Frank Thomas

Trilióndolárový podfuk

Friday, 7 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

Thomas Frank

Haló, Wall Street!  -  Zbohom sociálna zábezpeka

I.

„Netrpieť núdzu“ to nazýval F. D. Roosewelt. A pre veľkú časť amerického národa bolo počas Druhej svetovej vojny sociálne poistenie - chápané v najširšom význame tohoto výrazu - jedným z ušľachtilých cieľov vojny. Vzťah medzi všeobecným cieľom vojny a snahami o zlepšenie každodenného života bol samozrejmý. V roku 1944 navrhol Roosewelt pre povojnové obdobie „Listinu ekonomických práv“; ozveny tejto myšlienky zaznievajú z Listiny práv (amerického) vojaka, z Univerzálnej deklarácie ľudských práv OSN a z Trumanovho Plánu štátneho zdravotného programu. V Británii viedol vojnový kvas k vydaniu Beveridgeovej sady podrobných návrhov na sociálne zabezpečenie, ktoré získali takú popularitu, že sa stali základom britského sociálneho štátu. Spojenci v tom čase verili, že budujú doma aj v cudzine lepší svet.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu