Harris Sam

Noví ateisti

Thursday, 15 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Noví ateisti od nás chcú, aby sme otvorene vyjadrili naše stanovisko. My slabošskí agnostici, nerozhodní neveriaci, neurčití deisti, ktorým by nechutilo brániť antické absurdity typu panenské počatie alebo Panna Mária, vzatá do neba bez umretia a iné nehodnoverné mýty, my vyčkávajúci opatrníci máme aktívne pomáhať vyhnať z ľudí ich oslabujúce očarenie: očarenie vierou.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Okrem veriacich sme tu aj my

Wednesday, 14 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Sam Harris

„Mimo viery: Veda, náboženstvo, rozum a prežitie“ bol názov vlaňajšej trojdňovej konferencie len pre pozvaných na výstižnom Salkovom inštitúte v Kalifornii. Okrem známych energických oponentov náboženstva (Weinberg, Kroto, Dawkins) sa jej zúčastnil rad uznávaných vedcov, ktorí sa ukázali zanietenými zástancami amerického štýlu náboženského poblúznenia. Tri dni nestačili na vynútenie rozhodnutia v otázke, či je alebo nie je rozpor medzi vedou a náboženstvom.

› Čítaj ďalej

tags

Mýtus o morálnom chaose sekularizmu

Wednesday, 12 July 2006 | Zošity humanistov č. 56 | Nekomentované

Sam Harris

Pri kritike náboženského dogmatizmu veľmi často sa ozve obrana, vydávaná za samozrejmý fakt: na sekulárnej báze nemožno budovať morálku.

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu