracka Husajna Obamu za prezidenta (výťah):

Boli to dlhé, často búrlivé, voľby . Redakcia Free Inquiry blahoželá zvolenému prezidentovi Barackovi Obamovi a sľubuje mu podporu pre jeho snahy.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Kto sa bojí dobročinnosti na základe viery?

Monday, 3 December 2007 | Zošity humanistov č. 67 | Nekomentované

Tom Flynn

Vlády mnohých štátov zverujú mnohé sociálne služby cirkvám.

Pád Ríma mal za následok, že okolo roku 500 n.l. mal celý Západ podobu veľkého rozpadnutého štátu. Civilná spoločnosť ležala v ruinách. Keďže žiadna iná ustanovizeň nemohla nič urobiť, robila všetko cirkev. Od vzdelávania po diplomaciu, od bankovníctva po architektúru, samozrejme, vrátane starostlivosti o chudobných a chorých.

› Čítaj ďalej

tags

Príliš veľa ľudí

Thursday, 4 November 2004 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 46 | 1 Komentár

Tom Flynn

Existuje optimum?

Preľudnenie sveta ma už dávno veľmi zaujímalo. Bol som gymnazista, keď Rímsky klub publikoval knihu Hranice rastu (1). Osvojil som si jeho agendu: Ak príliš veľa ľudí zaťažuje planétu, nepridám ďalších. Rozhodol som sa nemať deti a ostal som bezdetný.

› Čítaj ďalej

tags ,

Obrana klonovania a výskumu kmeňových buniek

Friday, 14 March 2003 | Zošity humanistov č. 36 | Nekomentované

Richard T. Hull a Tom Flynn

Nová bioetika

Snahy o zosúladenie etiky s prudko sa rozvíjajúcou biotechnológiou sú sprevádzané búrlivou kontroverziou. Ešte v auguste 2001 obmedzil prezident Bush federálne podporovaný výskum kmeňových buniek na existujúce línie. Od tých čias sa debata krúti okolo otázok, ako napríklad či sú kmeňové bunky od dospelého človeka natoľko pluripotentné ako embryonálne (nie sú) a či existujúce línie stačia a sú adekvátne na vedecké vyhodnotenie potenciálu embryonálnych kmeňových buniek (nie sú).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Zákaz neviery

Monday, 1 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Tom Flynn

Málo sa vie o tom, že sedem štátov Únie (USA) ešte stále definuje ateistov, sekulárnych humanistov a iných voľnomyšlienkárov ako občanov druhej triedy. Ústavy Arkansasu, Marylandu, Pensylvánie, Severnej a Južnej Karolíny, Tennessee a Texasu obsahujú odseky, ktoré bránia nevercom - a v niektorých prípadoch aj príslušníkom menšinových cirkví - zastávať verejný úrad, svedčiť pred súdom alebo oboje. Ústavy Pensylvánie a Texasu idú ešte ďalej, keď vyjadrujú oddanosť “Všemohúcemu Bohu”. › Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzia knihy Hory vekov

Tuesday, 7 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Tom Flynn

Ale ony sa prekrývajú …

V 10. čísle ZH sme uverejnili vcelku súhlasnú recenziu knihy S. J. Goulda Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life (Hory (Skaly, Kamene) vekov: Veda a náboženstvo v plnosti života), teraz dávame slovo odlišnému názoru.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu