Gerdes Jürgen

Hodnoty a ideály pre modernú sekulárnu spoločnosť

Monday, 1 June 2009 | Zošity humanistov č. 77 | 1 Komentár

Jürgen Gerdes

Humanisti a ich poňatie hesla Boh a svet”

Konferencia na tému „Čo je dnes humanizmus?” v berlínskej Nadácii Friedricha Eberta v novembri 2008 ukázala celú šírku súčasnej teoretickej diskusie o humanizme v Nemecku. Ani vymedzenie pojmov sa nedarí bez ťažkostí, pretože navzájom si konkurujú rozličné pramene humanizmu. Preto si vezme časopis Diesseits v niekoľkých článkoch pod lupu pojem humanizmu. Nech však čitateľ nečaká platné heslo do encyklopédie! Dogmy, poučky a jazykové predpisy sú humanistom cudzie.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sú cirkvi zábranou mieru?

Sunday, 12 May 2002 | Zošity humanistov č. 31 | Nekomentované

Jürgen Gerdes

Úloha svetových náboženstiev pri vojnových konfliktoch súčasnosti

John Lennon spieval o vízii - sen o budúcnosti bez náboženstiev, keď všetci ľudia budú žiť v mieri (s.2). Dal tomu melódiu, ktorá vyžaruje pokoj a clivotu, aj keď sa nerozumie po anglicky. Je mŕtvy. Umrel roku 1980 rukou vraha.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Humanizmus a kresťanstvo

Monday, 10 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | 41 Komentárov

Jürgen Gerdes

Humanisti ponímajú svet spôsobom, ktorý v základných bodoch odporuje kresťanskému svetonázoru. Humanistická orientácia stavia človeka do stredu životného diania: jeho schopnosti a slabosti, jeho prednosti a omyly, jeho kreativitu a zvedavosť, ale aj jeho početné poklesky. Je to v podstate jednoduché ponímanie života na tomto svete - v každom prípade v porovnaní k náboženstvám.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu