inteligentný dizajn

Budúcnosť náboženstva: Boh – Pár úvah o vzťahu teológie a prírodných vied

Monday, 11 June 2018 | Zošity humanistov č. 116 | 1 Komentár

Nikolaus Werle

Kameň, ktorý pustíme, padá k zemi. Na otázku, prečo tak robí, sú možné viaceré odpovede: pretože sme ho pustili. Pretože poslúcha gravitačný zákon. Pretože je to božia vôľa, aby podľa gravitačného zákona predviedol svoj pád.

Prvá odpoveď je svetácky približná, druhá je vedecké a tretia teologické vysvetlenie. Všetky sú seriózne solídne a nelezú si do kapusty. Teda aspoň do tých čias, kým sa jednotlivé vysvetlenia držia od seba.

Dnes sa však evolučná biológia nie zriedka nafukuje do ateistického vyvracania náboženstva a na druhej strane uvádzajú prívrženci „inteligentného dizajnu“ svoje presvedčenie o existencii plánu božej inteligencie proti vedeckému vysvetleniu.

A tak sa nedá obísť pár poznámok o tých momentoch podozrenia, ktoré môžu poukazovať na úmyselne a nie inakšie naplánované univerzum.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ešte nie sme hotoví

Tuesday, 12 July 2011 | Zošity humanistov č. 89 | Nekomentované

Faye Flamová

Ľudstvo nie je dokonalé dielo. Ako produkt evolúcie sa jeho dizajn ukazuje ako nedbanlivý, napoly ryba, napoly opica.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Mýtus o „vedeckej kontroverzii“ v súvislosti s ID

Monday, 11 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | 2 Komentárov

Stephen Law

Na 12. Svetovom kongrese skeptikov v Bethesde 9. – 12. 4. 2009 predniesol veľký americký astrofyzik Lawrence Krauss, neúnavný bojovník proti kreacionizmu vrátane ID, veľmi zaujímavé štatistické údaje, týkajúce sa mýtu o „vedeckej kontroverzii“ v súvislosti s „inteligentným dizajnom“, ktorý ešte straší v niektorých hlavách.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Akýmže veriacim sa stal Antony Flew?

Sunday, 1 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Od roku 2001 kolujú svetom chýry, že  legendárny britský ateista, ktorý 50 rokov popieral existenciu boha a písal o tom bestsellery, konvertoval a stal sa  veriacim. Priateľ a pokračovateľ Bertranda Russella opakovane odmietal tieto povesti, ale na iných miestach vyvolával prinajmenej pochybnosti o svojom vyznaní.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Neinteligentný dizajn

Friday, 5 March 2004 | Zošity humanistov č. 42 | 1 Komentár

Paul Giles

Berme to ako žart

Iste ste už počuli o teórii, ktorú predkladajú zástancovia najnovšej formy kreacionizmu, o inteligentnom dizajne (návrhu). Podľa nej vytvorila svet a život v ňom bytosť s neuveriteľnou inteligenciou, obrovskou mocou a, predpokladám, egoistická. Nikto ovšem netvrdí, že ide o Boha, čo aj sa z opisu jeho práce dá uzatvárať, že ťažko by sa našiel iný kandidát na tento post, kde je kvalifikáciou „nezbadateľná tajomnosť a hlboký, hromžiaci hlas”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vesmír podľa dizajnéra?

Wednesday, 9 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 1 Komentár

Steven Weinberg

Keby niekde malo byť vidieť rukopis dizajnéra, bolo by to v základných princípoch, v prírodných zákonoch. Ale napriek niektorým tvrdeniam sa prírodné zákony ukazujú byť vonkoncom neosobné a bez akéhokoľvek osobitného vzťahu k životu. Aj tak sú však pri pokuse čo aj len čiastočne vysvetliť svet fyzici v lepšom postavení ako náboženstvo.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu