humanizmus

„Tretia konfesia“ a organizovaný humanizmus

Friday, 3 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Horst Groschopp

Ako vravia pozorovatelia spolkov, na získanie sto nových členov treba prakticky zasiahnuť aspoň desať tisíc ľudí správami a ponukami, ktoré sa im zdajú užitočné. Naše zväzy (v Nemecku; všetky ďalšie číselné údaje sa týkajú Nemecka - pozn. prekl.) zasiahnu t.č. asi štvrťmilióna dospelých ľudí ročne. Aby sa milióny dozvedeli, čo považujú za dobré a správne organizovaní humanisti, treba urobiť viac ako poslať huncútsku správu správnemu denníku.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Humanitas a ľudský genóm

Monday, 10 March 2003 | Zošity humanistov č. 36 | Nekomentované

Faith Lagay

Vedúci princíp pre rozhodovanie

Genetickí vedci predpovedajú, že jedného dňa budeme schopní nielen akoby reostatom vypínať či zapínať svoje genetické funkcie, nielen vyhnúť sa dedičným chorobám a slabostiam, ale aj meniť náš fyzický vzhľad a činnosť, spomaliť proces starnutia, zvýšiť schopnosť poznávať a možno aj talent, čo všetko znamená formovanie osobnosti a jej správania dosiaľ nepoznaným spôsobom.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Otvorený list neteistickým filozofom

Tuesday, 6 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Edward Tabash

Situácia ateizmu v USA je síce iná, ako u nás, ale veľmi podobná. Poinformuje Vás o nej tento list, v ktorom sa niektoré formulácie temer doslovne kryjú s diagnózami a kritikami Antona Rákaya v predošlom článku. Tam i tu stojí teda pred humanistami úloha vyvolať ozajstné ľudové hnutie, ktoré účinne odmietne nadprirodzeno.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pravidlá pre ľudskú záhradu – odpoveď na List o humanizme

Saturday, 5 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Peter Sloterdijk

Básnik Jean Paul raz povedal, že knihy sú hrubé listy priateľom. Touto vetou výstižne a pôvabne charakterizoval humanizmus: je to telekomunikácia na sprostredkovanie priateľstva médiom písma. Všetko, čo sa od čias Cicera rozumie pod pojmom humanitas, sú v najužšom i najširšom význame slova dôsledky alfabetizácie.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Humanizmus ako svetonázor

Wednesday, 12 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Peter Schulz-Hageleit

Humanizmus je predstava dobrého a správneho života bez odvolávania sa na boha alebo iné nadprirodzené inštancie. Zrieknuť sa boha ako ľuďmi vytvoreného symbolu útechy, lásky a nádeje zosilňuje intenzitu prežívania života tu a teraz. Zásadný význam nadobudnú vzťahy medzi ľuďmi a ich spoločenské štruktúry.

› Čítaj ďalej

tags ,

Slovo k čitateľom v ZH 8

Tuesday, 1 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Nemáme na Slovensku, a dlho nebudeme mať časopis, ktorý by sa otvorene hlásil k humanistickému svetonázoru, t. j. ateizmu (resp. agnosticizmu) a ľavičiarstvu (resp. demokratickému socializmu), čo predpokladá aj kritický postoj k pseudovede vo všetkých oblastiach spoločenského života. Je dokonca preťažké umiestniť článok, napísaný v takomto duchu, v našej tlači. Hoci sa táto vydáva zväčša za akúsi nestrannú, je redigovaná v duchu „kresťanských tradícií“; stačí prelistovať si ktorýkoľvek denník alebo týždenník.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Predstav si, nebo neexistuje a otvor oči

Sunday, 7 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V 2. čísle Zošitov humanistov sme spomenuli publikáciu s týmto názvom a prebrali z nej spomienku Giny Allenovej na to, „ako sa jej otvorili oči“ a uvedomila si, že nesúhlasí s náboženstvom svojich rodičov a prikláňa sa na stranu svojho mladého priateľa. Do tohto čísle preberáme ďalšie tri state z uvedenej publikácie. V jednej z nich sa postupne odkrýva životná história kňaza, spočiatku nadšeného mystériami katolíckej viery. Kým u Giny stačilo v rozhodujúcom čase prečítanie jednej útlej knižky, Anthony Kenny potreboval tridsať rokov, kým sa rozišiel s Rímom; dnes je prezidentom Britskej akadémie. Tak ako Bertrand Russell si uvedomil, čo nie je, a povedal, prečo to nie je.

› Čítaj ďalej

tags ,

Láska k životu

Saturday, 6 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Edward O. Wilson a Timothy J. Madigan

FREE INQUIRY: Vo svojej novej knihe Diversity of Life (Rozličnosť života) píšete, že environmentálne problémy sú v podstate etické. Môžete vysvetliť, čo tým myslíte?

EDWARD O. WILSON : Environmentálne problémy sú v podstate etické preto, lebo riešenia, ktoré hľadáme, závisia od toho, do akej miery sa hodnotíme ako osobitný druh, a od toho, akú budúcnosť predpokladáme pre seba a pre našich potomkov. Z takýchto úvah vyplývajú naše rozhodnutia a predpisy, čo je dobré pre ľudstvo a pre naše životné prostredie. › Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Odpovede humanistu na niekoľko častých otázok

Tuesday, 2 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | 1 Komentár

Lloyd a Mary Morainoví

1. Sú humanisti agnostici?

Niektorí sa hlásia k agnostikom, iní dávajú prednosť označeniu ako neteisti, resp. ateisti. No nie všetkých agnostikov a neteistov uznávame za humanistov. Humanisti nemajú to, čo J.H. Leuba nazýva „boh, ku ktorému sa možno pomodliť s očakávaním, že odpovie; táto odpoveď musí byť viac ako subjektívny psychologický účinok modlitby.“ Humanisti nenachádzajú vo vesmíre nijakú nieľudskú osobnosť či bytosť, ktorá by sa zaujímala o dobro ľudskej rasy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu