fundamentalizmus

Pretromfne náboženská sloboda rovnosť rodov?

Monday, 29 February 2016 | Zošity humanistov č. 107 | Nekomentované

Allen J. Frances

Sú ženy naozaj menej (ako muži) a nečisté?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Ešte k Pastierskemu listu (PL) KBS z decembra 2013

Tuesday, 14 January 2014 | Zošity humanistov č. 99 | 8 Komentárov

Rastislav Škoda

Veľa štylizácií tohto PL ma irituje, no osobitne je to veta, že učiteľ bol kedysi zneužitý na „vnucovanie ateizmu deťom“ a dnes mu hrozí „ešte čosi horšie“. Prv než dám slovo učiteľovi, zaprotestujem proti zaužívanému zlozvyku KBS znevažovať ateizmus jeho zaraďovaním medzi zlá, v posledných rokoch až akejsi „kultúrnej smrti“, ohrozujúcej existenciu národa. Po stý raz pripomínam pánom biskupom, že bezkonfesijnosť, iste bližšia ateizmu ako religiozite, je bežný svetonázor vyše miliardy občanov sveta (na treťom mieste za kresťanmi a moslimami) a je na pochode hlavne v kultúrne vyspelých štátoch. Pápež František prekvapil svet a najmä KBS vyhlásením, že nevidí príčinu, prečo by (dobre žijúci) ateisti nemohli prísť do neba. Rímu verní kňazi by si mali vziať tieto slová k srdcu a podľa nich sa chovať a vyjadrovať, aj keď to bude na verejnej scéne novinka. Ateizmus je svetonázor tej istej etickej hodnoty ako iné svetonázory, vrátane náboženstiev. Všetky môžu súperiť o prívržencov vyzdvihovaním svojich relatívnych hodnôt, ale nemali by to robiť oficiálnou difamáciou inak veriacich ani neveriacich. Nielen krvavé náboženské vojny by mali patriť minulosti, ale aj tie z kazateľne a biskupských listov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pastiersky list z decembra 2013 pripomína moslimský fundamentalizmus

Friday, 10 January 2014 | Zošity humanistov č. 99 | 3 Komentárov

Rastislav Škoda

Pastierskym listom z decembra 2013 vyvolávajú páni biskupi v našom štáte atmosféru ohrozenia existencie národa tzv. kultúrou smrti. Od použitia tohto nepekného výrazu pápežom Jánom Pavlom II. sa pod kultúrou smrti rozumie všeličo, ale teraz majú biskupi na mysli predovšetkým rovnopohlavné manželstvá. Neupierame im právo dovolávať sa svojej náboženskej dogmy pre svoju katolícku komunitu. Upozorňujeme ich však na skutočnosť, že žijeme v demokratickom štáte a iné svetonázorové zoskupenia majú rovnaké právo hlásať svoje presvedčenia. Ako sami naznačujú, rozhodnutie padne pri voľbách a svetové trendy naznačujú, ako bude vyzerať. Je pravdepodobné, že dogma padne aj u nás.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kto patrí k nám?

Sunday, 20 March 2011 | Zošity humanistov č. 87 | Nekomentované

Robert Leicht

Diskusia o tom, či islam patrí alebo nepatrí do Nemecka, sa živí zveličovaním a zjednodušovaním histórie. Kresťanstvo, aspoň ústavne chápané cirkevníctvo, nijako nepatrí k bezprostredným koreňom našej politickej súčasnosti.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Fundamentalizmus a ateizmus

Tuesday, 9 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Albert Memmi

Fundamentalizmus nie je krátka správa o bezvýznamnej udalosti, ani sa neobmedzuje na Iránčanov a na islam. Nie je to nič nové: naopak, je starší ako humanizmus a tolerancia, a to ako v náboženstve, tak aj politike. Ako AIDS je jednoducho latentný a periodicky sa objavuje v časoch zrýchlených spoločenských premien, ktoré ľuďom naháňajú strach a ženú ich do skrýš, ktoré sa im vidia bezpečné, lebo sú staršie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Recenzia knihy To je vaša viera!

Sunday, 5 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Korupcia ducha

Theo Logisch: Das is euer Glaube! Strukturen des Bösen im Dogma: Eine Streitschrift gegen Fundamentalisten, progressive und laue Christen (To je vaša viera! Štruktúry zla v dogmách: Polemika zameraná na fundamentalistov a pokrokových aj vlažných kresťanov). Neustadt, Angelika Lenz Verlag, 1998.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu