Foucault Michel

Späť k Osvietenstvu

Saturday, 9 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Edward O. Wilson

Osvietenstvo znamenalo začiatok modernej intelektuálnej tradície západu a jeho kultúry. No kým sa rozum považoval za rozhodujúci znak ľudského rodu a myslelo sa, že ho treba len trochu kultivovať, aby rozkvitol na celom svete, neuspelo. Ľudstvo mu nevenovalo dosť pozornosti a rozmýšľalo inakšie. Príčiny úpadku Osvietenstva, ktorý pretrváva do dnešných dní, osvetľujú labyrint nevyčerpateľných ľudských motivácií. Oplatí sa položiť si otázku, najmä v dnešnej zime kultúrnej nespokojnosti, či je možné oživiť pôvodného ducha Osvietenstva – dôveru, optimizmus a pohľad do budúcnosti…

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Prečo nemáme nechať postmodernizmus na pokoji?

Friday, 8 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Jean Bricmont

Málo je takých hlasných kritikov intelektuálnych názorov postmodernistov ako sú Jean Bricmont a Alan Sokal. V roku 1996 šokoval akademickú obec Sokal, profesor fyziky na Newyorskej univerzite, keď predložil čelnému severoamerickému časopisu kultúrnych štúdií, Social Text, paródiou na postmodernistické názory v prírodných vedách. Paródia bola plná nezmyslov, podávaných ako hlboké pravdy - a predsa ju prijali ako seriózny článok a uverejnili v čísle jaro/leto 1996. Už v májovom čísle časopisu Lingua Franca (Úprimná reč) Sokal odhalil podfuk a vyvolal tým početné komentáre a rozsiahlu diskusiu medzi odborníkmi a vedcami na celom svete. Bricmont je profesor fyziky na univerzite v Leuven v Belgicku. Aj on kritizuje to, čo spolu so Sokalom považujú za excesy postmodernistického prejavu - najmä zneužívanie a nesprávne chápanie vedy nevedcami.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu