hovienko mesiaca

Krátke správy v ZH 35

Wednesday, 1 January 2003 | Zošity humanistov č. 35 | Nekomentované

redakcia

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny - oprava

Keď som v 15. čísle Zošitov humanistov (marec 2000) odôvodňoval svoje rozhodnutie preložiť do slovenčiny Tak vravel Zarathustra, prejavil som veľkú neznalosť údajom, že do slovenčiny nebolo dosiaľ preložené ani jedno Nietzscheho dielo;

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu