Galeano Eduardo

Mohamed ako Duch pravdy. Kresťanské svedectvo proti islamofóbii

Tuesday, 22 March 2016 | Zošity humanistov č. 107 | 5 Komentárov

Ian Mevorach

Od 9/11 islamofóbia (strach z moslimov) v USA rastie a preskočila do Európy. V USA zhoršujú situáciu republikánski kandidáti na prezidentstvo, v Európe prúdy utečencov. V obidvoch prípadoch sa preberá xenofóbna rétorika antisemitskej kresťanskej pravice, čo pripomína nástup a vrcholenie nacizmu v 1930-tych rokoch v Nemecku. Proti tomu sa vtedy postavilo len hnutie evanjelickej Vyznávajúcej cirkvi pod vedením kňaza Dietricha Bonhoeffera, ktorý upozornil na fakt, že Ježiš bol Žid, čím sa rozišiel s historickým antisemitizmom luteránstva aj celého kresťanstva, platným od počiatkov katolíckej cirkvi.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Biela kliatba

Friday, 9 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Eduardo Galeano

Prvý deň tohto roku mala sloboda na našom ostrove 200 rokov. Nikto si toho nevšimol, alebo skoro nikto. Až o pár dní sa na tento malý štát, v ktorom sa narodilo niečo také veľké, na Haiti, zamerali reflektory masmédií sveta. Nie kvôli výročiu všeobecnej slobody, ale pre krvavé kúpele, ktoré vrcholili opakovaným vyhnaním prezidenta Aristida.

› Čítaj ďalej

tags

Diabli diabla – Obetné baránky

Thursday, 15 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | 1 Komentár

Eduardo Galeano

Diabol je moslim

Už Dante vedel, že Mohamed bol terorista. Neumiestnil ho do pekelných kruhov, na veky odsúdeného na roztínanie odhora až dolu?

Videl som ho rozpolteného,“ spieva básnik Božskej komédie, „od brady po spodok brucha…

V dobách, keď mohamedánske hordy sužovali kresťanstvo, zisťovali mnohí pápeži, že sa tieto nepriateľské vojská neskladali z bytostí z mäsa a kostí, ale že to boli davy démonov, ktorí sa pri ranách mečmi, oštepmi, alebo šípmi rozmnožovali. V súčasnosti vyrábajú rakety nekonečne viac nepriateľov, ako ich rozpárajú. Ale na koniec, čo by sa stalo s bohom, keby nemal nepriateľov?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Chvála zdravého rozumu

Sunday, 5 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Eduardo Galeano

Náš svet, chorý na nestálosť a opustenosti, trpí aj na inú ukrutnú chorobu: nedostatok veľkých priestorov na diskusiu a spoločnú prácu. Kde nájsť čistinku, na ktorej by ešte mohlo byť možné stretnúť sa na výmenu myšlienok? Nemohli by sme začať hľadaním zdravého rozumu? Ten starodávny dobrý zdravý rozum sa stal takým vzácnym a zriedkavým!

› Čítaj ďalej

tags ,

Pomôžte mi, pán doktor, nemôžem spať!

Tuesday, 10 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Eduardo Galeano

Budúcnosť sveta je ohrozená

Svet stojí na hlave. Stačí čítať alebo dívať sa s jasnou mysľou a kritickým duchom na informácie, ktoré šíria masmédiá, aby sme sa presvedčili, že sa nám veľmi často predkladá svet naruby.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu