HEV

Boj o myslenie detí – VIII.

Wednesday, 3 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

8. kapitola: Veľký mýtus a boj o myslenie detí

„Pozor, relativista!“

Prv než sa pustíme do otázky, či liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, odporúčaný v tejto knihe, predpokladá nejaký záväzok voči morálnemu relativizmu, pozrime sa na spôsob, ako sa „liberáli“ spravidla obžalúvajú z relativizmu.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VII.

Tuesday, 2 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

7. kapitola: Čo je zlé na morálnom relativizme?

Zmeny v prospech dobra

V predošlej kapitole sme prebrali konzervatívcami ustavične opakované tvrdenie, že kríza západnej kultúry je výsledkom relativizmu, a tento súvisí so vzostupom liberálnych postojov. V podstate je na vine osvietenstvo a 1960-te roky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VI.

Thursday, 3 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

6. kapitola: Morálna kríza a morálny relativizmus

Morálna kríza

Na Západe máme ťažkosti. Veľké ťažkosti. Aspoň to stále zdôrazňujeme. Sociálni a politickí komentátori vyslovujú najvážnejšie obavy z hrozieb štruktúre našej spoločnosti.

Populárna analógia je choroba. Ibaže nemoc, ktorá vraj postihla spoločnosť, nie je telesná ale morálna. Často sa hovorí, že trpíme na „morálnu nevoľnosť“. Pri výskumoch verejnej mienky sa Američania sústavne sťažujú, že „mravný úpadok“ či „mravný rozklad“ je jeden z hlavných problémov súčasnosti a stav sa rok čo rok zhoršuje. Každoročne sa vydáva množstvo výstražných a lamentujúcich kníh a článkov na tému „Kam to blúdime?“ a „Čo treba robiť?“

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – V.

Wednesday, 2 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

5. kapitola: Rozličné druhy autority

Táto kapitola dáva liberalizmu ďalší argument: dať zodpovednosť za vyslovovanie morálnych súdov nejakej vonkajšej autorite je nielen nerozumné, ale nemožné. Zodpovednosť za morálne súdy má vlastnosť bumerangu – vždy sa vám vráti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – III.

Thursday, 3 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

3. kapitola: Liberálne a autoritatívne výchovné metódy

Pozrime sa zblízka na rozdiel medzi liberálnym a autoritatívnym prístupom k metodike výučby, čo je správne a čo nesprávne.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – II.

Wednesday, 2 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | 1 Komentár

Stephen Law

2. kapitola: Liberálny s veľkým L

Sloboda konania

Začnime vyjasnením pojmov „liberálny“ a „autoritatívny“. Čo ich odlišuje?

Môžu deti a mladí ľudia mať slobodu robiť, čo chcú? Samozrejme, že nie. Okrem pár komunít hipisákov si nikto nemyslí, že deti, a v tomto prípade aj dospelí, by mali mať úplnú slobodu konania. Každý uznáva, že musia existovať najmenej určité pravidlá. Liberálov a autoritárov odlišuje napr. to, do akej miery majú byť tieto pravidlá reštriktívne a ako prísne sa má vyžadovať ich dodržiavanie. Mnohí ľudia sú toho názoru, že najmä v posledných päťdesiatich rokoch sme sa na škále správania posunuli príliš ďaleko k jej liberálnemu koncu. Stali sme sa príliš zhovievavými. Prišiel čas vyvážiť situáciu – vrátiť sa smerom k autoritatívnemu koncu škály. Možno je v tom kus pravdy.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – I.

Tuesday, 1 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

Úvod, obsah a 1. kapitola

Venované Anuške

„Myšlienky sú mocnejšie ako pušky. Nedovolíme svojim nepriateľom mať zbrane – prečo by sme im mali dovoliť mať myšlienky?“

Jozef Stalin

„Stále musíme byť pripravení uveriť, že čo sa nám zdá byť biele, je v skutočnosti čierne, ak tak rozhodne cirkevná vrchnosť.“

sv. Ignác z Loyoly

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Hľadá sa: Morálna výchova pre sekulárne deti

Saturday, 6 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Paul Kurtz

Sekularizmus a humanizmus patria medzi najmocnejšie intelektuálne a etické prúdy modernej civilizácie. Ich vplyv sa prejavuje na celej planéte. Mocnejú od čias renesancie: vďačíme im za vznik modernej vedy, Osvietenstvo, demokratické a sekulárne revolúcie, rozvoj spotrebiteľskej ekonomiky, ktorá zabezpečuje predmety dennej potreby pre obyčajných ľudí atď. No ozývajú sa proti nim hlasní oponenti: autoritatívni fundamentalisti rovnako ako postmodernisti upierajú vede aj morálke, že môžu byť objektívne.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Etika pre dospelých zajtrajška – 4. časť

Friday, 6 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 | Nekomentované

Fernando Savater

4. Zariaď si pekný život

Čo Ti chcem povedať vetou „Rob, čo chceš” ako základným mottom etiky, ku ktorej sa chceme dopracovať? Aj keď Ti to ťažko padne, toto: Musíš sa zbaviť príkazov a zvykov, pojmov odmeny a trestu, skrátka všetkého, čo Ťa chce zvonku viesť; musíš všetko vyvinúť sám od seba, zo svojho svedomia a slobodnej vôle. Nikoho sa nepýtaj, čo máš robiť so svojím životom: len seba samého. Ak chceš vedieť, kde najlepšie nasadíš svoju slobodu, nestrácaj ju tým, že sa od začiatku podrobuješ druhým, nech by boli akí dobrí, múdri a uznávaní: otázku po používaní slobody polož samej slobode.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Učiteľom etickej výchovy

Thursday, 3 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Matej Beňo

Vydavateľstvo Rastislav Škoda vydalo v edícii K teórii a praxi humanistickej výchovy preklad metodickej príručky a námety pre humanistickú etickú výchovu „Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché”. Túto originálnu prácu autorov Tryntsje de Groot a Emmy Klarenbeekovej vydalo aj v anglickom jazyku  Pedagogické študijné centrum humanistickej etickej výchovy v holandskom Utrechte.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Storočie dieťaťa

Friday, 7 January 2005 | Zošity humanistov č. 47 | 1 Komentár

Ellen Keyová

V roku 1900 vyšla Keyovej pedagogicko-reformistická štúdia (v origináli po švédsky „Barnets Arhundrade“), ktorá dala heslo celej epoche pedagogických snáh o lepšie pochopenie dieťaťa. Key je presvedčená prívrženkyňa Rousseauovej idey o prirodzenom raste detí a výchove od útlej mladosti. Ako prvý predkladáme čitateľom preklad 7. kapitoly jej knihy. Možno prídu ďalšie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Humanistika ako vysokoškolský odbor

Wednesday, 15 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

Gerd Eggers

Obrysy budúceho projektu
 
Potom čo už v roku 1999 našli prvé prvky humanistiky svoje miesto vo vedeckom doplnkovom štúdiu „humanistická morálna výchova” ( Lebenskunde), vznikol medzičasom v rámci Humanistickej akadémie projekt „Humanistika”.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Alternatíva bez alternatívy

Tuesday, 14 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

Matej Beňo

Zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní

Začiatkom júla tohto roku si vymenil minister školstva Martin Fronc ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní s apoštolským nunciom H. J. Nowackým.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Témy etiky pre 1. a 2. ročník základných škôl v Berlíne

Monday, 13 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

internet

Návrhy tém pre 1. a 2. ročník základných škôl

I. Jednotlivec v sociálnom prostredí

- „Ja som ja. Som jedinečný.”
- „Rastiem.”
- „Páčiš sa mi.”

› Čítaj ďalej

tags ,

Humanistická výchova v belgickom školskom systéme

Monday, 6 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Sonja Eggerickxová

Belgicko existuje ako nezávislý štát od roku 1830. Na tú dobu dostalo veľmi liberálnu ústavu a v počiatkoch existencie štátu nemala katolícka cirkev veľkú moc. Boli síce školy, ktoré viedli kňazi a mníšky, ale každé mesto a každá dedina mali povinnosť organizovať základné školstvo.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Povinné náboženstvo alebo Etika porušujú základné ľudské práva a diskriminujú

Wednesday, 14 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Vyhlásenie Spoločnosti Prometheus

Napriek protestom časti slovenskej verejnosti zavádza sa sa u nás výučba povinne voliteľného predmetu náboženstvo alebo etika počnúc prvým ročníkom základných škôl. Analýzou tejto problematiky došla Spoločnosť Prometheus k záveru, že toto opatrenie štátnej správy porušuje základné ľudské práva rodičov a diskriminuje časť občanov. Vydala vyhlásenie, z ktorého vyberáme:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Učebný predmet „Etika“ v Berlíne

Tuesday, 13 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | 1 Komentár

Vitajte na homepage Etika

Etika (v nemeckom origináli nepreložiteľná „Lebenskunde”, náuka o živote) je nepovinný predmet, ktorý sa neklasifikuje. Vyučuje sa rovnocenne s náboženstvom na školách v Berlíne. Podnikajú sa kroky, aby sa učila aj v Brandenbursku.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ateizmus je skutočne problém občianskych práv

Monday, 12 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Edward Tabash

D. J. Grothe a A. Dacey popierajú, žeby ateizmus bol záležitosťou občianskych práv a odmietajú myšlienku, žeby si neveriaci mali voliť na politické miesta neveriacich. Autor nesúhlasí ani s jedným z týchto názorov.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Edícia „K teórii a praxi humanistickej výchovy“

Saturday, 1 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | 2 Komentárov

Dan Barker: Možno áno, možno nie. Návod na zdravú pochybovačnosť u detí (10 – 12 rokov). Zvedavé dievčatko hľadá rozumné vysvetlenia pre príbehy, ktoré sa zdajú mať „nadprirodzený“ základ. 80 str., 56 obr., 3 €

Dan Barker: Možno je to správne, možno nesprávne. Na príkladoch z každodenného života detí sa poukazuje na mravnú stránku ich rozhodovania (8 – 10 rokov). 76 str., 47 obr., 3 €

Paul Kurtz: Zakázané ovocie – Etika humanizmu. Pod zakázaným ovocím nerozumie filozof Kurtz hriech v bežnom zmysle slova, ale samostatné etické hľadanie zásad mravného konania a všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom. Kniha obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrétne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory. 232 str., 6 €

Sandra McLeod Humphreyová: Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? V 25 problémových situáciách zo života 13 – 15-ročných detí sa hľadá správne riešenie podľa dômyselnosti a osobnej stupnice hodnôt každého jednotlivca. 124 str., 3 €

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu