humanistická etická výchova

Poznámka k Cenám humanistov 2019

Saturday, 31 August 2019 | Zošity humanistov č. 121 | 31 Komentárov

Rastislav Škoda

Po prevzatí ceny Humanista roku 2019 mal profesor Jozef Leikert krátky inauguračný prejav, v ktorom vytrvale používal výrazy, príbuzné so slovom humanizmus vždy len vo význame dobrota, láskavosť, milota, ľudomilstvo, ľudskosť a podobne.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , ,

Štúdium humanít v holandskom Utrechte

Tuesday, 19 March 2019 | Zošity humanistov č. 119 | Nekomentované

Univerzita pre humanistické štúdie je najmladšia holandská univerzita so sídlom v Utrechte. V súčasnosti má približne 400 študentov, Je to jediná univerzita na svete, poskytujúca program vyššieho stupňa v humanistických vedách, ktoré sa chápu ako ateizmus. Založená bola v roku 1989. Toho času je prezidentkou prof. dr. Gerty Lensvelt-Muldersová.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , ,

Do pozornosti: Ponuka zlacnených kníh

Saturday, 25 November 2017 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Preľudnenie, Zošity humanistov č. 114 | Nekomentované

Kúpte ostávajúce zlacnené knihy z bývalého vydavateľstva Rastislava Škodu pre seba alebo ako dar pre priateľa.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Boj o myslenie detí – XV.

Sunday, 4 October 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 79 | Nekomentované

Stephen Law

Poznámky

Úvod

  1. Gallup, Daily Telegraph, 5. júla 1996.
  2. Keď Bob Dole v prezidentských voľbách v roku 1996 označil Billa Clintona za liberála, Clinton to rázne poprel. Drury (1997: 171) k tomu poznamenal: „…vtedy bolo jasné, že kto chcel byť liberálom, urobil dobre, ak to držal v tajnosti.“

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – XIII.

Friday, 12 June 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 77 | 2 Komentárov

Stephen Law

13. kapitola: Záver a odporúčania

Táto kniha má dva kľúčové závery.

Prvý z nich je, že existujú mocné argumenty v prospech silne liberálneho prístupu k morálnej a náboženskej výchove - prístupu, ktorý zdôrazňuje význam povzbudzovania k nezávislému kritickému mysleniu a posudzovaniu, skôr ako viac-menej nekritické podriadenie sa autorite. Tieto argumenty sú:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – XII.

Sunday, 10 May 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 76 | 1 Komentár

Stephen Law

12. kapitola: Ako držať masy na uzde

Mnohí ľudia odmietnu argumenty rozvinuté v tejto knihe s odôvodnením, že sa ignoruje ľudská prirodzenosť. Mám na mysli takúto vymyslenú ilustráciu tejto námietky:

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Boj o myslenie detí – XI.

Tuesday, 17 February 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Stephen Law

11. kapitola: Tradícia a spoločnosť

Často sa hovorí, že ako vädla náboženská tradícia, padali väzby, ktoré nás kedysi udržiavali pri živote ako spoločnosť. My Západniari sme sa atomizovali: na voľne plávajúce izolované indivíduá, bez kotvy v morálnom vákuu, zameraní na o málo viac ako je uspokojenie svojej momentálnej potreby, bez vonkajšieho kompasu na rozlíšenie dobra od zla.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – X.

Saturday, 27 December 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 74 | Nekomentované

Stephen Law

10. kapitola: Dobré návyky a skvalitňovanie „výchovy charakteru“

Ako sa staneme dobrými? Jedna, čoraz populárnejšia odpoveď, zdôrazňuje význam výchovy charakteru, a to vštepovaním dobrých návykov. Prebieha to zhruba takto:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – IX.

Sunday, 9 November 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Stephen Law

9. kapitola: Rozum a morálka

Pozrime sa teraz na iný útok na liberálnu morálku a náboženskú výchovu.

Táto kniha zastáva názor, že keď príde na posúdenie, čo je správne a čo nesprávne, vtedy je chybou radiť deťom a mladým dospelým, aby nekriticky prijali názor nejakej vonkajšej autority. Treba ich povzbudzovať a cvičiť v myslení sami za seba.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – VIII.

Wednesday, 3 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

8. kapitola: Veľký mýtus a boj o myslenie detí

„Pozor, relativista!“

Prv než sa pustíme do otázky, či liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, odporúčaný v tejto knihe, predpokladá nejaký záväzok voči morálnemu relativizmu, pozrime sa na spôsob, ako sa „liberáli“ spravidla obžalúvajú z relativizmu.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VII.

Tuesday, 2 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

7. kapitola: Čo je zlé na morálnom relativizme?

Zmeny v prospech dobra

V predošlej kapitole sme prebrali konzervatívcami ustavične opakované tvrdenie, že kríza západnej kultúry je výsledkom relativizmu, a tento súvisí so vzostupom liberálnych postojov. V podstate je na vine osvietenstvo a 1960-te roky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VI.

Thursday, 3 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

6. kapitola: Morálna kríza a morálny relativizmus

Morálna kríza

Na Západe máme ťažkosti. Veľké ťažkosti. Aspoň to stále zdôrazňujeme. Sociálni a politickí komentátori vyslovujú najvážnejšie obavy z hrozieb štruktúre našej spoločnosti.

Populárna analógia je choroba. Ibaže nemoc, ktorá vraj postihla spoločnosť, nie je telesná ale morálna. Často sa hovorí, že trpíme na „morálnu nevoľnosť“. Pri výskumoch verejnej mienky sa Američania sústavne sťažujú, že „mravný úpadok“ či „mravný rozklad“ je jeden z hlavných problémov súčasnosti a stav sa rok čo rok zhoršuje. Každoročne sa vydáva množstvo výstražných a lamentujúcich kníh a článkov na tému „Kam to blúdime?“ a „Čo treba robiť?“

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – V.

Wednesday, 2 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

5. kapitola: Rozličné druhy autority

Táto kapitola dáva liberalizmu ďalší argument: dať zodpovednosť za vyslovovanie morálnych súdov nejakej vonkajšej autorite je nielen nerozumné, ale nemožné. Zodpovednosť za morálne súdy má vlastnosť bumerangu – vždy sa vám vráti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – IV.

Thursday, 6 March 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Stephen Law

4. kapitola: Prečo byť Liberálny (s veľkým L)?

Videli sme, že liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, ako sme ho opísali v predošlej kapitole, prináša značný výchovný prospech. Rozoberme tento prístup podrobnejšie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – III.

Thursday, 3 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

3. kapitola: Liberálne a autoritatívne výchovné metódy

Pozrime sa zblízka na rozdiel medzi liberálnym a autoritatívnym prístupom k metodike výučby, čo je správne a čo nesprávne.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – II.

Wednesday, 2 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | 1 Komentár

Stephen Law

2. kapitola: Liberálny s veľkým L

Sloboda konania

Začnime vyjasnením pojmov „liberálny“ a „autoritatívny“. Čo ich odlišuje?

Môžu deti a mladí ľudia mať slobodu robiť, čo chcú? Samozrejme, že nie. Okrem pár komunít hipisákov si nikto nemyslí, že deti, a v tomto prípade aj dospelí, by mali mať úplnú slobodu konania. Každý uznáva, že musia existovať najmenej určité pravidlá. Liberálov a autoritárov odlišuje napr. to, do akej miery majú byť tieto pravidlá reštriktívne a ako prísne sa má vyžadovať ich dodržiavanie. Mnohí ľudia sú toho názoru, že najmä v posledných päťdesiatich rokoch sme sa na škále správania posunuli príliš ďaleko k jej liberálnemu koncu. Stali sme sa príliš zhovievavými. Prišiel čas vyvážiť situáciu – vrátiť sa smerom k autoritatívnemu koncu škály. Možno je v tom kus pravdy.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – I.

Tuesday, 1 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

Úvod, obsah a 1. kapitola

Venované Anuške

„Myšlienky sú mocnejšie ako pušky. Nedovolíme svojim nepriateľom mať zbrane – prečo by sme im mali dovoliť mať myšlienky?“

Jozef Stalin

„Stále musíme byť pripravení uveriť, že čo sa nám zdá byť biele, je v skutočnosti čierne, ak tak rozhodne cirkevná vrchnosť.“

sv. Ignác z Loyoly

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Humanistika ako vysokoškolský odbor

Sunday, 6 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Gerd Eggers

Náčrt budúceho projektu

Potom čo už v roku 1999 našli prvé prvky humanistiky svoje miesto vo vedeckom doplnkovom štúdiu „humanistická mravná výchova“, vznikol v rámci Humanistickej akadémie projekt „Humanistika“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu